Povodňová mapa a záplavové oblasti

Povodně a záplavy jsou častým nepřítelem všech obyvatel blízko řek, jezer a potoků převážně v letním období. Prostřednictvím povodňové mapy si může široká veřejnost najít pravděpodobnost výskytu povodní a záplav na všech místech v České republice, a rozhodnout se pro koupi domu v této oblasti nebo zvolit vhodné pojištění. Co je to povodňová mapa?

S povodňovými mapami je možné se setkat při sjednávání pojištění. Využívají je převážně pojišťovny, které nemovitost zařadí do jedné ze zón podle rizika výskytu povodní a záplav. Od toho se pak odvíjí i cena. Obdobně se u povinného ručení a havarijního pojištění na základě stáří a značky vozidla kalkuluje cena.

Mapa záplavových oblastí vychází z několika faktorů, kterými je terén, a to konkrétně vzdálenost od toků, jejich rozsah a velikost, a to, zda se na daném území vyskytují povodně pravidelně a jedná se o běžnou povodňovou situaci či je to ojedinělý jev. 

Povodeň nebo záplava?

Byť většina si pod pojmem povodeň a záplava vybaví totéž, pojišťovny to rozlišují. Jako povodeň je označeno vylití vody z břehů vod. Pojem záplava v sobě skrývá mimořádnou událost, kdy dojde vlivem silných dešťů nebo táním sněhu ke stojaté záplavě. 

Povodeň a záplava není dle pojišťoven totéž. Povodeň je označení pro vylití vody z břehů a záplava vzniká vlivem silných dešťů.

Hlásná povodňová služba

Hlásná povodňová služba vznikla na základě zákona č. 254/2001 Sb. Spravuje ji Český hydrometeorologický ústav, který v průběhu roku informuje širokou veřejnost o možném nebezpečí povodní. Povodně patří v České republice mezi velmi časté, a proto je zde snaha včas o nich varovat a vydávat tak výstrahy.

Povodňové zóny – co znamenají?

Povodňové zóny znázorňují aktivní oblasti, kde je jinak vysoké riziko možných záplav a povodní. Pojišťovny se těmito mapami drží a od dané zóny navyšují cenu za pojištění. V některých případech se může stát, že pojišťovna raději konkrétní oblast nepojistí vůbec, jelikož je to pro ni moc velké riziko. Co jsou to povodňové mapy a jak se dělí?

  • 1. zóna – není zde riziko povodní
  • 2. zóna – je zde nízké riziko výskytu povodní, maximálně rozliv 
  • 3. zóna – střední nebezpečí
  • 4. zóna – jedná se o nepojistitelnou oblast proti povodním

Zóny 1. a 2. jsou oblasti, které jsou zaplaveny vlivem povodní s vysokou hladinou vody. I v takových oblastech mohou záplavy nastat. Dojde k tomu například silným deštěm. V zóně 3. a 4. byl použit speciální model pro výpočet výskytu povodní, a to podle topografie území.

Zařazení nemovitosti do zóny značně ovlivňuje cenu pojistného. Každopádně je ponecháno na každé z pojišťoven, zda danou oblast pojistí na přání klienta či nikoliv. 3. zóna patří do velmi rizikové na mapě záplavových území, a tak je časté, že od pojištění dávají pojišťovny ruce pryč. Některé však navýší možnou spoluúčast u vzniklých škod a sníží plnění. 

Co je na povodňových mapách vyznačeno?

Vedle zón, které byly popsány výše, jsou k vidění na mapách také jednotlivá území. Jedná se o území 50 leté, 100 leté a 20 leté vody. Byť se nejedná o tzv. aktivní zóny, je to území, které je poznamenáno vysokou vodou. Pro taková území platí jiná pravidla. Je dobré se vždy na pojištění dané oblasti a případně majetku domluvit s odborníkem.

Jak zjistit záplavovou a povodňovou oblast? 

Koupit si krásnou nemovitost v lese blízko rybníka na stáří je sen mnoha lidí. Před koupí je vždy třeba myslet na možná úskalí dané oblasti. Dle některých zdrojů se může voda z řek v České republice vylít na plochu až 2 tisíc kilometrů čtverečních. Proto je dobré nic nenechávat náhodě a nejdříve se ujistit, že daná chatička se nemusí bát vysoké vody.

Na internetu je řada map, které se snaží zachytit danou plochu. Ty slouží pouze orientačně. Je dobré se orientovat prostřednictvím portálů, které změny provádí několikrát do roka, a tak jsou data aktuální.

Dříve byla tato služba zpoplatněna. Dnes stačí zadat adresu případně vybrat danou oblast na mapě a email, kam dorazí do několika minut informace s povodňovou zónou, na stránku České asociace pojišťoven. Je nutné souhlasit s licenčními podmínkami. 

Česká asociace pojišťoven upozorňuje předem všechny, kteří se povodňovou mapou řídí, že některé pojišťovny mají své mapy, a tak se může stát, že danou oblast z této mapy přetřídí do jiné, podle které vyrobí cenu pojistného. Jednotlivé pojišťovny na rozdíl od ČAP vychází z vlastních analýz pojistných událostí.

V současnosti se pracuje na modernějším programu, který mimo povodní dokáže odhadnout i záplavy vzniklé silnými dešti. 

TIP: Kdo platí cenu nemovitosti hypotékou, ten musí mít pojištění nemovitosti sjednané. Zpravidla také musí souhlasit s vinkulací pojištění.