Nejlevnější pojištění auta

Kalkulačka pojištění auta

 • Rychlé online sjednání
 • Sleva až 50 %
 • 86 % řidičů své pojištění přeplácí
Spočítat povinné ručení

Proč zvolit Vpojisteni.cz?

Neustále se snažíme zajistit našim uživatelům ty nejvýhodnější a nejlevnější nabídky pojištění. Naše kalkulačky pracují s aktuálními nabídkami a za sjednání nabízíme slevu.

Nulové poplatky

Neúčtujeme si žádné poplatky - naopak za sjednání nabízíme slevy.

Online sjednání

Celé vyřízení lze provést online z pohodlí domova.

Nejvýhodnější nabídky

Naše kalkulačka pracuje s nejlevnějšími nabídkami na trhu.

Spočítat povinné ručení

Pojištění automobilu je vyžadováno zákonem České republiky, proto se jeho sjednání nelze žádným způsobem vyhnout. Každý vlastník motorového vozidla musí mít uzavřeno povinné ručení, které má dostatečné finanční plnění. Kde najít nejlevnější pojištění auta?

Povinnost mít sjednanou pojistku na auto stanovuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Tento zákon mj. stanoví, že autopojištění musí být uzavřeno pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci.

A pozor, platí to i pro auta, která jsou pouze ponechána na pozemní komunikaci. Kdo nemá sjednané pojištění auta, tomu hrozí pokuta od 5 000 do 40 000 korun.

Vzhledem k tomu, že pojištění auta je dané zákonem, se mu říká také zákonné pojištění auta. Oficiální název je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, nicméně běžněji se lze setkat s lidovým označením tohoto pojištění, které zní povinné ručení auta.

Spousta řidičů vyžaduje v této oblasti komplexní a snadno dostupné služby, které jsou doprovázeny přiměřenými cenami. Výběr zákonného pojištění auta je s přihlédnutím k množství společností, které na trhu figurují, opravdu rozmanitý a bohatý.

Tento článek přináší informace o zákonném pojištění auta a pokud není uvedeno jinak, pojištěním auta či pojistkou na auto se rozumí povinné ručení auta.

Za sjednání povinného ručení online můžete získat výraznou slevu.
Spočítat pojištění vozidel online >

Povinné ručení auta a havarijní pojištění – jaký je rozdíl?

Pojištění auta je dvojího typu – zákonné a dobrovolné. Zákonné pojištění auta neboli povinné ručení auta kryje škody, které vlastník tohoto auta způsobí třetím osobám.

Smyslem povinné pojistky na auto je tedy nahradit škodu na autě nebo újmu na zdraví vzniklou jinému účastníkovi silničního provozu.

Pokud je auto pojištěné, pak každý, kdo způsobí havárii, má právo, aby za něj pojišťovna zaplatila škodu všem, kterým ji havárií způsobil.

Naproti tomu dobrovolné pojištění auta, známé pod názvem havarijní pojištění nebo také kasko, kryje škody vzniklé na vlastním vozidle. V rámci havarijního pojištění auta je tedy chráněn majetek pojištěného.

Je na každém vlastníkovi vozidla, zda chce mít pojistku na auto ve formě havarijního pojištění sjednanou, či nikoliv. Určitě je však dobré brát v potaz, že v mnoha situacích může havarijní pojištění přijít vhod.

Doporučuje se mít pojištění na auto pro oba případy – jak zákonné pojištění auta (povinné ručení auta), tak dobrovolné (havarijní pojištění).

Pojistka na auto – co kryje

Z povinného ručení auta pojišťovna za pojištěného zaplatí následující škodu či újmu:

 • újmu na zdraví
 • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci
 • ušlý zisk
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků z povinného ručení, a to v případě prodlení pojišťovny s výplatou pojistného plnění nebo jeho neoprávněného odmítnutí či krácení

Rozsah pojištění aut je dán zákonem a není možné ho měnit. Pojišťovny mají zákonem stanovené limity, které musí z povinného ručení vyplatit. Zákonným minimálním limitem je částka 35 mil Kč za každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil Kč za poškození vozidla a ušlý zisk pro všechny poškozené.

V rámci pojištění auta má jeho vlastník nárok na telefonickou pomoc od pojišťovny, která mu poradí, jak v případě havárie postupovat. Rozsah asistenčních služeb se liší v závislosti na konkrétním balíčku pojistky na auto a konkrétní pojišťovně.  

Pojišťovny k základnímu balíčku autopojištění obvykle nabízejí celou řadu doplňkových pojištění. Řidiči si tak mohou své pojištění aut přizpůsobit zcela podle sebe a svých potřeb.

Mezi nejčastější typy připojištění vozidel patří například pojištění:

 • zavazadel
 • skel
 • střetu se zvěří a živly
 • náhradního vozidla
 • právní ochrany
 • úrazové

Připojištění jsou dobrovolná a záleží tedy na každém, zda se rozhodne některé z nich sjednat, nebo ne. V některých případech jsou již určitá připojištění součástí povinného ručení, především jeho dražších variant.

Řidiči s pojištěním auta jsou za volantem spolehlivě kryti.
Řidiči s pojištěním auta jsou za volantem spolehlivě kryti.

Kdy ani pojištění auta nepomůže?

Ani pojištění aut není všemocné. I když je auto pojištěné, pojišťovna v některých případech za škodu platit nemusí. Jedná se o tzv. výluky z pojištění auta.

Některé výluky z pojištění na auto jsou dané zákonem a řídí se jimi každá pojišťovna. Ty lze označit za standardní výluky.

Jsou i takové výluky, které si stanoví sama pojišťovna v pojistných podmínkách. To jsou nestandardní výluky a je třeba jim před sjednáním pojistky na auto a podpisem smlouvy věnovat náležitou pozornost.

Na povinné ručení auta nelze spoléhat v těchto případech:

 • ke škodám došlo při jízdě pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek
 • škody byly způsobené nevhodným používáním vozidla (například přetěžováním vozu nebo jízdou v terénu, na který vůz není určen)
 • při střetu vozidel, které jsou ve vlastnictví jednoho majitele
 • ke škodám došlo při jízdě vozidlem, které nesplňuje normy STK
 • škody byly způsobené funkčním namáháním nebo konstrukční vadou vozidla
 • škody vznikly při provozu vozidla během jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži

Před sjednáním pojištění auta by si měl každý přečíst pojistné podmínky, aby věděl, na jaké škody se pojistka na auto vztahuje, a na jaké události naopak ne.

Podle čeho vybírat pojištění vozidla?

Existuje několik hlavních aspektů, podle kterých by se pojištění vozidla mělo vybírat. Jedná se především o:

 • cenu pojištění auta v poměru k rozsahu služeb
 • limity pojistného plnění
 • nabídku doplňkových pojištění

Cena pojištění auta je zřejmě tím, podle čeho se rozhoduje většina řidičů. Nutno však podotknout, že jen a pouze cena by při výběru pojištění vozidla hlavní roli hrát neměla. Určitě je důležité se zaměřit také na výši pojistných limitů, jež představují maximální částku, kterou pojišťovna proplatí v případě způsobené nehody.

Nejnižší zákonem stanovené limity v mnoha případech nedostačují, proto může stát za to uvažovat o limitech vyšších. Člověk sice za pojištění vozidla zaplatí o něco více, nicméně v případě havárie vyšší limity leckdy přijdou vhod.

Nabídka doplňkových pojištění bude důležitá především pro řidiče, kteří o nějakém připojištění vůbec uvažují. Připojištění nejsou povinná a různí se i názory na to, zda se vyplatí. Každý si však může v případě zájmu sjednat například pojištění skel, pojištění střetu se zvěří, pojištění živelné události apod.

Cena pojištění aut – na čem závisí?

Cenu pojistky na auto ovlivňuje mnoho faktorů. Tyto faktory souvisejí jednak s parametry vozidla, jednak se samotným pojištěncem.

Cenu pojištění auta ovlivňuje:

 • typ vozidla (auto, motorka, autobus)
 • účel využití (osobní, služební)
 • výkon motoru
 • objem motoru
 • stáří vozidla
 • věk žadatele
 • trvalé bydliště žadatele
 • délka období, které bylo beze škod

Základním parametrem pro výpočet ceny pojistky na auto je typ vozidla a účel jeho využití. Levné pojištění auta získá auto provozované pro osobní účely, naopak služební auta ho mají dražší, stejně tak vozidla taxislužby.

Cenu pojištění auta ovlivňuje také to, zda daný řidič bourá často, nebo naopak vůbec. Pojišťovna je totiž povinna zohlednit předcházející škodný průběh pojištění auta, a to slevou z ceny pojistky na auto v případě bezeškodního průběhu. Ten, kdo již nějaké způsobené nehody na kontě má, bude naopak platit o něco více.

V praxi to funguje tak, že za každých 12 měsíců trvání povinného ručení na auto bez havárie získá pojistník tzv. bonus. Bonusy za jednotlivé roky se sčítají. Opakem bonusu je malus, který se načítá v případě způsobených nehod.

Zákonné pojištění vozidel – ceník

Ceníky zákonného pojištění vozidel nejsou k dispozici, a to z velmi jednoduchého důvodu – cena pojištění auta se odvíjí od tolika faktorů, že žádný ceník zákonného pojištění vozidla zkrátka vytvořit nelze. Nemají jej dokonce ani samotné pojišťovny.

Namísto hledání ceníků zákonného pojištění vozidel je rychlejší a jednodušší použít srovnávač neboli kalkulačku povinného ručení a cenu povinného ručení pro vlastní vozidlo si během několika málo okamžiků nechat vypočítat.

Kdo má levné pojištění auta?

Cena pojistky na auto je prioritní pro každého motoristu. Jak získat co nejlevnější povinné ručení na auto?

Základním předpokladem pro levné pojištění auta je čistý štít bez způsobené pojistné události, tedy bez havárie.

Cenu pojištění auta ovlivňuje také věk majitele. Nejrizikovější jsou řidiči do 28 let, méně rizikoví řidiči patří do věkové skupiny 29 až 55 let. Senioři nad 65 let jsou opět v rizikové skupině. Rizikoví řidiči častěji bourají, proto mají pojištění auta dražší.  

Na cenu pojistky na auto má rovněž vliv bydliště pojistníka. Statistiky ukazují, že nejvíce se bourá v Praze, nejméně ve Zlínském a Jihočeském kraji. V rizikovějších oblastech tedy bude pojištění dražší. Rozdíl v cenách se pohybuje mezi 10 a 15 %.

Obecně lze říci, že kdo dlouhodobě jezdí bezpečně, nebourá a bydlí spíše v menším městě, ten bude mít nejlevnější pojištění auta.

Proč cena pojistky na auto zdražuje?

Cena povinného ručení kolísá, v poledních dvou letech spíše roste. I v roce 2024 by motoristé měli počítat s tím, že za povinné ručení budou muset připlatit. A je to pochopitelné. Důvodem zdražování pojištění aut je skutečnost, že pojišťovny vyplatí za škodní událost více, než kolik vyberou na pojistném.

Zdražuje se cena energií, materiálu, náhradních dílů i práce. Skokově roste i inflace. Tím pádem se každá oprava vozidla prodraží řádově o tisíce korun. Navíc nehod přibývá a finanční náročnost škod roste.

Podle údajů České kanceláře pojistitelů dosahovala průměrná majetková škoda v roce 2011 přibližně 28 tisíc korun, loni už to bylo 45 tisíc.

Kdo se chce co nejvíce ubránit zdražování pojistky na auto, měl by pravidelně využívat srovnání pojištění auta. Je běžně dostupné online a po zadání příslušných parametrů se zobrazí aktuální nabídky pojištění na auto, které lze seřadit dle ceny.

Jak získat nejlevnější pojištění auta?

Nejlevnější pojistku na auto lze získat jednoduše na internetu, kde není třeba platit za zprostředkování a zároveň zájemce neplýtvá drahocenným časem při návštěvě pojišťovny.

Srovnání pojištění auta je realizováno pomocí jednoduchého online nástroje, kterým je praktická kalkulačka pojištění auta. Během krátkého okamžiku kalkulačka pojištění auta zobrazí bohatý seznam nabídek a cen zákonného pojištění vozidel.

Jde o ceník, který je ušitý na míru pro konkrétní motorové vozidlo. Do internetového formuláře totiž zájemci vyplní několik podstatných údajů, které jsou rozhodující pro stanovení ceny povinného ručení.

Je však třeba si uvědomit, že levné pojištění auta nemusí být pro každého automaticky to nejlepší. Základní pojistka na auto nemusí vystačit na mnoho pojistných událostí a dostačující nemusí být ani rozsah asistenčních služeb. Zdaleka neplatí, že to nejlevnější pojištění je také to nejlepší. Před uzavřením smlouvy je třeba zvážit všechny faktory a rozsah služeb, který pojištěný potřebuje.

Srovnání pojištění auta a vozidel

Pokud někdo jezdí bez povinného ručení, koleduje si o tučnou pokutu. A pokud způsobí dopravní nehodu, tak i o to, že přijde o řidičský průkaz a bude muset sám hradit škodu vzniklou dalším účastníkům nehody.

To zcela jistě nechce nikdo riskovat. Ačkoliv žádný motorista dobrovolně nevyhledává účtování pojištění auta a placení pojistky na auto, je nutné mít pojištění automobilu sjednané.

Aby majitel vozidla neplatil zbytečně vysokou pojistku na auto, je třeba před uzavřením povinného ručení na auto porovnat nabídky všech pojišťoven. S tím pomůžou srovnávače pojištění auta. Využití online srovnávače pojištění auta je nezávazné a osobní údaje nejsou nikde shromažďovány. Bude-li mít uživatel zájem, může si rovnou sjednat pojištění auta online.

Díky využití srovnání pojištění auta motorista získá nejlevnější pojistku na auto. Často je totiž poskytována sleva za pojištění auta online.

Stejně tak lze využít srovnání pojištění vozidel a získat to nejlevnější havarijní pojištění, které kryje škody vzniklé na vlastním vozidle.

Pojištění auta – kalkulačka

Vybrat si to nejvhodnější a zároveň nejlevnější pojištění automobilu je náročná práce. Srovnávání nabídek pojištění auta zabere velké množství času a pro laika není jednoduché se v nabídkách povinného ručení auta vyznat.

V současné době existuje na českém trhu několik pojišťoven, u kterých je možné pojištění automobilu sjednat. Jednotlivé produkty a nabídky se velmi liší a výpočty pojištění aut jsou složité. Mnohdy si klient ani po několika hodinách není svou volbou pojištění auta jistý a v nejednom případě zvolí pojištění auta nevhodně. Statistiky totiž uvádí, že 64 % řidičů své povinné ručení přeplácí.

Naštěstí se dnes dají jednotlivé nabídky pojištění auta porovnat pomocí jednoduché online kalkulačky pojištění na auto. Kalkulačka pojištění auta vše zvládne během pár minut a klientovi ušetří spoustu času i nervů.

Zájemce o pojistku na auto si v klidu z domova pročte informace o produktech, které ho zaujmou, a vybere si ten nejvýhodnější. Rychle, snadno a navíc zdarma.

A jak často probíhá účtování pojištění auta? Vždy záleží na předem určených platebních podmínkách, na kterých se pojišťovna a pojistník dohodli při sjednávání pojistky na auto. Nejčastěji se pojistné splátky hradí čtvrtletně, půlročně nebo ročně. V podmínkách k uzavření pojistné smlouvy je k nalezení výše platby i způsob úhrady.

Platí, že nejlevnější pojištění auta mají ti, kteří povinné ručení zaplatí na celý rok dopředu.

Proč využít porovnání pojištění auta

Jak vyplývá z výše zmíněného, porovnání pojištění auta může řidiči ušetřit spoustu peněz i času. Nemá příliš smysl porovnávat ceny pojištění auta svépomocí, když lze využít jednoduchý nástroj v podobě kalkulačky povinného ručení. Kromě toho, že poskytne přehledné porovnání pojištění auta, nabídne také atraktivní slevy při sjednání pojištění online.

Proč sjednat pojištění auta online

Proč si sjednat pojištění auta online? Důvod je jednoduchý – zájemce o novou pojistku nemusí chodit na pobočku pojišťovny, vše zvládne rychle a pohodlně z domova. Veškeré podmínky pojištění si může v klidu promyslet, aniž by na něj pracovník pojišťovny tlačil.

Dalším důvodem ke sjednání pojištění auta online je to, že díky srovnávačům povinného ručení pojištění auta dostane zájemce nabídky všech pojišťoven. Jednoduše si tak lze prohlédnout všechny aktuální nabídky na jednom místě.

Výsledky lze seřadit vzestupně dle ceny, a tak je díky srovnání pojištění auta během pár okamžiků jasné, které nabídky pojistky na auto jsou nejlevnější. Samozřejmě je možné pojištění auta ihned vyřídit přes internet. Při sjednání pojištění auta online se lze těšit na atraktivní slevy, díky nimž povinné ručení vychází mnohem výhodněji než při sjednání na pobočce pojišťovny.