Přepis auta – návod a formulář 2024, co je potřeba, cena

Přepis vozidla je jedním z nezbytných úřednických úkonů, které se pojí s prodejem auta. Jakou formou lze vozidlo převést na nového majitele? Jaké formuláře jsou potřeba? A jaká je cena přepisu auta?

Jak prodat auto a neopomenout všechny související formality? Postup prodeje auta jako takový není složitý. Prodávající má v zásadě tři možnosti. Buď přenechá svůj vůz známému, který má o ojeté auto zájem. Nebo si podá inzerát, ve kterém uvede všechny technické údaje a cenu, za níž je ochoten auto prodat. Popřípadě může ojeté vozidlo odkoupit autobazar.

OBSAH ČLÁNKU

Postup prodeje auta

Postup při koupi auta

Převod auta na nového majitele

Jak přepsat auto?

Změna vlastníka vozidla

Doklady k přepisu vozidla a co je potřeba

Přepis vozidla – formulář, cena 2024

Plná moc k přepisu vozidla

Evidenční kontrola

Výpověď povinného ručení

Ekologická daň

Ke každému autu zapsanému v registru motorových vozidel se váže povinnost sjednat povinné ručení. Online kalkulačka pomůže vybrat to nejvýhodnější.
Vybrat povinné ručení online >

Ať už se majitel rozhodne pro kteroukoliv ze zmíněných možností, musí vědět, jak auto přepsat. Kupujícímu se současně budou hodit informace o tom, jaký je postup při koupi auta.

Prodej auta – postup

Prodej auta lze realizovat více způsoby. Vozidlo lze jednoduše nabídnout známému, nebo jej nafotit a vystavit na portálu určenému k prodeji aut. Samozřejmě lze vozidlo nabídnout také autobazaru. Postup při prodeji auta poté není nic složitého.

Prodej auta – postup:

 • podpis kupní smlouvy
 • evidenční kontrola
 • sjednání povinného ručení (na nového majitele)
 • vyplnění žádosti o přepis vozidla
 • návštěva obecního úřadu (s sebou je nutné mít potřebné doklady a dokumenty)

Seznam toho, co je nutné na úřadě předložit, je uveden níže. Stejně tak postup při evidenční kontrole nebo vzor plné moci k přepisu vozidla, která je nezbytná v případě, že se prodávající nebo kupující nemůže na úřad dostavit.

Postup při koupi auta

A jak celý proces vypadá z pohledu kupujícího? Jinak řečeno, jaký je postup při koupi auta?

Ojetá vozidla se prodávají v autobazarech a také na speciálních portálech určených právě k prodeji aut. Vybrané auto je vhodné prověřit pomocí VIN kódu, což je identifikační číslo vozidla sestávající ze 17 znaků (písmen a číslic). Zájemci toho hodně poví o historii daného vozidla, především stavu tachometru. Rovněž je možné zjistit, zda vozidlo nebylo odcizeno, jaká je jeho servisní historie apod.

Poté by měla následovat osobní prohlídka auta. Není od věci přizvat odborníka, který dokáže rozpoznat věci, jichž by si laik nemusel všimnout. Úplně nejlepší je samozřejmě absolvovat kontrolu v autoservisu, při níž bude řádně prověřen technický stav. Koupi auta by rovněž měla předcházet zkušební jízda.

Pokud je vše v pořádku, nic už nebrání podpisu kupní smlouvy. Ta by vždy měla být písemná. Samozřejmostí je její důkladné přečtení a kontrola, zda obsahuje všechny důležité náležitosti.

V 10denní lhůtě po podpisu kupní smlouvy musí dojít k přepisu vozidla. O tom, jak přepis vozidla probíhá v praxi, se lze dočíst v následujících odstavcích.

Převod auta na nového majitele

Rozhodne-li se majitel vozu pro prodej auta, nepostačí pouze kupní smlouva mezi ním a novým vlastníkem. Bude také nutné vozidlo přepsat na obecním úřadě s rozšířenou působností, konkrétně v registru motorových vozidel. Lze navštívit jakýkoliv úřad, nemusí jít o pobočku v místě bydliště.

Na tento formální krok má prodejce vozidla lhůtu deseti dní od podpisu kupní smlouvy na auto. Pokud v této lhůtě přepis auta neučiní, hrozí mu sankce v řádu desetitisíců.

Odhlášení auta z registru motorových vozidel již nějakou dobu není potřeba. Stačí podat žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla. Tento způsob převodu vozidla je výrazně jednodušší, než když bylo nutné auto také odhlašovat.

Jak přepsat auto?

Jak již bylo řečeno, nedílnou součástí prodeje vozidla je také následný přepis auta. Jak na to? Naštěstí nejde o nic složitého a celou záležitost lze vyřídit na počkání během jedné návštěvy úřadu obce s rozšířenou působností. Sem se musí obě strany společně dostavit do 10 dní od prodeje auta.

Pokud se kupující nebo prodávající nemůže na úřad dostavit, může se jednoduše nechat zastoupit na základě plné moci k přepisu vozidla. Vzor plné moci k přepisu vozidla je uveden níže. Zastupující osobou může být kdokoliv – například prodejce může zastoupit kupujícího a naopak.

Na úřadě bude nutné předložit určité doklady a dokumenty, jejichž seznam však naštěstí není nijak dlouhý.

Přepis vozidla na nového majitele vyžaduje návštěvu úřadu. Je ovšem možné se při tomto úkonu nechat zastoupit na základě plné moci.
Přepis vozidla na nového majitele vyžaduje návštěvu úřadu. Je ovšem možné se při tomto úkonu nechat zastoupit na základě plné moci.

Změna vlastníka vozidla

Změna vlastníka vozidla je to samé co výše zmiňovaný přepis vozidla / převod vozidla. Poté, co k přepisu vozidla dojde, bude proveden zápis změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel.

Zápis změny vlastníka vozidla (tzn. přepis vozidla) se tedy týká těch, kdo prodali, koupili nebo také zdědili vozidlo. Po zápisu bude v registru vozidel, v technickém průkazu a v osvědčení o registraci uveden nový majitel auta.

Doklady k přepisu vozidla a co je potřeba

Co je potřeba k přepisu vozidla? A kolik stojí přepis vozidla 2024? Kromě samotného formuláře, ve kterém je potřeba vyplnit registrační značku, druh vozidla, identifikační číslo (VIN) a údaje o dosavadním i novém vlastníku vozidla, se k žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele přikládá také:

 • občanský průkaz prodejce a kupujícího
 • doklad o uzavření povinného ručení (zelená karta)
 • velký a malý technický průkaz
 • protokol o evidenční kontrole
 • popř. doklad o převodu vlastnického práva k vozidlu
 • popř. plná moc k přepisu vozidla

Vedle zmíněných dokladů a dokumentů se musí uhradit také poplatek za přepis vozidla.

Rovněž se hodí zmínit, že povinné ručení musí být při převodu vozidla psáno již na nového vlastníka. S tím souvisí výpověď starého povinného ručení, kterou se nevyplatí příliš odkládat, aby se pojištění za dané auto neplatilo zbytečně dvakrát.

Ideální je, když se prodávající a kupující domluví na konkrétním datu, ke kterému má být staré povinné ručení zrušeno a od kterého začne platit povinné ručení psané na nového majitele.

Přepis vozidla – formulář, cena 2024

Poplatek za přepis osobního auta zůstává i v roce 2024 stejný jako v roce loňském. Cena přepisu auta 2024 je tedy 800 korun.

Kromě tohoto správního poplatku je nutné uhradit také evidenční kontrolu, která vychází zhruba na 400 korun.

Celková cena přepisu vozidla je tedy cca 1 200 korun.

Formulář k přepisu vozidla, respektive žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele, je k nalezení na webových stránkách Ministerstva dopravy.

Plná moc k přepisu vozidla

Z důvodů časové tísně, případně zdravotních a jiných příčin se nabízí možnost nechat se při přepsání vozidla zastoupit. K tomu slouží právě plná moc k přepisu vozidla.

Havarijní pojištění může v případě autonehody ušetřit statisíce korun za škody. Online kalkulačka nabízí srovnání pojištění snadno a rychle.
Spočítat výši havarijního pojištění na online kalkulačce >

U plné moci na přepis auta nesmí chybět jméno, rodné číslo a bydliště zmocnitele a zmocněnce, předmět plné moci (Provedení přepisu vozu v registru silničních vozidle na příslušném úřadě), značka a typ vozidla, registrační značka a číslo karoserie VIN. Místo a datum podpisu jsou rovněž nezbytné.

Podpisy musejí být úředně ověřeny, což lze provést na jakékoli pobočce Czech Pointu za poplatek 30 korun.

Často se na základě plné moci nechává zastupovat prodávající kupujícím či naopak. V takovém případě na registru vozidel vše vyřídí jedna osoba.

Nejjednodušší je využít vzor plné moci k přepisu vozidla, podle kterého lze snadno a rychle sepsat vlastní plnou moc, která se poté podepíše a nechá ověřit.

Před přepisem vozidla je nutné připravit si všechny nezbytné doklady a absolvovat evidenční kontrolu na STK.
Před přepisem vozidla je nutné připravit si všechny nezbytné doklady a absolvovat evidenční kontrolu na STK.

Plná moc k přepisu vozidla – vzor

Vzor plné moci k přepisu vozidla zásadně usnadní práci. Stačí si vzor stáhnout, vyplnit a vytisknout. Podpisy však bude nutné nechat úředně ověřit. Tuto službu nabízí pobočky Czech Pointu, které se nacházejí na vybraných poštách.

Evidenční kontrola

Prodeji a přepisu vozidla musí předcházet evidenční kontrola. Jedná se o porovnání technického stavu vozu s parametry uvedenými v technickém průkazu. Bez absolvování této kontroly nebude možné auto přepsat na jiného majitele či provozovatele.

Evidenční kontrolu provádí stanice technické kontroly (STK), většinou na počkání a není tak důsledná jako klasická STK. Její platnost je omezena pouze na 30 dní a žadatel po provedení kontroly obdrží protokol o evidenční kontrole vozidla. S tímto dokumentem se musí dostavit na příslušný úřad k přepisu vozidla.

K evidenční kontrole je potřeba předložit malý technický průkaz, velký technický průkaz a ukázat platnou autolékárničku. Poplatek za provedení evidenční kontroly se pohybuje v řádu stokorun, průměrně kontrola vychází na 400 korun.

Pojistit se před každou cestou na dovolenou je nezbytností. Online kalkulačka cestovního pojištění nabídne nejlevnější varianty.
Spočítat výši cestovního pojištění na kalkulačce >

Technik v případě evidenční kontroly prověřuje evidenční číslo auta (VIN), barvu, počet sedadel, typ motoru, výrobní štítek, rozměry pneumatik a ráfků, tachograf aj. Povinnost této kontroly platí i pro auta dovezená ze zahraničí.

V mnoha případech lze evidenční kontrolu provést bez objednání, nicméně jistější je se předem objednat. Za účelem evidenční kontroly lze navštívit jakoukoliv stanici technické kontroly (STK).

Výpověď povinného ručení

Při prodeji vozu je potřeba pamatovat na výpověď povinného ručení. Vlastnictví auta přechází na nového majitele, a proto původnímu vlastníku odpadá povinnost dále hradit povinné ručení. Povinnost platit toto pojištění se ruší podpisem kupní smlouvy – od tohoto okamžiku je povinné ručení starostí nového majitele.

Není zas tak výjimečné, že je vozidlo pojištěno dvakrát – jednou u pojišťovny nového vlastníka, jednou u pojišťovny původního majitele, který pojistku zapomněl zrušit. Stačí se jednoduše s kupujícím domluvit, od kdy má nové povinné ručení začít platit. Nový vlastník musí mít na paměti, že zákonné pojištění se stává jeho povinností, a pokud bude auto nepojištěné, zaplatí pokutu právě on.

Nový majitel vozidla si může zařídit nové povinné ručení na srovnávacím portálu Vpojisteni.cz, který nabízí kalkulačku povinného ručení. Bez platného povinného ručení nelze vozidlo užívat na silničních komunikacích. Povinné ručení je nutné i v případech, kdy je vozidlo odstavené v garáži, avšak dosud nebylo odhlášeno z registru motorových vozidel.

Určitě je namístě uvažovat také o havarijním pojištění, které není ze zákona povinné, nicméně v mnoha případech se ho vyplatí mít. Havarijní pojištění se vztahuje na škody vzniklé na vlastním zdraví a majetku, a to i v případě, že je pojištěný viníkem nehody. Vedle toho kryje škody, jejichž příčinou je živelná událost, vandalismus nebo odcizení vozidla.

A jaké jsou náležitosti žádosti o ukončení povinného ručení? Žádost musí obsahovat:

 • jméno a příjmení
 • adresu bydliště
 • číslo pojistné smlouvy
 • datum a místo
 • podpis

Žádost lze buď sepsat vlastnoručně, nebo použít vzor ukončení povinného ručení. K žádosti je nutné přiložit kopii kupní smlouvy nebo velkého technického průkazu.

Při prodeji auta je důležité myslet na výpověď povinného ručení. Nové zákonné pojištění si pak musí sjednat nový majitel auta.
Při prodeji auta je důležité myslet na výpověď povinného ručení. Nové zákonné pojištění si pak musí sjednat nový majitel auta.

Ekologická daň

Majitelé některých ojetých vozidel, která z různých důvodů nemohou získat status veterána, musí dle zákona č. 383/2008 Sb. při převodu uhradit tzv. ekologickou daň. Jedná se o poplatek, který je povinný pro vozidla, jež nesplňují emisní normy. Výše daně je přímo závislá na množství emisí, které vůz vylučuje.

Většinou se ekologická daň týká majitelů velmi starých vozidel, ačkoliv primárně s ní stáří vozidla nemá nic společného.

Existuje několik kategorií emisních norem:

 • EURO 0
 • EURO 1
 • EURO 2
 • EURO 3
 • EURO 4
 • EURO 5
 • EURO 6

Čím nižší normu vozidlo splňuje, tím více emisí vylučuje. Aut, která spadají do kategorie EURO 3, 4, 5 a 6, se žádné poplatky netýkají. Majitelé aut kategorie 0, 1 a 2 jsou povinni zaplatit ekologickou daň, a to při první registraci použitého vozidla. Při případných dalších převodech se již daň neplatí.

Výše daně je následující:

 • EURO 0 – 10 000 Kč
 • EURO 1 – 5 000 Kč
 • EURO 2 – 3 000 Kč

Vozidla kategorie EURO 0 se obecně nevyplatí převádět a namístě je spíše jejich ekologická likvidace.