Velký a malý technický průkaz – vzor 2024, jak vypadá, kdo jej vydává a co dělat při ztrátě

Každý řidič musí mít příslušné doklady ke svému vozidlu. Konkrétně se jedná o malý a velký technický průkaz, které obsahují detailní informace nejen o vozidle, ale i o majiteli. Aby nedošlo k jejich padělání, mají řadu těžce napodobitelných znaků. 

Malý technický průkaz je nutné mít při jízdě autem vždy u sebe. Pokud Policie ČR požaduje po řidiči předložení malého techničáku, a dotyčný ho ponechal doma ve stolním šuplíku, toho čeká nemilá výše pokuty sahající do několika tisíců korun. Malý technický průkaz je stejně důležitý jako je zelená karta prokazující povinné ručení, řidičský průkaz nebo povinná výbava auta.

Jelikož velký a malý technický průkaz je brán jako rodný list silničních vozidel, obsahuje řadu ochranných prvků. Mezi ně patří hologram, hlubotisk, kovový proužek nebo vodotisk. Při zjišťování pravosti průkazů je vhodné se zaměřit i na pastelové barvy, které se při různých úhlech pohledu mění. 

Malý a velký technický průkaz je třeba předložit i u ekologické likvidace vozidel a autovraků v případě, že automobil je již nepojízdný, starý nebo bouraný. Autorizovaná vrakoviště zpracují vraky tak, aby nedošlo ke zbytečnému znečištění přírody. V některých případech dostane majitel i malou finanční odměnu.

Velký technický průkaz – jak vypadá

Velký techničák je jinými slovy Osvědčení o registraci silničního vozidla část II. Vzor pro velký technický průkaz vznikl roku 1996 a trvá dodnes. Jedinou možností, jak získat velký technický průkaz, je zažádat si o vydání na úřadě obce s rozšířenou působností. Úřad vydává velký technický průkaz při registraci silničního vozidla pro provoz na veřejných komunikacích. 

Velký technický průkaz je vhodné schovat doma na bezpečném místě, jelikož není nutné ho mít při jízdě v autě s sebou. Použije se zejména při prodeji vozidla nebo technických prohlídkách.

TIP: V případě prodeje vozidla není radno opomenout přepis vozidla a s tím spojenou administrativu.

Jak vypadá velký technický průkaz?

Na přední straně je uvedený nejen vlastník vozidla, ale i jeho provozovatel. K vyčtení jsou zde i jména předchozích vlastníků s historickými záznamy. Místo, kde najdu číslo velkého technického, je v pravém horním rohu. V dolní části velkého techničáku jsou k vidění i provedené technické prohlídky včetně platností. 

Zadní strana obsahuje zejména údaje o silničním vozidle, a to velmi dopodrobna. Na základě těchto identifikací s technickými údaji o vozidle je možné objednávat náhradní díly nebo například vhodnou velikost pneumatik. Včetně celoročních pneu. Uvedeným informacím je nutné věnovat pozornost, aby nedošlo k nečekaným nehodám nebo poškození vozidla. 

Velký technický průkaz obsahuje údaje o vozidle jako je:

 • druh vozidla
 • značka vozidla
 • kategorie vozidla
 • typ vozidla
 • VIN neboli identifikační číslo vozu
 • velikost vozidla včetně hmotnosti
 • údaje o motoru
 • údaje o pneumatikách a kolech, brzdách 
 • spotřebu vozidla
 • hluk vozidla
 • údaje o emisích

Jednou z nejdůležitějších informací, která musí být uvedena ve všech technických průkazech, tedy i v německém a polském technickém průkazu, je identifikační číslo vozu (VIN). Tento kód se skládá ze 17 znaků, z nichž některá tvoří čísla a některá jsou písmena. Faktem je, že na celém světě neexistuje silniční vozidlo, které by mělo shodný VIN kód s dalším vozidlem. VIN kód je tedy pro každé vozidlo originální.

Majitelé českých aut Škoda mají v technickém průkazu na prvních třech místech v identifikačním čísle uvedeno TMB. To znamená, že automobily byly vyrobeny v Evropě, a to konkrétně v České republice.

Malý technický průkaz 

Malý techničák je právě tím dokumentem, který je nutné mít při jízdě u sebe na rozdíl od velkého technického průkazu. Osvědčení o registraci vozidla část I., jak zní správný název, je karta zalaminovaná v průhledné fólii, jenž obsahuje základní údaje o vozidle. Jimiž je registrační značka a datum, kdy došlo k první registraci vozidla. Mimo to je součástí i údaj o provozovateli a majiteli včetně data vystavení tohoto tp. I vzor pro malý technický průkaz pochází z roku 1996 stejně jako velký techničák.

Při jízdě po pozemních komunikacích musí mít řidič u sebe vždy malý technický průkaz.

Číslo TP je na jiném místě než u osvědčení o registraci vozidla část II. Zde se nachází na přední straně v levém spodním rohu. 

Malý technický průkaz na zadní straně obsahuje technické parametry. Mezi vysvětlivky malého technického průkazu patří:

 • výkon vozidla
 • palivo vozidla
 • počet míst k sezení nebo stání ve vozidle
 • značka, barva, model, typ, varianta a verze vozidla
 • VIN kód
 • zdvihový objem
 • nejvyšší možnou rychlost 
 • typ převodovky

Ztráta velkého nebo malého technického průkazu – jak postupovat

Ke ztrátě velkého a malého technického průkazu může dojít velmi jednoduše a rychle. Pokud tato situace nastane, člověk se nemusí stresovat, neboť i toto má své řešení. Jak postupovat při ztrátě velkého a malého techničáku? Co je třeba pro vystavení duplikátu technického průkazu?

Jakmile dojde ke ztrátě, je třeba to neprodleně začít řešit, než vozidlo zastaví silniční kontrola. Tím, kdo vydává velký technický průkaz ať už nový nebo duplikát, je obecní úřad s rozšířenou působností.

Velký technický průkaz – ztráta

Ztracený velký technický průkaz není ojedinělou záležitostí. Jedná se totiž o důležitý dokument, který řidiči obvykle nevozí s sebou v autě. Proto se stává, že ho doma někam zašantročí. 

Jak postupovat na obecním úřadě s rozšířenou působností?

 1. Vyplní se formulář se žádostí o zápis změn a na stejném úřadě se i nahlásí jeho ztráta.
 2. Na úřadě obce s rozšířenou působností se tento formulář předá s potřebnými doklady.
 3. Poplatek za vyhotovení duplikátu stojí 100 Kč.
 4. Vydání duplikátu technického průkazu trvá několik minut. Při komplikovanějších případech se vztahuje na vydání duplikátu 30denní lhůta.

S sebou na úřad je třeba donést potřebné dokumenty, aby došlo k vystavení nového technického průkazu. Každá fyzická osoba musí přinést na obecní úřad s rozšířenou působností již zmíněný formulář se žádostí o vydání nového dokladu k vozidlu, dále pak malý technický průkaz, občanský průkaz, souhlas vlastníka, pokud se tato osoba liší od žadatele. Nutností je také potvrzení o ztrátě velkého technického průkazu. 

Malý technický průkaz – co dělat při ztrátě

Ztrátu jak velkého, tak i malého technického průkazu je nutné řešit neprodleně. V případě ztráty malého techničáku se postupuje obdobně jako je tomu u velkého, akorát místo malého technického průkazu vezme člověk velký

Složitější situace nastává, pokud dojde ke ztrátě obou důležitých dokumentů. K prokázání vozidla je nutné s sebou na obecní úřad přinést ideálně kupní smlouvu nebo dokument, který potvrzuje vlastnictví automobilu, dále pak VIN kód vozidla a číslo registrační značky. Postup pro vystavení nových technických průkazů je shodný jako při ztrátě jednotlivých dokumentů. 

Jedná-li při vyřízení duplikátů právnická osoba, pak musí doložit kromě formuláře se žádostí o vydání nového dokladu, občanského průkazu jednatele, potvrzení o ztrátě malého nebo velkého technického průkazu, také výpis z obchodního rejstříku (případně živnostenským listem). Osoba pověřená s sebou musí mít plnou moc k vystavení duplikátu technického průkazu.

V technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla není umožněno provádět jakékoliv změny osobou, která k tomu není oprávněna. 

Jak získat tp na přívěs? 

Technické průkazy na přívěs jsou poskytovány prodejcem přímo k danému přívěsu. Přihlášení nového vozíku do evidence probíhá na základě předložení kupní smlouvy, velkého a malého technického průkazu, dočasné převozní značky a zelené karty. Je třeba myslet na to, že i přívěs musí mít sjednané povinné ručení. K tomu doporučujeme využít online kalkulačku povinného ručení.

TIP: Malý a velký technický průkaz je potřeba u sebe mít, když člověk žádá o výměnu SPZ.