Přepis auta – návod a formulář 2022, co je potřeba, cena

S prodejem auta se pojí výrazná administrativa a nestačí jen jednoduchá rovnice má dáti dal. Jedním z nezbytných úřednických úkonů, jak auto oficiálně prodat, je přepis vozidla. Jakou formou lze vozidlo převést na nového majitele? Jaké formuláře jsou potřeba? A jaká je u přepisu auta cena?

Jak prodat auto a neopomenout všechny související formality? Postup prodeje auta jako takový není složitý. Prodávající přenechá svůj vůz známému, nebo podá inzerát s veškerými technickými údaji vozidla a cenou, za níž je ochoten auto prodat, případně od něj automobil odkoupí autobazar.

Prodej auta postup

Rozhodne-li se majitel vozu k prodeji auta, nepostačí pouze kupní smlouva mezi ním a novým vlastníkem, nýbrž bude nutné vozidlo přepsat i na obecním úřadě s rozšířenou působností, konkrétně v registru motorových vozidel.

Na tento formální krok má prodejce vozu lhůtu deseti dní od podpisu kupní smlouvy na auto, jinak hrozí sankce v řádu desetitisíců.

Ke každému autu zapsanému v registru motorových vozidel se váže povinnost povinného ručení. Online kalkulačka pomůže vybrat to nejvýhodnější.

Vybrat povinné ručení online >

Odhlášení auta z registru motorových vozidel není potřeba, jako tomu bylo v letech minulých. Nově stačí podat žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla. Tento způsob převodu vozu celý proces změny majitele výrazně zjednodušil.

Doklady k přepisu vozidla a co je potřeba

Co je potřeba k přepisu vozidla? A kolik stojí přepis vozidla 2022? Kromě samotného formuláře, kde je potřeba vyplnit mimo jiné zejména registrační značku auta, jeho druh, identifikační číslo vozu (VIN), a údaje o dosavadním i novém vlastníku a provozovateli silničního vozidla, se k žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele přikládá:

 • doklady k přepisu vozidla: doklad totožnosti, je-li totožnost ověřována,
 • plná moc k přepisu vozidla s úředně ověřeným podpisem nebo uznatelným elektronickým podpisem
 • v případě převodu vlastnického práva: (velký) technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), protokol o evidenční kontrole silničního vozidla ne starší než 30 dní, zelená karta, v případě, že vozidlo není vyřazeno z provozu
 • v případě přechodu vlastnického práva: doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu, další doklady k vozidlu jsou-li k dispozici
 • poplatek za
 • doklady k přepisu vozidla: doklad totožnosti, je-li totožnost ověřována,
 • plná moc k přepisu vozidla s úředně ověřeným podpisem nebo uznatelným elektronickým podpisem
 • v případě převodu vlastnického práva: (velký) technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), protokol o evidenční kontrole silničního vozidla ne starší než 30 dní, zelená karta, v případě, že vozidlo není vyřazeno z provozu
 • v případě přechodu vlastnického práva: doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu, další doklady k vozidlu jsou-li k dispozici
 • poplatek za
 • doklady k přepisu vozidla: doklad totožnosti, je-li totožnost ověřována,
 • plná moc k přepisu vozidla s úředně ověřeným podpisem nebo uznatelným elektronickým podpisem
 • v případě převodu vlastnického práva: (velký) technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), protokol o evidenční kontrole silničního vozidla ne starší než 30 dní, zelená karta, v případě, že vozidlo není vyřazeno z provozu
 • v případě přechodu vlastnického práva: doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu, další doklady k vozidlu jsou-li k dispozici
 • poplatek za přepis vozidla

Přepis auta cena 2022

Poplatek za přepis osobního auta zůstává i v roce 2022 stejný jako v roce loňském, tedy 800 Kč. Přepis auta – cena 2022 se tedy nemění.

Přepis vozidla – Formulář žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele je k nalezení na webových stránkách Ministerstva dopravy.

Přepsat vozidlo na nového majitele vyžaduje návštěvu úřadu. Je ovšem možné se na základě plné moci nechat při těchto úkonech zastoupit.

Plná moc k přepisu vozidla

Z důvodů časové tísně, případně zdravotních a jiných příčin, se nabízí možnost nechat se při přepsání vozidla zastoupit. U plné moci na přepis auta nesmí chybět jméno, rodné číslo a bydliště zmocnitele a zmocněnce.

Havarijní pojištění může v případě autonehody ušetřit statisíce korun za škody. Online kalkulačka nabízí srovnání pojištění snadno a rychle.

Spočítat výši havarijního pojištění na online kalkulačce >

Dále předmět plné moci (Provedení přepisu vozu v registru silničních vozidle na příslušném úřadě), značka a typ vozidla, registrační značka a číslo karoserie VIN. Místo a datum podpisu jsou rovněž nezbytné. Podpisy musejí být úředně ověřeny na jakékoli pobočce Czech Pointu za poplatek 30 korun.

Před přepisem vozu je potřeba připravit si všechny potřebné doklady a absolovat evidenční kontrolu vozu na STK.

Evidenční kontrola

Evidenční kontrola je nutná při každém přepisu vozidla a prodeji. Jedná se o porovnání technického stavu vozu s parametry uvedenými v technickém průkazu. Bez absolvování této kontroly nebude možné auto přepsat na jiného majitele či provozovatele.

Evidenční kontrolu provádí Stanice technické kontroly, většinou na počkání a není tak důsledná jako klasická STK. Její platnost je omezena pouze na 30 dní a žadatel po provedení kontroly obdrží Protokol o evidenční kontrole vozidla. S tímto dokumentem je třeba se dostavit na příslušný úřad k přepisu vozu.

K evidenční kontrole je potřeba předložit malý technický průkaz, velký technický průkaz a platnou autolékárničku. Poplatek za provedení evidenční kontroly se pohybuje v řádu stokorun, průměrně kontrola vychází na 400 korun.

Pojistit se před každou cestou na dovolenou je nezbytností. Online kalkulačka cestovního pojištění nabídne nejlevnější varianty.

Spočítat výši cestovního pojištění na kalkulačce >

Technik v případě evidenční kontroly prověřuje evidenční číslo auta (VIN), barvu, počet sedadel, typ motoru, výrobní štítek, rozměry pneumatik a ráfků, tachograf, a jiné. Povinnost této kontroly platí i pro auta dovezená ze zahraničí.

U prodávaného auta není radno zapomenout vypovědět stávající povinné ručení. Povinnost zařídit novou zelenou kartu už leží na novém nabyvateli vozu.

Výpověď povinného ručení

Při prodeji vozu je dobré nezapomenout na výpověď povinného ručení. Vlastnictví auta přechází na nového majitele, a proto původnímu vlastníku odpadá povinnost dále hradit povinné ručení.

Nový majitel je povinen si ručení, takzvanou zelenou kartu, zařídit sám. Lze tak učinit na srovnávacím portálu Vpojisteni.cz, který nabízí kalkulačku povinného ručení. Bez platného povinného ručení nelze vozidlo užívat na silničních komunikacích. Ručení je nutné i v případech, kdy je vozidlo odstavené v garáži, avšak nebylo auto odhlášeno z registru motorových vozidel.

Ekologická daň

U velmi starých ojetých vozů, které nemají nárok na status veterána, platí pro převod vozidla rovněž povinnost uhradit takzvanou ekologickou daň, dle zákona č. 383/2008 Sb. Zejména pokud auto nesplňuje emisní formu. Výše daně je přímo závislá na množství emisí, které vůz vylučuje.