Převozní značky – plechová, jízda, platnost, pokuta

Nejčastější variantou, kdy se člověk setká se zelenou převozní značkou, je s koupí nového automobilu nebo ojetého auta ze zahraničí. Je-li nově zakoupené vozidlo původem například z Německa, pak je více než jisté, že si nový majitel bude muset převozní značku pořídit pro převoz do České republiky. Co je to převozní značka, jakou má platnost a je s ní spojena nějaká pokuta? 

Každý automobil na české silnici musí být označen registrační značkou. Registrační značky lze dělit do několika skupin dle využití motorového vozidla. Na silnicích jezdí z velké většiny auta s trvale manipulační SPZ. Je možné si nechat vyrobit SPZ na přání za poplatek. Jedná-li se o sportovní auta, pak na SPZ je znak R. Historická vozidla se označují znakem a pro jednorázové použití s omezenou platností se používají právě převozní značky. 

Rozdíl mezi registrační značkou a převozní SPZ je jednoduchý. Převozní SPZ je pouze dočasným dokladem, na základě kterého vzniká oprávnění k jízdě automobilu. Výsledkem by mělo být úspěšné přihlášení vozidla. Nedá se tedy brát za trvalou náhradu klasické SPZ.

Co je to převozní značka a jaká je její platnost?

Tzv. převozovka slouží jako dočasný doklad než dojde k řádnému prvnímu přihlášení vozidla v České republice a získání nové SPZ. Za vystavení převozní značky neexistuje oficiální správní poplatek. Je na každém prodejci automobilů, aby si cenu v rámci vystavení stanovil. 

Převozní značka má omezenou platnost. Jakmile dojde k jejímu orazítkování na příslušném úřadě, kde došlo také k jejímu samotnému vydání, běží lhůta 10 dní. Po tuto dobu je nutné provést řádnou registraci vozidla, kde nový majitel získá klasickou registrační značku. 

Důležité je také zmínit, že zelená SPZ platí pouze pro území České republiky. Není tak možné využívat automobil neomezeně pro cestování po Evropě. V ČR je zelená SPZ primárně určena k jízdě za účelem registrace vozidla. Pro případnou kontrolu Policií ČR je nutné vozit s sebou kupní smlouvu, která dokládá koupi vozidla a zároveň se používá místo malého technického průkazu, a doklad o uzavření povinného ručení, které je nařízeno zákonem. 

Jak již bylo zmíněno výše, zelená SPZ se vydává za účelem přejezdu do místa registrace. V případě zmíněné kontroly policií pravděpodobně nedojde k podrobné kontrole, kam řidič skutečně jede. Pokud má však řidič plné auto kufry a jede uprostřed noci, tak je jasné, že na registraci nemíří. Jízda s převozní značkou tak není možná. 

Jak vypadá zelená SPZ?

Převozní značka je zelený papír, který je umístěn na zadním skle. Na zelené SPZ je jedno písmeno, které označuje okres, ve kterém byla převozní značka vyrobena. Po písmenu následují čísla symbolizující pořadové číslo značky. Na značku se také uvádí datum vydání a otisk razítka a podpis prodejce.

Vyhláška o převozních značkách upravuje velikost zeleného papíru, na kterém je písmeno a po něm následujících 6 čísel. Papír musí mít zelenou barvu a být z tvrdého materiálu. Jeho rozměry jsou 210 x 145 mm

Manipulační značky 

Manipulační značka je dalším typem převozní značky. Tento zvláštní druh značky používají zejména taková auta, která jsou určena ke zkušebním jízdám u prodejců a výrobců. Automobily nejsou registrovány, avšak mají schválenou technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích na technické kontrole. Manipulační značku lze po prodeji přidělat na další jiné vozidlo. 

Bílá plechová SPZ má bílou barvu a je lemovaná modrým pruhem se znakem EU a označená ČR.

Na rozdíl od zelené SPZ je plechová. Skládá se z 5 až 6 znaků. I zde tvoří první znak písmeno kódu kraje. Dalšími znaky jsou velká písmena z abecedy a arabské číslice. U osobních vozidel je ve velikosti 280 x 200 mm. Má bílou barvu a v levé části je olemovaná modrým pruhem se znakem Evropské unie a vyznačením značky České republiky. 

Kromě odlišné barvy, počtu znaků a materiálu se liší i v nutnosti s sebou vozit knihu jízd. Do takové knihy se zapisuje jméno a příjmení řidiče, předpokládaná doba jízdy a vyznačení trasy, kterou automobil pojede.

Převozní SPZ – kdo je vydává v ČR a v Německu

Vydáváním zelených převozních značek se zabývá dopravní inspektorát. Využívat je však mohou specializované firmy na prodej, dovoz nebo speciální činnost s vozidly. Podmínky pro získání je možné se dozvědět na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností

V Německu po poslání žádosti vydá registrační úřad nový malý technický průkaz s osvědčením o registraci. SPZ má na starosti pojišťovna, u které bylo sjednáno zákonné pojištění. Po vydání musí nový majitel opět na registrační úřad, kde na SPZ dostane nálepku. Bez takové nálepky na nové SPZ je v Německu registrační značka neplatná. 

Převozní značky z Německa – cena

Při koupi motorového vozidla v Německu je nutné si obstarat německou převozní značku. Existují 2 druhy:

  • Převozní značka s červeným pruhem 
  • Převozní značka se žlutým pruhem

Převozní značka s červeným pruhem je mezinárodní. Je možné s ní cestovat přes hranice Německa. Je platná na 15 dnů ode dne vystavení. Její cena se pohybuje kolem 150 eur i s uzavřením povinného ručení

Existuje levnější varianta, která stojí společně se zelenou kartou cca 100 eur. Je odlišná od převozní značky s červeným pruhem v tom, že dříve platila pouze na území Německa. Nyní je nově možné s ní vycestovat přes hranice k nám do ČR. Její platnost je však omezena na 5 dnů. Převozní značka se žlutým pruhem se nemusí po skončení platnosti vracet. 

Pokuta za jízdu s převozní značkou 

Po silnicích se pohybuje řada automobilů, které nemají registrační značku vůbec nebo ji mají upravenou tak, aby se na první pohled nedala dobře přečíst. Takoví řidiči se dopouští přestupku, za který hrozí pokuta ve výši až 10 000 Kč a zákaz řízení v rozmezí 6 měsíci až 1 rokem. To samé platí pro řidiče, kteří jezdí s převozní značku déle, než by skutečně měli.

Převozní značky – Německo 

Byť je nabídka automobilů v České republice zajímavá, řada Čechů preferuje dovoz aut z blízkého Německa, a to z důvodu pestřejší nabídky vozidel, lepšího stavu a nižší ceny. Cena ojetých aut loni stoupla v průměru o 5 %. Situace na tamním trhu se zhoršuje, a tak je na místě si doma řádně spočítat, zda se koupě automobilu z Německa vyplatí. Obstarání převozní značky EU bývá mnohdy náročné. 

Stejně jako u ostatních aut musí nový majitel uzavřít povinné ručení, aby získal převozní značku v Německu. Společně s ním může vyplnit žádost o přidělení převozní značky. S žádostí se předkládá i malý a velký technický průkaz. V některých případech si úřady vyžádají doklad o STK.

Na co si dát pozor při koupi auta z Německa?

Nabídka automobilů v Německu je velmi pestrá. Výhodou je samozřejmě fakt, že velká většina nabídek je volně přístupná online, a tak nemusí člověk jezdit od autobazaru k autobazaru naslepo. Stačí si vybrat jednoho či více favoritů a za nimi cíleně podniknout svou cestu. Na co si dát pozor při koupi ojetého vozidla?

Doporučuje si vybírat motorová vozidla od autorizovaných autobazarů nebo od prověřených soukromých prodejců. Je třeba si dávat pozor na překupníky aut, kteří se nebojí falšovat servisní knížky nebo stáčet tachometr.

V Německu se vyrábí luxusní automobily značky BMW.

Od výběru by měla člověka odradit i podezřele levná nabídka. Neobvyklá cena na trhu předvídá velkou investici do zničených nebo i chybějících dílů. To už se nevyplatí dovoz ze zahraničí. V některých případech se jedná o dost dražší investici než do auta od českého soukromého prodejce, který není ověřený. Kupujete ojetý automobil? Nezapomeňte si od prodejce vyžádat jeho plnou moc.

Do celkové ceny za koupi automobilu je nutné zakomponovat i náklady, které jsou spojené s cestou z Německa do České republiky, a samozřejmě i registrace automobilu v Německu a následné přihlášení v České republice.

Někteří obchodníci uvádí ceny bez DPH. Nalákají tak mnoho kupujících, kteří vidí nízkou částku, a nepočítají s variantou, že by do ceny nebylo započítáno DPH. S cenou se dá u některých prodejců též zahýbat. Řada z nich poskytne při rychlém jednání slevu.

Koupě automobilu v Německu

V praxi je vhodné si předem vybrané auto na internetových stránkách daného prodejce rezervovat, aby se nestalo, že na dané místo dorazí a auto bude již prodané. Autorizovaní prodejci sice rezervace neradi provádějí, ale často se nechají přemluvit alespoň na rezervaci do druhého dne

Nutnou součástí jsou doklady k vozidlu jako je technický průkaz a servisní knížka. Dle VIN kódu, které má každé vozidlo, je možné zjistit například na stránkách Cebia stav vozidla (zda bylo havarované, jaký je stav tachometru atd.).

Jak postupovat po převozu automobilu z dovozu?

Jako první po úspěšném převozu automobilu do České republice čeká nového majitele návštěva STK. Cena za STK se pohybuje kolem 500 Kč. Z STK si nový majitel odveze doklad, který zaručuje způsobilost provozu motorového vozidla na silniční komunikaci.

Následně je třeba provést přihlášení vozidla. Český úřad má na zpracování žádosti několik dnů. Žádost zpracovává ihned. V závěru dostane nový majitel osvědčení o registraci a registrační značky. 

Co s sebou na úřad k přihlášení vozidla?

  • doklad z STK
  • osvědčení o registraci v Německu 
  • malý a velký TP
  • zelenou kartu prokazující sjednání povinného ručení 
  • osobní doklady
  • kupní smlouvu 
  • žádost o zápis do registru vozidel

Byť se jedná o složitější variantu, kdy člověk navštěvuje jeden úřad za druhým, v některých případech se to zkrátka vyplatí a ušetří se až několik tisíc korun. V každém případě je nutné spočítat veškeré náklady včetně pohonných hmot, a porovnat cenu za cenu automobilu prodávaného v České republice.