AEGON – informace o pojišťovně

Pojišťovna AEGON je na českém pojišťovacím trhu nováčkem od roku 2005, ve světě se však jedná o zavedenou a známou pojišťovnu s více jak 40 mil. klientů. AEGON pojišťovna byla založená v Holandsku tak, že se pět nejvýznamnějších pojišťoven spojilo v jednu.

Soustředí se především na poskytování služeb v oblasti životního a penzijního pojištění včetně kvalitního servisu a odborného poradenství.

Investiční životní pojištění

Účelem životního pojištění je poskytnutí pojistné ochrany pojištěnému a jeho blízkým pro případ smrti nebo dožití.

V rámci životního pojištění nabízí pojišťovna AEGON následující produkty:

 • investiční životní pojištění online AEGON Invest
 • investiční životní pojištění AEGON Global
 • variabilní životní pojištění AEGON Live
 • dětské investiční pojištění AEGON Juventus
 • rizikové životní pojištění AEGON Premium
 • rizikové životní pojištění s klesající pojistnou částkou AEGON Move
 • životní pojištění pro vedení a zaměstnance firem AEGON Corporate

Investiční životní pojištění AEGON Global

Životní pojištění AEGON Global poskytuje komplexní pojistnou ochranu vám i vašim blízkým v podobě finančního zabezpečení v těžkých životních situacích jako je úmrtí, invalidita nebo závažná onemocnění.

Přitom máte možnost vložené prostředky významným způsobem zhodnotit díky kvalitní nabídce investičních programů, které si volíte sami nebo s pomocí investičního správce.

Výhody investičního životního pojištění AEGON Global:

 • volba investičních fondu a strategie (možnost výběru z 24 fondů)
 • možnost využít investičního správce
 • široká nabídka dalších připojištění (pro úmrtí následkem úrazu, pro případ závažného onemocnění, pro případ invalidity, apod.)
 • možnost využít služeb lékařské asistence AGEON Assistance (konzlitační lékařské služby, lékař na telefonu)
 • on-line správa účtu
 • daňové úlevy
 • umožňuje mimořádné vklady a výběry

Životní pojištění dodá vašemu životu potřebnou ochranu pro případy, kdy nemůžete dostát nejrůznějším závazkům. Jedná se o dražší pojistný produkt a proto je třeba důkladně zvážit, který produkt pro vás bude nejvhodnější.

Výhodou životního pojištění AEGON Global je možnost během pojištění měnit parametry jako délka pojištění, výše pojistného částky, ale také investiční fondy a strategii. To vše v závislosti na vaší momentální životní situaci.