Nejlevnější povinné ručení

Kalkulačka online

 • Online sjednání do 2 minut
 • Sleva až 50 %
 • Většina řidičů přes kalkulačku ušetří
Spočítat povinné ručení

Proč zvolit Vpojisteni.cz?

Neustále se snažíme zajistit našim uživatelům ty nejvýhodnější a nejlevnější nabídky pojištění. Naše kalkulačky pracují s aktuálními nabídkami a za sjednání nabízíme slevu.

Nulové poplatky

Neúčtujeme si žádné poplatky - naopak za sjednání nabízíme slevy.

Online sjednání

Celé vyřízení lze provést online z pohodlí domova.

Nejvýhodnější nabídky

Naše kalkulačka pracuje s nejlevnějšími nabídkami na trhu.

Spočítat povinné ručení

Bez povinného ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se žádný řidič neobejde. Vozidlo bez něj za žádných okolností nesmí vyrazit na veřejnou komunikaci. Co je povinné ručení a jaká je jeho cena? Co povinné ručení kryje a co hrozí, když si jej majitel vozidla nesjedná?

Povinnému ručení se jednoduše nedá vyhnout, proto by měl každý motorista vědět, jaké je nejlepší povinné ručení, co povinné ručení kryje a jak vypadá aktuální ceník povinného ručení.

Využijte online kalkulačku a získejte nejlevnější povinné ručení na míru za pár minut.
Sjednat povinné ručení online >

Co je povinné ručení?

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, lidově nazývané povinné ručení, je zákonné pojištění, které musí mít každé vozidlo. Tato povinnost platí i pro motorky, přívěsné vozíky a všechna vozidla, která jsou provozována či ponechána na pozemní komunikaci.

Povinné ručení musí mít majitel zřízené již při přepisu vozu, pokud kupuje ojeté auto. Stejně tak se bez pojistky neobejde při přihlášení vozidla, který se naopak týká koupě nových aut.

Řidiči, který brázdí silnice bez povinného ručení, se jeho lehkomyslnost může těžce nevyplatit. Podle zákona se dopouští přestupku a může dostat pokutu až 40 000 Kč. Přitom ceny nejlevnějšího povinného ručení začínají již na 968 Kč ročně.

Jaká je výše povinného ručení?

Obecně se výše povinného ručení vypočítává dle technických parametrů vozidla, věku a bydliště žadatele a několika dalších faktorů. Nejsnazší způsobem, jak přesnou výši povinného ručení zjistit, je použití online kalkulačky, která pracuje s konkrétními údaji o vozidle a pojistníkovi.

Co kryje povinné ručení

Smyslem povinného ručení je nahradit škodu na autě nebo újmu na zdraví vzniklou jinému účastníkovi silničního provozu.

Jednoduše řečeno, pokud člověk zaviní havárii svým vozidlem, nemusí způsobené škody hradit z vlastních zdrojů, postará se o to pojišťovna, u které má viník nehody povinné ručení sjednané.

Co kryje povinné ručení? Náhrada škody z povinného ručení pojišťovnou se týká následující škody či újmy:

 • vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
 • na zdraví,
 • ušlý zisk,
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků z povinného ručení, a to v případě prodlení pojišťovny s výplatou pojistného plnění nebo jeho neoprávněného odmítnutí či krácení

Nevýhodou povinného ručení je fakt, že hradí pouze škody na vozech třetích stran, zatímco své rozbité auto si musí pojištěnec nechat opravit na vlastní náklady. Toto však neplatí, pokud má viník nehody také havarijní pojištění, které kryje škody na vlastním vozidle.

Náhrada škody z povinného ručení

Limit náhrady škody z povinného ručení je daný zákonem. Každý pojištěný má právo na to, aby za něj pojišťovna zaplatila škodu či újmu až do výše 35 mil. Kč za každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil. Kč za poškození vozidla a ušlý zisk pro všechny poškozené.

Na první pohled se tyto částky možná zdají obrovské, ovšem náhrady závažné nemajetkové újmy na zdraví se mohou vyšplhat do desítek miliónů.

Je tedy dobré se zamyslet nad rozšířením základního povinného ručení a nad rámec zákona si sjednat vyšší limit pojistného plnění. S tím se ovšem pochopitelně pojí i vyšší pojistné.

V ceně povinného ručení má pojištěný nárok na telefonickou pomoc od pojišťovny, která mu poradí, jak v případě havárie postupovat. Rozsah asistenčních služeb se liší v závislosti na konkrétním balíčku pojištění automobilu a konkrétní pojišťovně.

Na co se povinné ručení nevztahuje

Co kryje povinné ručení, je tedy jasné. A v jakých případech se na povinné ručení naopak spoléhat nelze? Ani v případě sjednání nejlepšího povinného ručení není pojišťovna povinna poskytnout náhradu škody z povinného ručení bezvýjimečně.

Jedná se o tzv. výluky z povinného ručení. Některé výluky jsou dané zákonem a řídí se jimi každá pojišťovna. Ty lze označit za standardní výluky.

Také existují výluky, které si stanoví sama pojišťovna v pojistných podmínkách. Jedná se o nestandardní výluky a je třeba jim před podpisem smlouvy věnovat náležitou pozornost.

Náhrada škody z povinného ručení se netýká např. případů řízení pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek, střetu vozidel, které jsou ve vlastnictví jednoho majitele nebo pokud vozidlo nesplňuje normy STK.

Kolik stojí povinné ručení?

Nelze přesně a jednoznačně říci, kolik povinné ručení stojí, protože jeho cenu ovlivňuje řada okolností. Nejsnáze lze cenu povinného ručení pro konkrétní vozidlo zjistit pomocí online kalkulačky povinného ručení, která cenu vypočítá na základě zadaných údajů.

Levné povinné ručení

Povinnému ručení se nelze vyhnout, proto je tento produkt v nabídce každé pojišťovny. Ceny povinného ručení se však liší mnohdy v řádech tisíců korun.

Je tedy jasné, že se každý motorista snaží ušetřit a získat levné povinné ručení. Zároveň je dobré si uvědomit, že ne vždy je nejlevnější povinné ručení výhrou. Základní povinné ručení totiž nemusí vystačit na mnoho pojistných událostí a podobně je tomu i v případě asistenčních služeb.

Před sjednáním povinného ručení je třeba zvážit všechny faktory a rozsah služeb, který pojištěný potřebuje, nelze se zaměřovat pouze na to, kolik povinné ručení stojí.

Ceny povinného ručení

Cenu povinného ručení na auto ovlivňuje mnoho faktorů. Tyto faktory souvisejí jednak s parametry vozidla a jednak se samotným pojištěným.

Cenu povinného ručení na auto ovlivňuje:

 • typ vozidla (auto, motorka, autobus)
 • účel využití (osobní či služební)
 • výkon motoru
 • objem motoru
 • stáří vozidla
 • věk žadatele
 • trvalé bydliště žadatele
 • délka období, které bylo beze škod

Čím výkonnější auto, tím spíše půjde výše povinného ručení nahoru. Pokud řidič shání levné povinné ručení, měl by na to myslet již při výběru nového vozu.

Cenu povinného ručení také ovlivňuje bydliště vlastníka. Statistiky ukazují, že nejvíce se bourá v Praze, nejméně ve Zlínském a Jihočeském kraji. V Praze tedy bude povinné ručení nejdražší. Rozdíl v cenách se pohybuje mezi 10 a 15 %.

Obecně lze říci, že nejlevnější povinné ručení má ten motorista, který řídí bez nehod a který bydlí v menším městě. Pokud je mu navíc zhruba mezi 26 a 65 lety, má dá se říci vyhráno. Lidé do cca 26 let a poté nad 65 jsou totiž s ohledem na statistiky považováni za nejrizikovější.

Kolik stojí povinné ručení pro konkrétní vozidlo lze snadno zjistit pomocí srovnávače cen povinného ručení online.

Kontrola povinného ručení

Je dobré alespoň jednou ročně provádět kontrolu povinného ručení, aby pojištěný neplatil zbytečně vysokou cenu povinného ručení. Ke kontrole zákonného pojištění a získání aktuálního ceníku povinného ručení je nejlepší využít online srovnávače pojištění.

Jak získat výhodnější cenu povinného ručení na auto?

Jedním ze způsobů, jak může sám řidič příznivě ovlivnit cenu povinného ručení, je jízda bez nehod. Opatrní řidiči, kteří nemají na kontě žádnou pojistnou událost, získávají bonus a díky němu výrazně levnější pojištění.

Opatrná a zodpovědná jízda tedy může s cenou povinného ručení zahýbat směrem dolů. Zároveň je nutné mít na paměti, že velký vliv na cenu povinného ručení má objem a výkon motoru, věk, místo trvalého bydliště a řada dalších faktorů.

Ověření bonusu z povinného ručení

A jak bonus z povinného ručení ověřit? Bonusy i malusy se zaznamenávají v registru ČKP. Pro ověření výše bonusu z povinného ručení stačí znát rodné číslo, popřípadě IČO.

Informaci o výši bonusů a malusů poskytne pojišťovna. Některé pojišťovny také umožňují ověření bonusu z povinného ručení online.

Cena povinného ručení 2024

Cena povinného ručení na auto kolísá. Během covidové krize se méně jezdilo, tedy i méně bouralo a cena povinného ručení spíše stagnovala nebo dokonce klesala.

Nyní by ovšem majitelé vozidel měli počítat s tím, že cena povinného ručení ve 2024 poroste. Důvod je prostý. Důvodem zdražování výše povinného ručení je to, že pojišťovny vyplatí za škodní události více, než kolik vyberou na pojistném.

Podle údajů České kanceláře pojistitelů dosahovala průměrná majetková škoda v roce 2011 přibližně 28 tisíc korun, loni už to bylo 45 tisíc.

Zdražuje se cena energií, materiálu, náhradních dílů i práce. Skokově narůstá i inflace. Tím pádem se každá oprava vozidla prodraží řádově o tisíce korun.

V průměru znamená zdražení ceny povinného ručení zhruba o 100 Kč ročně, ovšem někteří majitelé zaplatí ještě více.

Jak je to s průměrnou cenou povinného ručení? V roce 2019 byla průměrná výše povinného ručení rovna 2 969 Kč, pro rok 2024 je to 3 212 Kč.

Aktuální ceník povinného ručení

Jednotný ceník povinného ručení bohužel není k dispozici. Důvod je nasnadě – cenu povinného ručení na auto ovlivňuje obrovské množství faktorů a je jednoduše nemožné ceník povinného ručení sestavit.

Nejlepším způsobem, jak cenu povinného ručení zjistit, je podívat se na srovnání cen povinného ručení. To znamená využít online kalkulačku pojištění a vyplnit požadované údaje, podle kterých kalkulačka zjistí aktuální ceny pro konkrétní vozidlo.

Kdy se platí povinné ručení

Sjedná-li si člověk povinné ručení online, může být platné ihned anebo od data, které je v pojistné smlouvě uvedeno jako počátek pojištění. Pojištěný pak dostane zpravidla 2 týdenní lhůtu k zaplacení ceny povinného ručení.

Datum sjednání pojistné smlouvy se může lišit od data počátku pojištění. Pojistnou smlouvu o povinném ručení je totiž možné uzavřít i několik měsíců před jejím počátkem. Například v únoru lze uzavřít smlouvu s datem počátku pojištění v červnu. Povinné ručení lze sjednat nejdříve od aktuálního času a data. Nikdy však se zpětnou platností, například od včerejška.

Datum počátku pojištění je vždy uvedeno v pojistné smlouvě a na zelené kartě.

Kdy se platí povinné ručení, závisí na tom, jak si pojištěný nastaví splátky povinného ručení. Nejvýhodnější a nejlevnější povinné ručení člověk získá, pokud zaplatí cenu povinného ručení na celý rok dopředu.

Dále si lze zvolit půlroční a čtvrtletní splátky pojistného. Některé nabízejí ještě měsíční splátky povinného ručení. Je ovšem dobré vědět, že čím více splátek si pojištěný nastaví, tím v konečném součtu zaplatí víc.

Pokud pojištěný cenu povinného ručení včas nezaplatí, pak pojištění nezanikne a pojišťovna bude pojistné vymáhat. Ve finále pak pojištěný zaplatíte ještě více.

Proč sjednat povinné ručení online

Časy, kdy člověk musel shánět povinné ručení na pobočce pojišťovny, jsou pryč. Sjednání povinného ručení online již dnes není nic neobvyklého a zvládne to i méně zkušený uživatel internetu.

Prvním důvodem, proč sjednat povinné ručení online, je pochopitelně to, že zájemce o pojištění nemusí navštěvovat žádnou kamennou pobočku. Vše může vyřešit z pohodlí domova a zvážit veškeré nabídky bez toho, aby na něj v pojišťovně někdo tlačil s uzavřením smlouvy.

Dalším důvodem ke sjednání povinného ručení online je to, že díky srovnávačům povinného ručení dostane zájemce ceníky povinného ručení všech pojišťoven. 

Zájemce o pojištění díky porovnání cen povinného ručení získá během pár okamžiků nejlevnější a nejlepší povinné ručení. V případě zájmu lze ihned sjednat povinné ručení online.

Srovnávače povinného ručení – Rixo povinné ručení a další

V dnešní době lze najít mnoho online srovnávačů povinného ručení, které dokážou z několika údajů vykouzlit přesné ceny povinného ručení na míru a najít levné a kvalitní povinné ručení. Celý proces zabere sotva deset minut.

Sjednat si povinné ručení lze z pohodlí domova. Stačit bude jen připojení k internetu a mobilní telefon.
Sjednat si povinné ručení lze z pohodlí domova. Stačit bude jen připojení k internetu a mobilní telefon.

Na online kalkulačce lze získat to nejlevnější povinné ručení, jelikož srovnání povinného ručení nutí pojišťovny snižovat ceny povinného ručení, aby obstály ve srovnání pojištění vozidel proti konkurenci.

Online portály navíc neutrácí peníze za drahé pobočky, a tak jsou schopny nabídnout povinné ručení za výrazně nižší ceny.

Povinné ručení lze získat již od 968 Kč ročně.
Zjistit ceny povinného ručení >

Nejlepší je, že srovnávač povinného ručení je dostupný všem bez rozdílu, a to zcela zdarma a nezávazně. Nabídky a ceny povinného ručení vozidel si mohou zájemci pouze prohlédnout. Pokud si prozatím nevyberou nebo si ještě pojistku pro své vozidlo sjednávat nechtějí, mohou se kdykoliv vrátit zpět.

Existuje mnoho online srovnávačů cen povinného ručení. Mezi nimi je např. Rixo povinné ručení, které slibuje srovnání nabídek z ověřených pojišťoven tak, aby si zájemce mohl vybrat nejlepší povinné ručení. 

Online srovnávač pojištění Rixo porovnává nabídky na cestovní pojištění, životní pojištění, havarijní pojištění a povinné ručení, pojištění domácnosti a nemovitosti a pojištění odpovědnosti.

Proč využít srovnání cen povinného ručení?

Srovnání cen povinného ručení slouží k nalezení té nejlepší a zároveň nejvýhodnější nabídky. Jako srovnávače slouží online kalkulačky pojištění, do kterých stačí zadat pár základních údajů. Na základě těchto údajů kalkulačka doporučí nejvýhodnější produkt a poskytne i zmíněné srovnání cen povinného ručení.

V případě zájmu si lze vybrané pojištění rovnou sjednat online, a to za mnohem výhodnější cenu, než kolik by povinné ručení stálo v případě sjednání na pobočce pojišťovny.

Jaké jsou výhody online kalkulačky a srovnání cen povinného ručení?

 • levné povinné ručení již od 968 Kč za rok
 • online pojištění na míru podle zadaných údajů
 • rychlé, nezávazné a bezplatné cenové srovnání nabídek
 • možnost sjednat si také výhodné povinné ručení na motorku
 • zelená karta, doklad o povinném ručení, přijde do pár minut na e-mail

Nabídky pojišťoven lze seřadit podle ceny, díky čemuž může být hned jasné, jaká je aktuálně nejnižší a nejvyšší cena povinného ručení.

Povinné ručení pro mladé

Již bylo uvedeno, že cenu povinného ručení ovlivňuje kromě jiných parametrů i věk majitele vozidla. Pojišťovny totiž při stanovování výše povinného ručení posuzují tzv. rizikovost řidiče.

Ze statistik vyplývá, že nejvíc autonehod způsobí mladí řidiči do 26 let věku a také senioři nad 65 let. Povinné ručení pro mladé bývá proto o poznání dražší než pro ostatní majitele automobilů.

V očích pojišťovny je mladý řidič nezkušený, často nepozorný a před svými vrstevníky má potřebu se vytahovat.

Mladí řidiči do 24 let způsobí ročně okolo 10 000 nehod. Není proto divu, že povinné ručení pro mladé dosahuje i desetitisícových částek.

Jak tedy sjednat povinné ručení pro mladé, aby člověk nemusel platit příliš mnoho? Řešením může být např. pomoc od starších příbuzných, kdy povinné ručení uzavře právě tato starší osoba.

Povinné ručení jde totiž podle zákona sjednat i na osobu, která není přímo vlastníkem vozidla. Může se jednat o jakoukoliv osobu, ne nutně příbuznou, ovšem mladí řidiči budou zřejmě nejčastěji volit právě příbuzné.

Tímto způsobem lze získat povinné ručení pro mladé za výrazně nižší cenu.

Má to však i svá negativa. Mladému řidiči se nenačítá žádný bonus, tudíž pokud by v budoucnu chtěl uzavřít povinné ručení na sebe, bude mít stále vysokou cenu. A také pokud mladý řidič zaviní autonehodu, sníží se bonus pojistiteli, tedy osobě, na kterou je povinné ručení uzavřeno.

Na srovnávači povinného ručení si mohou pojistku sjednat také řidiči motocyklu.
Srovnat ceny povinného ručení >

Kontrola povinného ručení dle SPZ

Jestli má vozidlo platné zákonné pojištění, lze snadno a během minuty zjistit na základě kontroly povinného ručení podle SPZ.

Kontrolu povinného ručení dle SPZ je možné provést přímo na webových stránkách České kanceláře pojistitelů. Do formuláře se zadává SPZ bez mezer a datum, k němuž chce zájemce zjistit platnost povinného ručení.

Systém následně vygeneruje, zda vozidlo má, nebo naopak nemá sjednané povinné ručení. V prvním případě ukáže období, na které je povinné ručení platné.

Pokud někdo zjistí, že povinné ručení dle SPZ nemá platné, pak by měl okamžitě uzavřít nové pojištění. Bez platného povinného ručení totiž nesmí vyjet na silnici

Je vyhledání povinného ručení dle SPZ bezpečné? Není třeba se ničeho obávat, z vyhledávače ČKP nelze zjistit majitele vozidla ani žádné osobní údaje.

Pokud někdo hledá povinné ručení dle SPZ, pak se z databáze ČKP dozví pouze tyto informace:

 • druh vozidla
 • tovární značka
 • pojistitel (tedy pojišťovna, u níž je sjednáno povinné ručení),
 • termín pojištění (od – do).

Databáze slouží nejen pro ověření platnosti vlastního povinného ručení, nýbrž například i pro případy, kdy viník odjede od dopravní nehody. Pokud poškozený ví SPZ viníka, může využít vyhledávač ČKP a na základě kontroly povinného ručení dle SPZ zjistit, zda má viník pojistku sjednanou a u které pojišťovny.

Na tuto pojišťovnu se pak může obrátit s požadavkem na náhradu škody z povinného ručení viníka.

Doplňkové pojištění – připojištění k povinnému ručení

Pojišťovny k základnímu balíčku povinného ručení, který zahrnuje také asistenční služby, obvykle nabízejí celou řadu doplňkových pojištění. Řidiči si tak mohou své autopojištění přizpůsobit zcela podle sebe a svých potřeb.

Mezi nejčastější typy připojištění vozidel se řadí:

 • úrazové pojištění
 • pojištění zavazadel
 • pojištění skel
 • pojištění střetu se zvěří
 • pojištění živelné události
 • pojištění náhradního vozidla
 • pojištění právní ochrany

Všeobecně se také velmi doporučuje mít sjednané havarijní pojištění, které na rozdíl od zákonného pojištění vozidel kryje i škody na vlastním voze. Havarijní pojištění sice není povinné, nicméně může nastat celá řada případů, kdy se tuto pojistku vyplatí mít.

Srovnat si jednotlivé nabídky lze stejným způsobem, jako je tomu v případě povinného ručení, a to na kalkulačce havarijního pojištění.