Změna penzijního připojištení

Sjednáte-li si penzijní připojištění a v jeho průběhu zjistíte, že nejste s pojistitelem (pojišťovnou) spokojení, máte právo penzijní fond v podstatě kdykoliv změnit a to kolikrát budete chtít. Jak se dá pojištění změnit?

Je ale třeba si uvědomit, že ve chvíli změny ztratíte podmínky, za jakých jste do té doby spořili, a budete spořit za zcela jiných podmínek. Například Axa nabízí zajímavý finanční fond.

Změna penzijního fondu probíhá standardním způsobem. Nejprve musíte vypovědět smlouvu u stávajícího pojistitele a sjednat smlouvu u vámi nově zvoleného pojistitele.

Výpovědní lhůta je dvouměsíční a za přechod k novému pojistitele se nehradí žádné poplatky. Původní pojistitel musí převést všechny finanční prostředky na nový účet nejpozději do tří měsíců.

Pokud se rozhodnete změnit penzijní fond a pobíráte zaměstnavatelský příspěvek, nejprve si ověřte, zda vám zaměstnavatel jiný penzijní fond schválí. V opačném případě byste totiž mohli o zaměstnavatelský příspěvek přijít.