Porovnání pojištění auta – online srovnání

Pojištění automobilu je vyžadováno zákonem České republiky, proto se mu nelze žádným způsobem vyhnout. Každý vlastník motorového vozidla musí mít uzavřeno povinné ručení, které má dostatečné finanční plnění. Kde najít nejlevnější pojištění auta?

Povinnost mít sjednané pojištění auta stanovuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Tento zákon mj. stanoví, že autopojištění musí být uzavřeno pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci.

A pozor, platí to i pro auta, která jsou pouze ponechána na pozemní komunikaci. Kdo nemá sjednané pojištění auta, tomu hrozí vysoká pokuta od 5 000 do 40 000 korun.

Vzhledem k tomu, že pojištění auta je dané zákonem, říká se mu také zákonné pojištění auta. Ačkoliv správný název zní pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, nejčastěji se lze setkat s pojmem povinné ručení auta.

Spousta řidičů vyžaduje v této oblasti komplexní a snadno dostupné služby, které jsou doprovázeny přiměřenými cenami. Výběr zákonného pojištění auta je s přihlédnutím k řadě společností, které na trhu figurují, opravdu rozmanitý a bohatý.

Tento článek přináší informace o zákonném pojištění auta a pokud není uvedeno jinak, pojištěním auta či pojistkou na auto se rozumí povinné ručení auta.

Za sjednání povinného ručení online můžete získat výraznou slevu.

Spočítat pojištění vozidel online >

Povinné ručení auta a havarijní pojištění – jaký je rozdíl?

Pojištění auta je dvojího typu – zákonné a dobrovolné. Zákonné pojištění auta neboli povinné ručení auta kryje škody, které vlastník tohoto auta způsobí třetím osobám.

Smyslem povinného ručení tedy je nahradit škodu na autě nebo újmu na zdraví vzniklou jinému účastníkovi silničního provozu.

Pokud je auto pojištěné, pak každý, kdo způsobí havárii, má právo, aby za něj pojišťovna zaplatila škodu všem, kterým ji havárií způsobil.

Naproti tomu dobrovolné pojištění auta známé pod názvem havarijní pojištění nebo také kasko kryje škody vzniklé na vlastním vozidle. V rámci havarijního pojištění auta je tedy chráněn majetek pojištěného.

Je na každém vlastníkovi, zda chce mít autopojištění ve formě havarijního pojištění sjednané či nikoliv.

Doporučuje se mít pojištění na auto pro oba případy – jak zákonné pojištění auta (povinné ručení auta), tak dobrovolné (havarijní pojištění).

Pojistka na auto – co kryje

Z povinného ručení auta pojišťovna za pojištěného zaplatí následující škodu či újmu:

 • na zdraví,
 • vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
 • ušlý zisk,
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků z povinného ručení, a to v případě prodlení pojišťovny s výplatou pojistného plnění nebo jeho neoprávněného odmítnutí či krácení.

Rozsah pojištění aut je dán zákonem a není možné ho měnit. Pojišťovny mají zákonem stanovené limity, které musí z povinného ručení vyplatit. Zákonným minimálním limitem je částka 35 mil Kč za každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil Kč za poškození vozidla a ušlý zisk pro všechny poškozené.

V rámci pojištění auta má jeho vlastník nárok na telefonickou pomoc od pojišťovny, která mu poradí, jak v případě havárie postupovat. Rozsah asistenčních služeb se liší v závislosti na konkrétním balíčku pojištění automobilu a konkrétní pojišťovně.  

Pojišťovny k základnímu balíčku autopojištění obvykle nabízejí celou řadu doplňkových pojištění. Řidiči si tak mohou své pojištění aut přizpůsobit zcela podle sebe a svých potřeb.

Mezi nejčastější typy připojištění vozidel patří například pojištění:

 • zavazadel
 • skel
 • střetu se zvěří a živly
 • náhradního vozidla
 • právní ochrany
 • úrazové
Řidiči s pojištěním auta jsou za volantem spolehlivě kryti.

Kdy ani pojištění auta nepomůže?

Ani pojištění aut není všemocné. I když je auto pojištěné, pojišťovna v některých případech za škodu platit nemusí. Jedná se o tzv. výluky z pojištění auta.

Některé výluky pojištění na auto jsou dané zákonem a řídí se jimi každá pojišťovna. Ty lze označit za standardní výluky.

Jsou i takové výluky, které si stanoví sama pojišťovna v pojistných podmínkách. To jsou nestandardní výluky a je třeba jim před podpisem smlouvy věnovat náležitou pozornost.

Povinné ručení auta nebude fungovat v těchto případech:

 • řízení pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek
 • škody způsobené nevhodným používáním vozidla (například přetěžováním vozu, nebo používání jej v terénu, na který není určen)
 • střet vozidel, které jsou ve vlastnictví jednoho majitele
 • jízda vozidlem, které nesplňuje normy STK
 • škody, způsobené funkčním namáháním nebo konstrukční vadou vozidla
 • škody vzniklé při provozu vozidla během jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži

Před sjednáním pojištění auta by si každý měl přečíst pojistné podmínky, aby věděl, na jaké škody se pojistka na auto vztahuje a na jaké události naopak ne.

Cena pojištění aut – na čem závisí?

Cenu pojistky na auto ovlivňuje mnoho faktorů. Tyto faktory souvisejí jednak s parametry vozidla a dále také se samotným pojištěným.

Cenu pojištění auta ovlivňuje:

 • typ vozidla (auto, motorka, autobus)
 • účel využití (osobní či služební)
 • výkon motoru
 • objem motoru
 • stáří vozidla
 • věk žadatele
 • trvalé bydliště žadatele
 • délka období, které bylo beze škod

Základním parametrem pro výpočet ceny pojistky na auto je typ vozidla a účel jeho využití. Levné pojištění auta získá auto provozované pro osobní účely, naopak služební auta ho mají dražší, stejně tak vozidla taxislužby.

Cenu pojištění auta ovlivňuje také to, zda někdo bourá často či vůbec. Pojišťovna je totiž povinna zohlednit předcházející škodný průběh pojištění auta, a to slevou z ceny pojistky na auto v případě bezeškodného průběhu.

V praxi to funguje tak, že za každých 12 měsíců trvání povinného ručení na auto bez havárie získá pojistník tzv. bonus. Bonusy za jednotlivé roky se sčítají.

Kdo má levné pojištění auta?

Cena pojistky na auto je prioritní pro každého motoristu. Jak lze získat nejlevnější povinné ručení na auto?

Základním předpokladem pro levné pojištění auta je čistý štít bez způsobené pojistné události, tedy bez havárie.

Cenu pojištění auta také ovlivňuje věk majitele. Nejrizikovější jsou řidiči do 28 let, méně rizikoví řidiči patří do věkové skupiny 29 až 55 let. Senioři nad 65 let jsou opět v rizikové skupině. Rizikoví řidiči častěji bourají, proto mají pojištění auta dražší.  

Na cenu pojistky na auto má rovněž vliv bydliště vlastníka. Statistiky ukazují, že nejvíce se bourá v Praze, nejméně ve Zlínském a Jihočeském kraji. V rizikovějších oblastech tedy bude pojištění dražší. Rozdíl v cenách se pohybuje mezi 10 a 15 %.

Obecně lze uzavřít, že kdo dlouhodobě jezdí bezpečně, nebourá a bydlí spíše v menším městě, ten bude mít nejlevnější pojištění auta.

Proč cena pojistky na auto zdražuje?

Ceny povinného ručení kolísá, v poledních dvou letech spíše roste. I v tomto roce by motoristé měli počítat s tím, že za povinné ručení budou muset připlatit. A je to pochopitelné.

Důvodem zdražování pojištění aut je skutečnost, že pojišťovny vyplatí za škodní událost více, než kolik vyberou na pojistném.

Zdražuje se cena energií, materiálu, náhradních dílů i práce. Skokově roste i inflace. Tím pádem se každá oprava vozidla prodraží řádově o tisíce korun. Navíc nehod přibývá a finanční náročnost škod roste.

Podle údajů České kanceláře pojistitelů dosahovala průměrná majetková škoda v roce 2011 přibližně 28 tisíc korun, loni už to bylo 45 tisíc.

Kdo se chce co nejvíce ubránit zdražování pojistky na auto, měl by pravidelně využívat srovnání pojištění auta. Je běžně dostupné online a po zadání příslušných parametrů jsou zobrazeny nabídky pojištění na auto.

Jak je to s průměrnou cenou pojistky na auto? Odhady pro rok 2022 uvádějí, že průměrná cena by neměla vyšplhat až na hodnoty z roku 2019, kdy stálo pojištění auta přes 7,5 tisíce korun.

Jak získat nejlevnější pojištění auta?

Nejlevnější pojistku na auto lze získat jednoduše na internetu, kde není třeba platit za zprostředkování a zároveň zájemce neplýtvá drahocenným časem při návštěvě pojišťovny.

Srovnání pojištění auta je realizováno pomocí jednoduchého online nástroje, kterým je praktická kalkulačka pojištění auta.

Během krátkého okamžiku zobrazí kalkulačka pojištění auta bohatý seznam nabídek a cen zákonného pojištění vozidel.

Jde o ceník, který je ušitý na míru pro konkrétní motorové vozidlo. Do internetového formuláře totiž zájemci vyplní několik podstatných údajů, které jsou rozhodující při stanovení ceny povinného ručení.

Je však třeba si uvědomit, že levné pojištění auta nemusí být pro každého automaticky to nejlepší. Základní pojištění na auto nemusí vystačit na mnoho pojistných událostí, včetně asistenčních služeb.

Zdaleka neplatí, že to nejlevnější pojištění je také to nejlepší.

Před uzavřením smlouvy je třeba zvážit všechny faktory a rozsah služeb, který pojištěný potřebuje.

Srovnání pojištění auta a vozidel

Pokud někdo jezdí bez povinného ručení, koleduje si o tučnou pokutu. A pokud způsobí dopravní nehody, tak i o to, že přijde o řidičský průkaz a bude muset sám hradit škodu vzniklou druhému účastníkovi nehody.

To přece nechce nikdo riskovat. Ačkoliv žádný motorista dobrovolně nevyhledává účtování pojištění auta a placení pojistky na auto, je nutné mít pojištění automobilu sjednané.

Aby majitel vozidla neplatil zbytečně vysokou pojistku na auto, je třeba před uzavřením povinného ručení na auto porovnat nabídky všech pojišťoven. S tím pomůžou srovnávače pojištění auta.

Využití online srovnávače pojištění auta je nezávazné a osobní údaje nejsou nikde shromažďovány.

Bude-li mít někdo zájem, může rovnou sjednat pojištění auta online.

Díky využití srovnání pojištění auta motorista získá nejlevnější pojistku na auto. Často je totiž poskytována sleva za pojištění auta online.

Stejně tak lze využít srovnání pojištění vozidel a získat to nejlevnější havarijní pojištění, které kryje škody vzniklé na vlastním vozidle.

Pojištění auta – kalkulačka

Vybrat si to nejvhodnější a zároveň nejlevnější pojištění automobilu je náročná práce. Srovnávání nabídek pojištění auta zabere velké množství času a pro laika není jednoduché se v nabídkách povinného ručení auta vyznat.

V současné době existuje na českém trhu 13 pojišťoven, u kterých je možné pojištění automobilu sjednat. Jednotlivé produkty a nabídky se velmi liší a výpočty pojištění aut jsou složité.

Mnohdy si klient ani po několika hodinách není svou volbou pojištění auta jistý a v nejedenom případě zvolí pojištění auta nevhodné. Statistiky totiž uvádí, že 64% řidičů přeplácí povinné ručení auta.

Naštěstí se dnes dají jednotlivé nabídky pojištění auta srovnat pomocí jednoduché online kalkulačky pojištění na auto.

Kalkulačka pojištění auta vše zvládne během pár minut a klientovi ušetří spoustu času i nervů.

Zájemce o pojistku na auto si v klidu domova pročte informace o produktech, které ho zaujmou, a vybere si ten nejvýhodnější. Rychle, snadno a navíc zdarma.

A jak často probíhá účtování pojištění auta? Vždy záleží na předem určených platebních podmínkách, na kterých se pojišťovna a pojistník dohodli při sjednávání pojistky na auto. 

Pojistné splátky se hradí nejčastěji čtvrtletně, půlročně nebo ročně. V podmínkách k uzavření pojistné smlouvy je k nalezení výše platby i způsob úhrady.

Nejlevnější pojištění auta mají ti, kteří povinné ručení zaplatí na celý rok dopředu.

Proč sjednat pojištění auta online

Důvodem, proč sjednat pojištění auta online online, je to, že zájemce o pojištění nemusí navštěvovat žádnou kamennou pobočku.

Vše může vyřešit z pohodlí domova a zvážit veškeré nabídky bez toho, aby na něj v pojišťovně někdo tlačil s uzavřením smlouvy.

Dalším důvodem ke sjednání pojištění auta online je to, že díky srovnávačům povinného ručení pojištění auta dostane zájemce nabídky všech pojišťoven. 

Zájemce o pojištění díky srovnání pojištění auta získá během pár okamžiků nabídky nejlevnější pojistky na auto a ihned může pojištění auta online sjednat.

Každý člověk má určitě rád slevy. Pokud si klient sjedná pojištění auta online, pak se může těšit na slevu za autopojištění.