SPZ na přání – jak zjistit majitele, konfigurátor, ověření

Když se řekne SPZ, asi každý bude vědět, co si pod touto zkratkou představit. Jedná se o identifikační znak každého motorového vozidla. Obsahuje v sobě mnoho údajů, avšak ne každý je dokáže vyčíst. Dá se zjistit SPZ kraje? Co dělat při ztrátě SPZ? A jak na výměnu SPZ?

Státní poznávací značky slouží k označení vozidel. Používají ke svému odlišení kromě čísel a písmen také různé barvy znaků. Od roku 2016 si také každý může koupit SPZ na přání, tedy s vlastní kombinací písmen a čísel.

OBSAH ČLÁNKU

Typy registračních značek vozidel

SPZ kraje

SPZ na přání

SPZ na přání – konfigurátor

Ztráta SPZ a výměna SPZ

Jak zjistit majitele SPZ a jak na SPZ vyhledávání?

Ověření vozidla podle SPZ

Povinné ručení podle SPZ

Mezinárodní poznávací značky

Jak zjistit pokutu podle SPZ?

Převozní a manipulační značky

Jak číst známku STK

Pokud člověk nemá SPZ na přání, lze z registrační značky vyčíst mnoho informací. Například v jakém státě je vozidlo registrováno, o jaký typ vozidla se jedná nebo v jakém kraji nechal majitel auto registrovat.

Co znamená žlutá SPZ? Jaké jsou státní poznávací značky podle zemí? A jak číst známku STK? Odpověď nejen na tyto otázky se lze dozvědět v tomto článku.

Státní poznávací značky, registrační značka nebo espézetka?

Státní poznávací značka, zkratkou SPZ, hovorově espézetka, podle zákona také registrační značka neboli RZ. Několik názvů a zkratek, které mají stejný význam. Registrační značka je označení motorového vozidla, přívěsu nebo návěsu zaregistrovaného v daném státě.

Každé vozidlo má dvě (stejné) registrační značky. Jednu vpředu a druhou vzadu. Jedná se o tabulku nejčastěji ve formě bílé obdélníkové destičky s černými písmeny a čísly. Espézetka u osobního vozidla musí mít celkem osm znaků, u motorky sedm. Každá registrační značka musí obsahovat alespoň jedno písmeno a jednu číslici.

Pokud se nejedená o SPZ na přání, pak písmeno určuje jeden ze 14 krajů. Například Praha má vyhrazeno písmeno A.

Také existují speciální registrační značky. Třeba zelené číslice a písmeno „V“ na bílém podkladu označují veterán. To je 30 a  více let starý automobil.

Typy registračních značek vozidel

Jak již bylo uvedeno, nejčastějším typem registračních značek vozidel je tabulka s černými písmeny na bílé značce. Tu mají až na výjimky všechna osobní a nákladní vozidla, autobusy, přívěsy a motocykly. Existují ovšem i další typy registračních značek vozidel.

Modrá písmena na bílé značce jsou na registrační značce aut diplomatických a konzulárních úředníků. Vždy tam musí být uvedena dvě písmena, a to CD (diplomatická imunita), XX (omezena diplomatická imunita), XS (diplomatický personál) nebo HC (honorární konsul)

Zelená čísla na bílé značce mohou být několik významů. Obecně taková registrační značka vozidel označuje vozidla, která nebyla schválena pro provoz na silnicích a nejsou přihlášena v klasickém registru vozidel.

Může jednat testovací vozidla nebo veterány. Registrační značka veteránů musí vždy obsahovat písmeno V. Před ním je uveden číselný kód kraje od 01 až 14.

SPZ se zelenými čísly na bílé značce mají i vozidla závodní. Ta navíc musí obsahovat písmeno R a opět číselný kód kraje.

Černá písmena na žluté registrační značce označují zvláštní motorová vozidla, většinou pojízdnou techniku jako jsou zemědělské, vojenské či stavební stroje.

Espézetku s černými písmeny na bílé značce s červeným okrajem mají vozidla určená na vývoz. A registrační značka s černými písmeny na zelené papírové značce je jednorázová SPZ s omezenou platností (např. když si někdo převáží nové vozidlo z prodejny domů).

U elektromobilů začíná registrační označením EL.

Standardní registrační značka je bílá tabulka s černými písmeny.

SPZ kraje

Dříve bylo možné z registrační značky vozidla vyčíst okres. Třeba Jihlava měla na espézetce písmena JI, Mladá Boleslav MB, Benešov BN nebo Přerov PR. Postupně se za dvojici písmen začal doplňovat další znak. Avšak s rozmachem automobilového průmyslu začala písmena docházet a bylo potřeba přistoupit ke změně.

Dnes se SPZ rozlišují podle kraje, kdy kraj, kde je vozidlo registrováno, se pozná podle prvního písmena zleva. Ke změně došlo také v tom, že při koupi ojetého vozu nedostane majitel registrační značku s krajem, kde má trvalé bydliště, nýbrž mu zůstane původní značka.

Jak tedy poznat SPZ kraje? V České republice máme 14 krajů, proto se na SPZ objevuje 14 různých písmen. SPZ kraje jsou následující:

 • A – Praha
 • B – Jihomoravský kraj (Brno)
 • C – Jihočeský kraj (České Budějovice)
 • E – Pardubický kraj
 • H – Královéhradecký kraj
 • J – Kraj Vysočina (Jihlava)
 • K – Karlovarský kraj
 • L – Liberecký kraj
 • M – Olomoucký kraj
 • P – Plzeňský kraj
 • S – Středočeský kraj
 • T – Moravskoslezský kraj (Ostrava)
 • U -Ústecký kraj
 • Z – Zlínský kraj

Pokud chce mít člověk na zakoupeném ojetém vozidle SPZ kraje, kde bydlí, má v zásadě jedinou možnost. Espézetku poškodit a dojít si na úřad pro novou. Poškozenou značku musí vzít s sebou, stejně jako druhou tabulku. Nová značka již je vystavena na domovský kraj. Za výměnu však žadatel zaplatí poplatek 800 korun.

SPZ na přání

Možnost mít na autě speciální SPZ na přání je u nás už od roku 2016. Počáteční boom SPZ na přání již trochu opadl. Nyní tyto espézetky přibývají poměrně pomalu. Možná je to i tím, že cena RZ na přání není zrovna zanedbatelná.

O vlastní SPZ se žádá na úřadě s rozšířenou působností, u kterého je vozidlo registrované. Je potřeba předložit žádost, ve které žadatel uvede údaje o své osobě a navrhované znění RZ na přání. Fyzická osoba uvádí své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo a adresu sídla.

Platí, že SPZ na přání musí vždy obsahovat 8 znaků (motorka má 7), z toho minimálně jednu číslici. Nesmí zahrnovat diakritiku, interpunkci nebo jiné speciální znaky. U RZ na přání jsou také zakázána písmena G, CH, Q, O a W. Ta jsou totiž snadno zaměnitelná. 

Při návrhu RZ na přání je třeba vynechat také zkratky veřejných orgánů (např. PCR, HZS). Tvar registrační značky musí být jedinečný a nesmí být neslušný, hanlivý nebo urážlivý. Existuje seznam zakázaných slov, která úředníci nepovolí. Na vlastní SPZ neprojde např. „hovadina“, „ksindl“, „držka“ nebo „děvkař“.

Cena SPZ na přání je 5 tisíc korun za jednu tabulku. Na motorku nebo skútr stačí jeden kus. Na auto jsou třeba značky dvě. Kdo tedy chce vlastní SPZ na vozidle, musí si připravit 10 tisíc korun. Po zaplacení stanovené částky dostane žadatel tuto značku do 15 dnů.

SPZ na přání – konfigurátor, ověření

Pokud chce někdo SPZ na přání a neví, jestli je vymyšlená značka ještě volná, může využít různé databáze. Na internetu lze najít několik konfigurátorů SPZ na přání, z nichž lze online zjistit, jaká značka je ještě volná. Stačí do vyhledávače zadat heslo „SPZ na přání konfigurátor“.

SPZ na přání konfigurátor je služba, která umožňuje majitelům vozidel vybrat si zvolenou kombinaci písmen a čísel na své registrační značce. Konkrétně SPZ na přání konfigurátor umožňuje uživatelům zadat požadovanou kombinaci písmen a čísel do online formuláře a ověřit, zda je tato kombinace k dispozici k registraci.

Díky konfigurátoru tedy dochází k ověření SPZ na přání. Je však třeba vědět, že se nejedná o příliš spolehlivý zdroj, jelikož nelze proniknout do rezervačních systémů a databáze SPZ a zjistit, zda jsou požadované SPZ na přání volné.

Ztráta SPZ a výměna SPZ

Ztráta SPZ za jízdy není nic neobvyklého. Také se může stát, že registrační značku vozidla někdo odcizí. Vozidlo, kterému chybí registrační značka, nesmí vyjet na silnici. Kdo tedy zjistí, že nemá SPZ, musí jednat rychle.

Jízda bez espézetky je jako jízda se zakrytou RZ. To znamená, že majiteli hrozí pokuta až do výše 10 tisíc korun a navíc může přijít o řidičák na jeden rok. Při ztrátě SPZ za jízdy tedy musí řidič vozidlo odstavit a v jízdě dál nepokračovat. Pak musí řešit výměnu SPZ.

Pokud řidič zjistí, že RZ sice neztratil, avšak byla odcizena, musí to neprodleně nahlásit Policii ČR. Zloděj totiž může RZ zneužít a použít při páchání trestných činů jako například ujetí od benzínového stojanu bez zaplacení nebo způsobení dopravní nehody.

Co dál dělat při ztrátě SPZ a jak na výměnu SPZ? Je třeba dojít na úřad s rozšířenou působností, přesněji na registr vozidel. Zde se požádá o výměnu SPZ, resp. o nové státní poznávací značky. S sebou je třeba vzít velký a malý technický průkaz, průkaz totožnosti a případně zápis od policie.

Pokud někdo ztratil jen jednu registrační značku, je nutné přinést i tu druhou. Staré SPZ úřad zablokuje. Za výměnu SPZ se platí 450 korun, za motocykl 200 korun. Výměna SPZ je vyřešena na úřadě na počkání.

Jak zjistit majitele SPZ a jak na SPZ vyhledávání?

Z registrační značky lze vyčíst spoustu informací. Existuje i vyhledávání majitele SPZ? Případně jak zjistit majitele SPZ?

SPZ vyhledávání sice v určitém směru funguje, ovšem majitele vozidla podle registrační značky najít nelze. K takto citlivým informacím a osobním údajům má přístup pouze policie, pojišťovna a úřad, na kterém je vozidlo registrováno.

Pokud tedy někoho trápí, jak zjistit majitele SPZ, odpověď ho nepotěší. Legální veřejné vyhledávání majitele SPZ neexistuje. Přesto však existuje SPZ vyhledávání, díky kterému se člověk dozví spoustu jiných informací o vozidle.

Majitele SPZ není možné zjistit ani podle VIN vozidla. Jedná se o identifikační číslo vozidla, které slouží primárně k ověření jeho historie

Ověření vozidla podle SPZ – ČKP dle SPZ

Jak již uvedeno, konkrétního majitele SPZ zjistit nelze, avšak existuje ověření vozidla podle SPZ. Do internetového vyhledávače stačí zadat heslo „ČKP dle SPZ„.

Objeví se formulář na webu České kanceláře pojistitelů, do něhož stačí zadat SPZ a datum, ke kterému mělo být sjednáno povinné ručení. Následně se zobrazí výpis z databáze, který obsahuje: 

 • druh vozidla,
 • tovární značka vozidla,
 • pojišťovna, u které je sjednáno povinné ručení,
 • dobu trvání pojištění.

Povinné ručení podle SPZ

Vyhledávač ČKP dle SPZ člověk využije především, když se stane účastníkem dopravní nehody, kterou zavinil jiný řidič a z místa nehody ujel. Díky vyhledávači lze totiž ověřit povinné ručení podle SPZ. Z údajů poškozený během chvíle získá informace o pojištění dle SPZ, tedy zda vozidlo mělo v určité době povinné ručení a u které pojišťovny.

Poškozený se pak může díky vyhledání pojištění dle SPZ obrátit na pojišťovnu, u které měl viník sjednané povinné ručení, a požadovat po ní náhradu škody na svém vozidle.

Mezinárodní poznávací značky, státní poznávací značky podle zemí

Mezinárodní poznávací značky (zkratka MPZ) označují stát, ve kterém je registrováno motorové vozidlo. Společně s registrační značkou vytváří unikátní označení pro každé vozidlo na světě.

Mezinárodní poznávací značky všech států se skládají z jednoho až čtyř písmen a umisťují se nejčastěji na zadní část vozu blízko registrační značky. Většinou mají formu samolepky. Graficky jsou státní poznávací značky podle zemí ztvárněny černými písmeny na bílém oválném pozadí.

U vozidel registrovaných v Evropské Unii můžou být mezinárodní poznávací značky přímo součástí registrační značky. Na jejím začátku je umístěn modrý pruh EU s mezinárodní značkou členského státu.

Mezinárodní poznávací značky evropských zemí každý většina lidí asi zná. Pokud někoho zajímají exotické státy, stačí, když do internetového vyhledávače zadá heslo „státní poznávací značky podle zemí„. Hned zjistí, že například Palau má mezinárodní poznávací značku „PAL“, Saúdská Arábie má „KSA“ nebo Mauricius „MS“.

Co znamená žlutá SPZ?

Občas člověk na silnici potká vozidlo, které má žlutou SPZ. Co žlutá SPZ znamená? Žlutou SPZ přesněji řečeno černá písmena na žluté značce mají zvláštní motorová vozidla jako jsou zemědělské, vojenské a stavební stroje.

Jak zjistit pokutu podle SPZ?

Může se stát, že člověk dostane pokutu a ani o tom neví. Neuškodí proto čas od času zkontrolovat, jestli mu náhodou nějaká pokuta neproklouzla a jaký má počet bodů. Jak zjistit pokutu podle SPZ?

Aktuální počet bodů nebo udělenou pokutu si může prakticky každý řidič zkontrolovat kdekoliv a kdykoliv online. Na Portálu občana jsou řidičům, kteří mají elektronickou občanku nebo datovou schránku, k dispozici detailní informace o přestupcích, přeplatcích a nezaplacených pokutách, podrobnosti o zákazech řízení či profesní způsobilosti. 

Kdo nemá eIdentitu ani datovou schránku, může si o potvrzení nedoplatků nebo přeplatků zažádat na celní správě. Zaplatí správní poplatek 100 Kč.

Další možností, jak zjistit pokutu podle SPZ, je také zajít na jakýkoliv CzechPOINT, který vydá Výpis bodového hodnocení řidiče. Z něj se zjistí aktuální stav bodů i záznamy o přestupcích. Stačí předložit platný doklad totožnost.

Převozní značky

Pokud si někdo koupí zcela nové vozidlo, bude potřebovat převozní značku, aby si ho mohl odvézt domů a řádně zaregistrovat. Převozní značka má podobu zeleného papíru přilepeného na vnitřní straně zadního okna.

Nezbytným údajem na převozní značce je datum a podpis, respektive razítko prodejce. Převozní značka je platná jen po dobu 10 pracovních dnů od data prodeje a platí pouze na území České republiky. Takže s převozní značkou se nesmí vycestovat za hranice.

Spolu s převozní značkou u sebe musí mít řidič doklad o koupi auta a zelenou kartu.

Manipulační značky

Za převozní značku může být považována i manipulační značka. Ta je určená především ke zkušebním, manipulačním nebo předváděcím jízdám dovozců, prodejců aut i autoservisům.

Manipulační značku mají vozidla, která nejsou dosud registrovaná, avšak mají schválenou technickou způsobilost k provozu.

Manipulační značky, resp. provoz je určen pro:

 • výrobce – jím vyráběná vozidla
 • dovozce – jím dovážená vozidla
 • prodejce – jím prodávaná vozidla
 • dopravce – jím přepravovaná vozidla

Manipulační značka má podobu bílé plechové tabulky se zelenými znaky a modrým pruhem. Umisťuje se na místo klasické registrační značky.

Jak číst známku STK

Každé vozidlo, které má vyjet na silnici, musí mít platnou STK. Ta je u osobních vozidel udělována na 2 roky. Jak lze jednoduše zjistit platnost STK?

Přesné datum platnosti STK lze najít pouze na velkém technickém průkazu. Je třeba pamatovat, že platnost končí přesně ke dni uvedenému na technickém průkazu.

Druhým způsobem, jak zjistit platnost STK, je známka na registrační značce vozidla. Jak číst známku STK? Zcela jednoduše. Každá espézetka umístěná vzadu na vozidle má červenou známku (nálepku).

Na červené nálepce je vyražen měsíc a rok konce platnosti STK. Z červené známky STK se ovšem nezjistí přesné datum konce STK, nýbrž jen daný měsíc. Orientačně tedy člověk ví, kdy technická skončí.

Přesné datum platnosti STK je nutné si hlídat podle velkého technického průkazu. Jízda vozidlem bez platné technické prohlídky je dopravní přestupek, za který hrozí pokuta do 2 000 Kč