Povinné ručení – srovnání

Kdo je majitel motorového vozidla nebo motorky, povinnému ručení se nevyhne. Jeho sjednání mu totiž ukládá zákon. Pro získání nejlepšího pojištění auta je k dispozici srovnání povinného ručení. Kde najít porovnání povinného ručení a jak na něj?

Povinné ručení, správně nazývané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je zákonné pojištění vozidla, které musí mít sjednané každý vlastník vozidla.

Jestli někdo povinné ručení auta sjednané nemá, koleduje si o malér. Jednak mu hrozí pokuta od 5.000 do 40.000 Kč, především však v případě zaviněné havárie také povinnost zaplatit ze svého škodu vzniklou druhému účastníkovi nehody.

Nepojištěný řidič se také může „těšit“ na stanovení povinnosti přispět do garančního fondu, který spravuje Česká kancelář pojistitelů

Smyslem povinného ručení totiž je nahradit škodu na vozidle nebo újmu na zdraví vzniklou jinému účastníkovi silničního provozu.

V praxi to tedy znamená, že pokud někdo způsobí dopravní nehodu a má sjednané povinné ručení, pak nemusí ze svého nic platit a pojišťovna škodu či újmu poškozeným zaplatí za viníka (pojištěného).

Ze zákona jsou limity pojišťovny stanoveny na 35 milionů na škody na majetku a ve stejné výši i na škody na zdraví. Leckdy tyto limity nemusí stačit (zejména jedná-li se o újmu na zdraví), proto je lepší zvolit si vyšší pojistné limity. S tím však souvisí i vyšší pojistné.

Placení škody pojišťovnou ovšem není bez výjimky. Na co si dát pozor, aby nemusel nic platit z vlastní kapsy, se lze dozvědět dále v tomto článku.

Náklady na opravu svého rozbitého auta si musí viník nehody hradit sám. To ovšem neplatí, pokud má viník nehody sjednané havarijní pojištění.

Jak získat to nejlevnější povinné ručení? Jedině pomocí online srovnání povinného ručení.

Sháníte levné povinné ručení? Vyzkoušejte online kalkulačku!

Srovnat nabídky povinného ručení online >

Kdy pojišťovna platit nebude – na co se nevztahuje povinné ručení

Ani sjednání povinného ručení není jistotou, že sám viník nebude nic platit. Existují totiž výluky z povinného ručení, kdy pojišťovna dá od pojištěného ruce pryč a škodu musí zaplatit sám.

Ti, kdo úmyslně neporušují své povinnosti, se nemusejí výluk z pojištění bát. Jedná se o specifické případy, které stanovuje pojistná smlouva a hlavně zákon.

Zákonem stanovené výluky lze označit za standardní. Ovšem jsou i takové výluky, které si stanoví sama pojišťovna v pojistných podmínkách. To jsou nestandardní výluky a je třeba jim před podpisem smlouvy věnovat náležitou pozornost.

Mezi zákonem stanovené výluky z povinného ručení patří škoda či újma:

 • způsobená úmyslně,
 • na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem (toto kryje havarijní pojištění),
 • způsobená manipulací s nákladem stojícího vozidla,
 • vzniklá mezi vozidly jedné jízdní soupravy tvořené motorovým vozidlem a přípojným vozidlem,
 • kterou je pojištěný povinen nahradit svému manželovi nebo osobám, které s pojištěným žijí v jedné domácnosti – tedy poškozenými osobami jsou členové domácnosti viníka nehody,
 • vzniklá při střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví jedné osoby,
 • vzniklá při provozu vozidla během jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži,
 • způsobená provozem vozidla při teroristické či válečné události.

Mezi pojistnými podmínkami stanovené výluky patří například, pokud pojištěný:

 • způsobil újmu provozem vozidla, které použil neoprávněně,
 • se bezdůvodně odmítl jako řidič vozidla podrobit se na výzvu policie zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo,
 • způsobil škodu technicky nezpůsobilým vozidlem nebo vozidlem bez platného technického průkazu,
 • opustil místo dopravní nehody nebo jinak znemožnil zjištění skutečné příčiny vzniku dopravní nehody,
 • škodu způsobil pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo aj.

Každá pojišťovna má stanovené jiné podmínky, proto je dobré jim věnovat pozornost před uzavřením povinného ručení.

Ceny povinného ručení

Vzhledem k tomu, že bez povinného ručení se neobejde žádné vozidlo, nabízejí povinné ručení všechny pojišťovny. Platbě pojistného na povinné ručení se sice nelze vyhnout, ovšem existují způsoby, jak získat co nejnižší cenu povinného ručení.

V posledních letech povinné ručení zdražuje a mnoho vlastníků vozidel hledá cestu, jak na ceně povinného ručení ušetřit.

Nejjednodušším způsobem, jak se bránit zvyšování pojištění, je využití srovnávače povinného ručení a kalkulačky povinného ručení.

Díky porovnání povinného ručení získá zájemce cenu povinného ručení na míru a najde levné a kvalitní pojištění auta.

Srovnání povinného ručení – tabulka povinného ručení

Kdo chce ušetřit na ceně povinného ručení, měl by využívat srovnávač povinného ručení. Jedná se o efektivní, snadno dostupnou a rychlou cestu, jejímž výsledkem je peněžní i časová úspora.

Při využití srovnávače povinného ručení má zájemce na výběr z nabídek různých pojišťoven. Díky srovnávači povinného ručení zájemce během pár minut získá tabulku cen povinného ručení.

Tabulka povinného ručení kromě ceny pojištění ukáže i kolik toho daná pojistka obsahuje, jaké má pojistné limity, počet rizik v základu pojistky a někdy třeba i hodnocení spokojenosti s průběhem likvidací pojistných událostí.

V případě zájmu lze povinné ručení rovnou sjednat online bez nutnosti navštěvovat pobočku pojišťovny. Zelenou kartu pak pojištěný obdrží emailem.

V této souvislosti se hodí poznamenat, že od léta 2020 již pojišťovna již nemusí zasílat originál „zelené karty“ poštou, když jí pojištěný oznámí, že má tiskárnu a zaslání dokladu o zaplaceném povinném ručení nepotřebuje. 

Zelenou kartu však některé pojišťovny tisknou i nadále. Poslední opravdu zelené karty budou mít platnost až do června 2022. Pak už budou české instituce uznávat potvrzení o zaplacení povinného ručení jen na papíru bílém.

Policie by měla mít k dispozici i elektronickou databázi propojenou právě s pojišťovnami, resp. s registrem vozidel. 

Srovnání cen pojištění

Nabídek povinného ručení je mnoho a vybrat to správné pojištění auta může být náročné jak časově, tak finančně. V čem se ceny povinného ručení liší a na čem závisí?

První, co zájemce o povinné ručení zajímá, je určitě jeho cena. Ne vždy je však dobré vybrat to nejlevnější povinné ručení.

Cenu povinného ručení ovlivňuje několik parametrů. Základním parametrem pro výpočet ceny povinného ručení je typ vozidla a účel jeho využití. Auto provozované pro osobní účelylevnější povinné ručení, než služební auta nebo vozidla taxislužby.

Cenu povinného ručení ovlivňují následující parametry:

 • typ vozidla (auto, motorka, autobus)
 • účel využití (osobní či služební)
 • výkon motoru
 • objem motoru
 • stáří vozidla
 • věk žadatele
 • trvalé bydliště žadatele
 • délka období, které bylo beze škod

Před uzavřením povinného ručení se doporučuje porovnat nabídky všech pojišťoven. K porovnání povinného ručení je třeba do online formuláře zadat výše uvedené parametry a po zpracování dat systém zobrazí nabídky jednotlivých pojišťoven.

Zobrazované srovnání cen pojištění je vždy aktuálních a konečných částkách, jež odpovídají zadání žadatele. Srovnávač pojištění vozidel do výpočtu celkové ceny pojištění zahrne i bonusy či malusy žadatele.

Srovnání povinného ručení je účinným nástrojem k získání levné pojistky.

Vyplnění online formuláře je jednoduché a porovnání povinného ručení uvidí zájemce během pár minut.

Stejně jako srovnávač povinného ručení funguje i srovnávač havarijního pojištění. Tyto online srovnávače pojištění udělají veškerou práci za zájemce a vyhledají pojištění šité na míru.

Díky online srovnání povinného ručení není třeba trávit hodiny na pobočce, nejlevnější povinné ručení lze získat do pár minut.

Nabídky povinného ručení bez osobních údajů

Každý by určitě rád využil srovnávače povinného ručení, ovšem leckdy se bojí, že bude muset vkládat osobní údaje či se někde registrovat, aby získal srovnání povinného ručení.

Lze získat porovnání pojištění auta i bez údajů? Na českém trhu existují srovnávače pojištění vozidel, které nabízejí nezávaznou kalkulaci povinného ručení bez nutnosti zadávat osobní údaje. Jedná se o anonymní srovnání povinného ručení bez registrace.

Kalkulačky povinného ručení bez osobních údajů jsou bezpečné, zachovávají soukromí zájemce a nevyžadují žádné osobní údaje jako e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

Není třeba se tak obávat, že po vyplnění online srovnávače povinného ručení začnou zájemci volat či psát pojišťovací agenti a začnou mu nutit dané pojištění nebo že dojde ke zneužití jeho osobních údajů k marketingovým účelům.

Srovnání povinného ručení bez registrace

Existují online kalkulačky povinného ručení, které jsou anonymní. Kdo nechce zadávat kvůli srovnání povinného ručení osobní údaje, může si i vymyslet fiktivní jméno a emailovou adresu. I přesto získá obecný průzkum cen povinného ručení.

Má však srovnání povinného ručení bez registrace význam? Pokud chce někdo získat jen obecný přehled, pak jistě ano. Avšak pro opravdového zájemce o povinné ručení kalkulačky povinného ručení bez osobních údajů význam nemají.

Důvod je jednoduchý. Se zadáním osobních údajů získá zájemce o pojištění daleko přesnější cenu za povinné ručení. Jak již uvedeno, cena se totiž odvíjí nejen od parametrů vozidla, nýbrž i od osobnostního profilu žadatele. 

Porovnání pojištění auta bez údajů se tedy nedoporučuje těm, kdo si chtějí povinné ručení skutečně sjednat. Osobní údaje totiž ovlivňují finální cenu povinného ručení.

V této souvislosti je vhodné poznamenat, že pokud si žadatel nepřeje uchovávat emailovou adresu v systému srovnávače povinného ručení, může se ze zasílání emailů jednoduše odhlásit v prvním emailu, který obdrží.

Srovnání povinného ručení 2022

Je třeba počítat s tím, že ceny povinného ručení 2022 budou o něco vyšší než v předcházejících letech. V roce 2021 stoupla průměrná cena pojištění povinného ručení o 91 Kč. Dynamika růstu je ovšem nižší. To znamená, že nárůst v ceně není tak vysoký.

V roce 2019 byla průměrná výše povinného ručení 2 969 Kč, pro rok 2022 je to 3 212 Kč.

Nadále platí, že pokud žadatel využije srovnání povinného ručení v roce 2022, může výrazně ušetřit.