Nejlevnější povinné ručení

Srovnání ručení

 • Online sjednání do 2 minut
 • Sleva až 50 %
 • Většina řidičů přes kalkulačku ušetří
Spočítat povinné ručení

Proč zvolit Vpojisteni.cz?

Neustále se snažíme zajistit našim uživatelům ty nejvýhodnější a nejlevnější nabídky pojištění. Naše kalkulačky pracují s aktuálními nabídkami a za sjednání nabízíme slevu.

Nulové poplatky

Neúčtujeme si žádné poplatky - naopak za sjednání nabízíme slevy.

Online sjednání

Celé vyřízení lze provést online z pohodlí domova.

Nejvýhodnější nabídky

Naše kalkulačka pracuje s nejlevnějšími nabídkami na trhu.

Spočítat povinné ručení

Kdo je majitel motorového vozidla zapsaného v registru, sjednání povinného ručení se nevyhne. Ukládá mu ho totiž zákon. Pro získání nejlepšího pojištění auta je k dispozici srovnání povinného ručení. Kde srovnání povinného ručení najít? Co je potřeba pro přesný výpočet ceny povinného ručení pro konkrétní vozidlo?

Povinné ručení, přesněji pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je zákonné pojištění vozidla, které musí mít sjednané každý vlastník automobilu vedeného v registru. Toto pravidlo platí i pro přívěsné vozíky za auto.

Ten, kdo povinné ručení auta sjednané nemá, si koleduje o malér. Jednak mu hrozí pokuta od 5 000 do 40 000 Kč, jednat bude mít v případě zaviněné havárie povinnost zaplatit ze svého škodu vzniklou dalším účastníkům nehody.

Smyslem povinného ručení je totiž nahradit škodu na vozidle nebo újmu na zdraví vzniklou jinému účastníkovi silničního provozu. V praxi to tedy znamená, že pokud někdo způsobí dopravní nehodu a má sjednané povinné ručení, pak nemusí ze svého nic platit a pojišťovna škodu či újmu poškozeným zaplatí za viníka (pojištěného).

Placení škody pojišťovnou samozřejmě není bez výjimky. Na co si řidič musí dát pozor, aby nemusel nic platit z vlastní kapsy, je shrnuto v tzv. výlukách z povinného ručení.

Jak získat to nejlevnější povinné ručení? Nejsnazším a nejjednodušším způsobem je online srovnání povinného ručení, které poskytne online kalkulačka autopojištění. Do ní stačí vyplnit pár základních údajů a hned bude jasné, které povinné ručení je nejlevnější.

Sháníte levné povinné ručení? Vyzkoušejte online kalkulačku!
Srovnat nabídky povinného ručení online >

Náklady na opravu svého rozbitého auta si musí viník nehody hradit sám. To ovšem neplatí, pokud má sjednané nepovinné havarijní pojištění. Havarijní pojištění kryje škody na vlastním vozidle způsobené například havárií, živlem, střetem se zvěří nebo vandaly.

Zákon o povinném ručení

O povinném ručení pojednává zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (lidově zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, popř. zákon o povinném ručení).

Podle zákona o povinném ručení musí být pojištění odpovědnosti sjednané pro každé vozidlo, které je zapsané v registru silničních vozidel. Pojištění není nutné pouze v případě, kdy je v registru zapsáno jako vyřazené z provozu, zaniklé nebo vyvezené do zahraničí, popřípadě když bylo odcizené.

Jak již bylo řečeno, pokud řidič zákon o povinném ručení nedodrží a vyjede na pozemní komunikaci s nepojištěným autem, vystavuje se riziku pokuty až 40 tisíc korun a také riziku vyřazení vozidla z registru.

Zákon o povinném ručení se zabývá mimo jiné i limity pojistného plnění. Minimální pojistné limity pojišťovny jsou stanoveny na 35 milionů na škody na majetku a ve stejné výši i na škody na zdraví. Někdy tyto limity nemusí stačit (zejména jedná-li se o újmu na zdraví), proto je lepší zvolit si vyšší pojistné limity. S tím však souvisí i vyšší pojistné.

Kdy pojišťovna platit nebude – na co se nevztahuje povinné ručení

Ani sjednání povinného ručení není absolutní jistotou, že sám viník nebude nic platit. Existují totiž tzv. výluky z povinného ručení, což jsou situace, kdy pojišťovna nemá povinnost pojistného plnění. Škody na majetku i zdraví třetích stran pak musí viník nehody zaplatit sám.

Ti, kdo úmyslně neporušují své povinnosti, se nemusejí výluk z pojištění bát. Jedná se o specifické případy, které stanovuje pojistná smlouva a hlavně zákon. Namátkou jde například o způsobení nehody při jízdě pod vlivem omamných látek nebo bez platného řidičského průkazu.

Zákonem stanovené výluky se označují za standardní. Ovšem jsou i takové výluky, které si stanoví sama pojišťovna v pojistných podmínkách. To jsou nestandardní výluky a je třeba jim před podpisem smlouvy věnovat náležitou pozornost.

Mezi zákonem stanovené výluky z povinného ručení patří škoda či újma:

 • způsobená úmyslně
 • na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem (toto kryje havarijní pojištění)
 • způsobená manipulací s nákladem stojícího vozidla
 • vzniklá mezi vozidly jedné jízdní soupravy tvořené motorovým vozidlem a přípojným vozidlem
 • kterou je pojištěný povinen nahradit svému manželovi nebo osobám, které s pojištěným žijí v jedné domácnosti – tedy poškozenými osobami jsou členové domácnosti viníka nehody
 • vzniklá při střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví jedné osoby
 • vzniklá při provozu vozidla během jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži
 • způsobená provozem vozidla při teroristické či válečné události

Mezi výluky stanovené samotnými pojišťovnami patří například situace, kdy pojištěný:

 • způsobil újmu provozem vozidla, které použil neoprávněně
 • se bezdůvodně odmítl jako řidič vozidla podrobit na výzvu policie zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo
 • způsobil škodu technicky nezpůsobilým vozidlem nebo vozidlem bez platného technického průkazu
 • opustil místo dopravní nehody nebo jinak znemožnil zjištění skutečné příčiny vzniku dopravní nehody
 • škodu způsobil pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo

Každá pojišťovna si stanovuje vlastní podmínky, a ačkoliv se zpravidla příliš neliší, je dobré jim před uzavřením nového povinného ručení věnovat pozornost.

Srovnávač povinného ručení

Bez povinného ručení se neobejde žádné vozidlo provozované či pouze ponechané na pozemní komunikaci, proto toto pojištění nabízejí všechny tuzemské pojišťovny. Platbě pojistného na povinné ručení se sice nelze vyhnout, ovšem existují způsoby, jak získat co nejnižší cenu povinného ručení.

V posledních letech povinné ručení zdražuje a mnoho vlastníků vozidel hledá cestu, jak na pravidelných platbách za povinné ručení ušetřit.

Nejjednodušším způsobem, jak se bránit zvyšování ceny pojištění, je využít online kalkulačku, která funguje také jako srovnávač povinného ručení. Díky porovnání povinného ručení získá zájemce cenu povinného ručení na míru a najde levné a kvalitní pojištění auta.

Srovnání povinného ručení – tabulka povinného ručení

Nejsnazší způsob, jak ušetřit na ceně povinného ručení, nabízí srovnávač povinného ručení. Jedná se o efektivní, snadno dostupnou a rychlou cestu, jejímž výsledkem je jak jinak než finanční a časová úspora.

Při využití srovnávače povinného ručení má zájemce na výběr z nabídek různých pojišťoven. Díky srovnávači povinného ručení zájemce během pár minut získá tabulku cen povinného ručení.

Tabulka povinného ručení kromě ceny pojištění ukáže i kolik toho daná pojistka obsahuje, jaké má pojistné limity, počet rizik v základu pojistky a někdy třeba i hodnocení spokojenosti s průběhem likvidací pojistných událostí.

V případě zájmu lze povinné ručení rovnou sjednat online bez nutnosti navštěvovat pobočku pojišťovny. Zelenou kartu pak pojištěný obdrží emailem.

V této souvislosti se hodí poznamenat, že od léta 2020 již pojišťovna nemusí zasílat originál zelené karty poštou, když jí pojištěný oznámí, že má tiskárnu a zaslání dokladu o zaplaceném povinném ručení nepotřebuje. 

Zelenou kartu však některé pojišťovny tiskly i v následujících letech. Poslední zelené karty platily až do června 2022, poté české orgány začaly uznávat potvrzení o zaplacení povinného ručení jen na papíru bílém.

Policie by měla mít k dispozici i elektronickou databázi propojenou právě s pojišťovnami, resp. s registrem vozidel. 

Srovnání cen pojištění

Nabídek povinného ručení je mnoho a vybrat to správné pojištění auta může být náročné jak časově, tak finančně. V čem se ceny povinného ručení liší a na čem závisí?

První věcí, která řidiče s ohledem na povinné pojištění zajímá, bývá cena. Ne vždy je však vhodné volit to nejlevnější povinné ručení.

Cenu povinného ručení ovlivňuje několik parametrů. Základním parametrem pro výpočet ceny povinného ručení je typ vozidla a účel jeho využití. Auto provozované pro osobní účelylevnější povinné ručení než například služební auta nebo vozidla taxislužby.

Cenu povinného ručení ovlivňují následující parametry:

 • typ vozidla (auto, motorka, autobus)
 • účel využití (osobní či služební)
 • výkon motoru
 • objem motoru
 • stáří vozidla
 • věk žadatele
 • trvalé bydliště žadatele
 • délka období, které bylo beze škod

Před uzavřením smlouvy o povinném ručení se doporučuje porovnat nabídky všech pojišťoven. K porovnání povinného ručení je třeba do online formuláře zadat výše uvedené parametry a po zpracování dat systém zobrazí nabídky jednotlivých pojišťoven.

Srovnání cen pojištění je vždy aktuální a v konečných částkách, jež odpovídají zadání žadatele. Srovnávač pojištění vozidel do výpočtu celkové ceny pojištění zahrne i bonusy či malusy žadatele.

Srovnání povinného ručení je účinným nástrojem k získání levné pojistky.

Vyplnění online formuláře je jednoduché a porovnání povinného ručení uvidí zájemce během pár minut.

Stejně jako srovnávač povinného ručení funguje i srovnávač havarijního pojištění. Tyto online srovnávače pojištění udělají veškerou práci za zájemce a vyhledají pojištění šité na míru.

Díky online srovnání povinného ručení není třeba trávit desítky minut na pobočce. Nejlevnější povinné ručení lze získat během chvilky.
Díky online srovnání povinného ručení není třeba trávit desítky minut na pobočce. Nejlevnější povinné ručení lze získat během chvilky.

Proč využít využít srovnávač pojištění vozidel?

Srovnávač pojištění vozidel nabízí hned několik výhod:

 • je jednoduchý, stačí vyplnit jen několik málo základních údajů
 • pracuje s aktuálními nabídkami českých pojišťoven, nejvhodnější a zároveň nejlevnější povinné ručení je tedy zaručeno
 • kalkulace je nezávazná – srovnávač pojištění vozidel lze využít pouze pro získání přehledu o nabídkách a cenách povinného ručení
 • šetří čas – poskytne srovnání povinného ručení všech pojišťoven na jednom místě
 • šetří peníze – při sjednání povinného ručení přes srovnávač jsou poskytovány vysoké slevy

Díky tomu je srovnávač pojištění vozidel ideálním nástrojem pro každého, kdo si potřebuje sjednat nové povinné ručení, nebo kdo uvažuje o změně pojišťovny.

Nabídky povinného ručení bez osobních údajů

Srovnání povinného ručení lze získat i bez toho, aby bylo nutné vkládat do kalkulačky osobní údaje nebo se registrovat. Je však nutné počítat s tím, že srovnávač povinného ručení může poskytnout přesné výsledky pouze na základě určitých informací, do kterých spadá např. i věk a bydliště řidiče.

Srovnání pojištění auta i bez údajů nabízí několik českých srovnávačů. Kalkulace cen povinného ručení je tedy nezávazná a není ani nutné zadávat informace o sobě. Jedná se o anonymní srovnání povinného ručení bez registrace. Kalkulačky povinného ručení bez osobních údajů jsou bezpečné, zachovávají soukromí zájemce a nevyžadují žádné osobní údaje, jako je například e-mailová adresa nebo telefonní číslo.

Díky tomu se potenciální zájemce o pojištění nemusí bát, že by mu po vyplnění online srovnávače povinného ručení volali či psali pojišťovací agenti. Samozřejmě nehrozí ani jakékoliv zneužití poskytnutých osobních údajů.

Srovnání povinného ručení bez registrace

Existují online kalkulačky povinného ručení, které jsou anonymní. Kdo nechce zadávat za účelem srovnání povinného ručení osobní údaje, může si v případě potřeby vymyslet fiktivní jméno a emailovou adresu. I přesto získá obecný přehled o cenách povinného ručení.

Má však srovnání povinného ručení bez registrace význam? Chce-li řidič získat jen obecný přehled, pak jistě ano. Avšak pro opravdového zájemce o povinné ručení kalkulačky povinného ručení bez osobních údajů význam nemají.

Důvod je jednoduchý. Se zadáním osobních údajů získá zájemce o pojištění daleko přesnější cenu za povinné ručení. Jak již bylo zmíněno, cena zákonného autopojištění se odvíjí nejen od parametrů vozidla, nýbrž i od osobnostního profilu žadatele. 

Porovnání pojištění auta bez údajů se tedy nedoporučuje těm, kdo si chtějí povinné ručení skutečně sjednat. Osobní údaje totiž ovlivňují finální cenu povinného ručení. Na zadanou e-mailovou adresu pak navíc zájemci přijdou důležité pokyny a informace týkající se sjednání povinného ručení online.

V této souvislosti je vhodné poznamenat, že pokud si žadatel nepřeje uchovávat emailovou adresu v systému srovnávače povinného ručení, může se ze zasílání emailů jednoduše odhlásit v prvním emailu, který obdrží.

Nezávazné porovnání pojištění auta

Z výše zmíněného vyplývá, že je na každém, zda se rozhodne pro srovnání pojištění bez osobních údajů, nebo některé základní údaje o sobě do srovnávače zadá. V prvním případě bude cena povinného ručení pouze orientační, v druhém se lze spolehnout na spolehlivost výpočtu.

Jistě je vhodné podotknout, že případné zadání osobních údajů, konkrétně e-mailu, popřípadě také telefonního čísla, člověka k ničemu nezavazuje. Kalkulačku neboli srovnávač povinného ručení je i tak možné použít pouze za účelem získání přehledu o aktuálních cenách.

Srovnání povinného ručení 2024

Ceny povinného ručení 2024 jsou o něco vyšší než v předcházejících letech. V roce 2021 stoupla průměrná cena pojištění povinného ručení o 91 Kč. Dynamika růstu je letos ovšem nižší. To znamená, že nárůst v ceně není tak vysoký.

V roce 2019 byla průměrná výše povinného ručení 2 969 Kč, pro rok 2024 je to 3 212 Kč.

Nadále platí, že pokud žadatel využije srovnání povinného ručení v roce 2024, může výrazně ušetřit.