Výpověď povinného ručení

Jak zrušit ručení

 • Asistence při zrušení povinného ručení
 • K dispozici vzor pro výpověď povinného ručení
 • Při ukončení povinného ručení nabídka akční a levnější pojistky
Spočítat levnější ručení

Proč zvolit Vpojisteni.cz?

Neustále se snažíme zajistit našim uživatelům ty nejvýhodnější a nejlevnější nabídky pojištění. Naše kalkulačky pracují s aktuálními nabídkami a za sjednání nabízíme slevu.

Nulové poplatky

Neúčtujeme si žádné poplatky - naopak za sjednání nabízíme slevy.

Online sjednání

Celé vyřízení lze provést online z pohodlí domova.

Nejvýhodnější nabídky

Naše kalkulačka pracuje s nejlevnějšími nabídkami na trhu.

Spočítat povinné ručení

Povinné ručení, jak název napovídá, je nezbytným pojištěním každého vozu, které se pohybuje po silničních komunikacích. Absence pojištění může majitele auta finančně velmi nepříjemně překvapit. Jak to však probíhá, pokud už řidič povinné ručení má a chce přistoupit ke zrušení povinného ručení? Jaké jsou podmínky? Co pro výpověď povinného ručení potřeba? A jde to bez sankcí?

Povinné ručení, neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, musí mít ze zákona č. 56/2001 Sb. sjednaný každý majitel motorového vozidla. Jeho hlavním účelem je pokrytí škod způsobených vozidlem ostatním účastníkům silničního provozu. Způsobí-li motorista vlastním přičiněním autonehodu a škodu druhé straně, úhrada této škody náleží pojišťovně, u níž má řidič sjednané povinné ručení, neboli zelenou kartu.

Sjednat pojištění vozu je povinností všech majitelů motorových vozidel. Online kalkulačka povinného ručení pomůže vybrat to nejvýhodnější.
Spočítat výši povinného ručení na kalkulačce >

Pojištění vozu je ze zákona povinné, ovšem řidiči přísluší svoboda zvolit si pojišťovnu dle vlastního uvážení. Není-li majitel vozu s podmínkami své pojistné smlouvy z různých důvodů spokojen, má právo přestoupit k pojišťovně jiné. Za splnění určitých podmínek.

Bez odpovídajícího pojištění odpovědnosti nesmí žádné vozidlo vyjet na silnici.

Jak zrušit povinné ručení

Změna povinného ručení může majitelům vozidel ročně ušetřit i tisíce korun. Pojišťovny ovšem nerady slyší na změnu pojištění odpovědnosti z důvodů přechodu ke konkurenci. Z jakých důvodů je výpověď povinného ručení nejčastěji akceptována a jak zrušit povinné ručení?

Proč se řidiči odhodlávají k výpovědi a zrušení povinného ručení a odcházejí k jiným pojišťovnám? Příčiny zrušení pojištění jsou na straně pojišťoven pravidelně vyhodnocovány a je možné tyto příčiny rozdělit do následujících kategorií:

 • prodej auta nebo přepis majitele
 • vyřazení auta z registru vozidel
 • po autonehodě a pojistném plnění – zde pro úplnost návod s postupem při dopravní nehodě
 • navýšení pojistného
 • bez udání důvodu

Nejméně nepříjemná je výpověď povinného ručení ještě před vypršením pojistného období. Pojištění je obvykle sjednáváno na dobu neurčitou, s automaticky se opakujícím jednoletým pojistným obdobím. Výpověď pro úspěšné zrušení povinného ručení je nutné podat nejpozději 6 týdnů před koncem, jinak nedojde k ukončení povinného ručení a proběhne na straně pojišťovny automatická obnova pojištění na další rok.

Havarijní pojištění pomůže při autonehodě pokrýt škody na vlastním voze. Výši měsíčních poplatků lze snadno zjistit na online kalkulačce.
Spočítat výši havarijního pojištění na online kalkulačce >

Může tak být učiněno buď osobně na pobočce pojišťovny, nebo výpověď povinného ručení doručit poštou, ideálně jako doporučené psaní s dodejkou, aby měl odesílatel jistotu, že byla výpověď doručena včas.

Prodej auta/přepis majitele

Nejčastějším důvodem ukončení povinného ručení je přepis auta. Pokud se majitel vozu rozhodně svoje auto prodat, bude k tomu potřeba zříci se i všech závazků z vlastnictví vozu vyplývajících. V tomto případě povinnosti hradit povinné ručení. K výpovědi je proto nutné dodat i kopii kupní smlouvy. Pojistka v takovém případě zaniká dnem oznámení výpovědi pojišťovně.

Nové pojištění odpovědnosti už má povinnost opatřit nový majitel původního vozu. Může tak být učiněno u libovolné pojišťovny, s novým autem majitel totiž automaticky nepřebírá i pojištění. Zvolit si může své vlastní, u jiného pojišťovacího ústavu.

Také pojišťovny mohou vypovědět smlouvu o pojištění odpovědnosti. Děje se tak zejména v případě častých autonehod způsobených jedním pojistníkem.

Vyřazení auta z registru vozidel – nepojízdné auto

Pokud auto doslouží a jeho poslední cesta vede na vrakoviště, je nutné tuto skutečnost pojišťovně oznámit také. K výpovědi povinného ručení bude v tomto případě potřeba dodat i doklad o vyřazení automobilu z evidence motorových vozidel. Pokud by tak nebylo učiněno a jen stálo nepojízdné auto v garáži, neodpadá tím majiteli povinnost pojištění odpovědnosti hradit.

Pro cesty autem se vyplatí sjednat si cestovní pojištění. Náklady na zdravotní ošetření v zahraničí se bez něj mohou vyšplhat do astronomických částek.
Spočítat výši cestovního pojištění na kalkulačce >

Právě naopak. Povinné pojištění určuje zákon. Je-li vozidlo více než 14 dní nepojištěné, je vyřazeno z registru motorových vozidel. Ovšem i nepojízdné auto, u kterého neproběhlo odhlášení auta a dosud je opatřeno registrační značkou, musí mít pojištění odpovědnosti.

V takových případech se o slovo přihlásí Česká kancelář pojistitelů (ČKP), která hradí škody z nepojištěných aut ze svého garančního fondu. Do něj přispívají všechny pojišťovny a také jsou výzvou o příspěvek obesíláni všichni majitelé vozidel, která nemají povinné ručení. Pokuty za nepojištěné vozidlo se mohou vyšplhat až k desítkám tisíc korun.

Po autonehodě a pojistném plnění

Dojde-li k dopravní nehodě, škody způsobené ostatním účastníkům silničního provozu na jejich vozidlech hradí pojišťovna viníka kolize. Může se stát, že majitel vozu není spokojen s plněním, které pojišťovna poskytla, a rozhodne se pro výpověď povinného ručení. Učinit tak může do tří měsíců od nehody.

Pojišťovna má právo navýšit sazby za své služby, které se ovšem nemusejí shodovat s řidičovou vůlí. Pokud se pojišťovna k takovému kroku uchýlí, musí své klienty informovat předem. A to dostatečně před koncem pojistného období.

Pojištěnec má ovšem nárok pro něj nevýhodnou smlouvu vypovědět a zříci se povinného ručení výpovědí smlouvy. Nejpozději však do jednoho měsíce od oznámení této změny. Pojištění zaniká uplynutím stávajícího pojistného období. Majiteli vozu může při výběru nového pojistitele pomoci online kalkulačky povinného ručení.

Zrušení povinného ručení AXA – ukončit pojištění motorových vozidel lze u všech pojišťoven, například u pojišťovny AXA.

Ukončení povinného ručení bez udání důvodu

Zákazník je oprávněn provést ukončení povinného ručení také bez udání důvodu. Nejčastěji je důvodem pro zrušení povinného ručení rozhodnutí pro přechod ke konkurenci a lepší ceny, s tím se ovšem pojišťovny nerady setkávají. Výpověď bez udání důvodu je optimální doručit do dvou měsíců od uzavření nové smlouvy, v takzvané zkušební době. Později už si pojišťovna účtuje storno poplatky dle svého sazebníku.

Ukončení povinného ručení je možné také z dalších důvodů. Například při odcizení vozidla nebo úmrtí pojištěného. V prvním případě je nutné pojišťovně doložit i doklad policie o krádeži vozu a ve druhém případě kopii úmrtního listu nebo usnesení o dědickém řízení.

Výpověd povinného ručení – vzor

Jak vypovědět povinné ručení? Podání výpovědi není složité, víceméně jde jen o formalitu. Vzor zrušení povinného ručení nabízí například pojišťovna Kooperativa, která pro tyto účely zhotovila přehledný formulář. Zrušení povinného ručení ČPP nebo AXA či Uniqa stačí provést bez formuláře a žádný vzor pro výpověď povinného ručení není potřeba. Důležité je pouze učinit výpověď písemně.

Na dokumentu, který je možné použít jako vzor pro výpověď povinného ručení nesmí chybět podstatné údaje, mezi které patří:

 • jméno a příjmení pojištěnce
 • trvalý pobyt a kontaktní telefon
 • číslo pojistné smlouvy
 • SPZ (RZ) vozidla
 • důvod výpovědi
 • datum, místo a podpis výpovědi

Pro nové pojištění nebo přechod k jiné pojišťovně pomůže srovnávač povinného ručení, který vyhledá nejlepší a cenově nejpřijatelnější nabídku a srovnání pojišťoven. Prostřednictvím jednoduché online kalkulačky na 123ruceni.cz lze vyhledat všechna pojištění během několika vteřin.

Sjednání pojištění online je rychlé, přehledné a častokrát nabízí i slevy a bonusy.