Odhlášení vozidla – jak odhlásit auto 2024

K odhlášení vozidla z registru motorových vozidel vede nejeden důvod. Namátkou autonehoda, přestavba nebo plánované dlouhodobé neužívání. Předně je třeba pamatovat na veškeré administrativní kroky a odhlášení auta nepodcenit. Jaké doklady jsou potřeba? Kolik odhlášení auta stojí? Kde lze vozidlo odhlásit?

Nejčastější pohnutkou vedoucí k trvalému odhlášení vozidla z evidence je nepojízdnost vozu. Auto po mnoha letech užívání dosloužilo a majiteli se nevyplatí investovat do rozsáhlé renovace a oprav. V takovém případě přistupuje k rozhodnutí odevzdat vozidlo na vrakoviště a nechat ho ekologicky zlikvidovat, aby nedošlo k znečištění přírody.

Pro řádnou pojistku vozidla na silničních komunikacích je potřeba mít sjednané povinné ručení. Online kalkulačka nabízí přehledné srovnání.
Spočítat povinné ručení na online kalkulačce >

Ovšem má to svá specifika. Vozidlo nelze jen tak odvézt do šrotu a předpokládat, že tím automaticky odpadají veškeré povinnosti, které jakožto majitel vozu má. Je nutné nechat vozidlo ekologicky zlikvidovat a odhlásit z evidence vozidel. Děje se tak nejenom pokud vozidlo přirozeně doslouží, nýbrž také po devastující autonehoděCo dělat při autonehodě člověk zjistí od asistenční služby.

Nepojízdné auto nelze nechat stát na silniční komunikaci. Majitel je povinen nevyhovující vozidlo ohlásit z registru.

Jak odhlásit auto?

Existují dva typy odhlášení vozidla, stejně tak existuje vícero příčin k samotnému aktu odhlášení. Zatímco odhlášení vozidla z registru může být dočasné nebo trvalé, důvodů k tomuto aktu už je samozřejmě více. Jedná-li se o přepis vozidla na jiného majitele, není už od roku 2016 nutné vozidlo odhlašovat a zpětně přihlašovat. 

K odhlášení auta je potřeba mít u sebe dokumenty, které se předkládají na daném úřadě. Jedná se o velký technický průkaz, SPZ, doklad o ekologické likvidaci, formulář k odhlášení vozidla a samozřejmě doklad totožnosti žadatele. 

Ekologická likvidace

Ekologická likvidace je přirozeným vyústěním zániku vozu, ošetřeným v dříve platící vyhlášce č. 352/2008 Sb., kterou od počátku roku 2021 vystřídal zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech. Autovrak je dle těchto písemností nutné dovézt do příslušného zařízení, které má k likvidaci oprávnění a je evidováno v info systému sledování toku autovraků MA ISOH. 

Ekologie je v dnešním světě klíčové téma, a tak se Evropská unie soustředila na problematiku související s nelegálním způsobem likvidace zničených aut. Žádný ze zpracovatelů autovraků si nesmí za likvidaci účtovat žádný poplatek. V některých případech však může nabídnout finanční obnos za takový automobil, protože využije součástky, které dále prodá. 

V České republice operuje 560 takových míst, z toho celkem sedm jen v hlavním městě Praze. Kompletní seznam likvidačních zařízení je k dispozici na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Jak zlikvidovat auto?

Ekologickou likvidaci auta zařídí autorizovaná společnost, která má na starosti likvidaci, výkup či sběr autovraků. Při výběru vhodného místa je dobré pročíst recenze a zvolit firmu, která je prověřená zákazníky.

Pokud je auto celé, tzn. nechybí mu žádné díly, bude ekologická likvidace zdarma, v opačném případě může být potřeba zaplatit kompenzaci. Po likvidaci majitel obdrží protokol o ekologické likvidaci. Dalším krokem bude vyřazení auta z registru vozidel a následně i zrušení povinného ručení.

Jak probíhá likvidace vozidel a autovraků krok za krokem

Jak auto zlikvidovat v praxi? Majitel vozidla si najde pro něj ten nejvhodnější (ideálně v blízkém okolí), kam vrak doveze, pokud je to možné. Některé nabízí i odtah vozidla. Poté, co majitel vozu odevzdá autovrak v likvidačním subjektu, obdrží zpět registrační značku (SPZ) a protokol o provedení ekologické likvidace. Automobil je nutné odevzdat celý, nelze si jej ponechat na náhradní díly. 

V případě autonehody se vyplácí mít sjednané havarijní pojištění, které pokryje škody. Která jsou nejvýhodnější?
Spočítat výši havarijního pojištění na online kalkulačce >

Automobil by měl na dané místo odvézt majitel vozu zapsaný ve velkém technickém průkazu, aby se předešlo likvidaci odcizeného vozidla. Likvidační zařízení zpravidla kontroluje občanský průkaz majitele, velký TP a ověřuje také VIN neboli identifikační výrobní číslo.

Likvidační autolinka před samotným slisováním z vozu odčerpá provozní kapaliny, vyjme baterie, blok motoru s převodovkou a případně katalyzátor. Poté autovrak podrtí na menší komponenty, které linka roztřídí na lehké a těžké části a kovový odpad. Následně tento materiál předává hutím a specializovaným firmám v zahraničí. 

Doklad o likvidaci vozidla je dokumentem postačujícím pojišťovnám k výpovědi, respektive k ukončení povinného ručení, takzvané zelené karty, neboli zákonného pojištění vozidel. Auto přestalo fyzicky existovat a je bezpředmětné na něj dále hradit zákonnou pojistku.

TIP: Jaké hrozí pokuty za nezaplacené povinné ručení? Sankce od České kanceláře pojistitelů mohou dosáhnout až 40 tisíc korun. Nezaplacené povinné ručení se tudíž nevyplácí. Pro více užitečných informací týkajících se finančních otázek doporučujeme navštívit internetovou stránku Tovarnik.cz.

Jak finálně zlikvidovat auto?

V závěru odchází majitel autovraku s výstupním protokolem o ekologické likvidaci a s SPZ na obecní úřad s rozšířenou působností, kde vyplní žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla. 

Ekologická likvidace vozidla je daná zákonem. Protokol o takové likvidaci je nezbytný pro odhlášení vozu z registru.

Trvalé vyřazení vozidla z evidence – žádost

Co potřebuji k odhlášení auta? S dokladem o ekologické likvidaci je třeba na příslušný úřad s rozšířenou působností přinést také další dokumenty, formulář odhlášení vozidla a ostatní písemnosti. Doklady potřebné k odhlášení vozidla jsou jmenovitě:

Registrační SPZ značku si lze ponechat a přepsat na jiné vozidlo. Často se tak děje ze zvyku, z pohodlnosti, nebo citové vazbě k daným číslům. S tím se pojí stále oblíbenější varianta SPZ na přání, kdy si majitel vozu může za poplatek vybrat kombinaci písmen a čísel dle vlastního uvážení.

Vyznat se v nabídkách jednotlivých pojišťoven bývá nelehký úkol. Porovnat výhody a nevýhody povinných ručení a cestovního pojištění nabízí online srovnávač.
Vyzkoušet srovnávač a vybrat nejvýhodnější pojištění >

Na žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu je třeba vypsat registrační značku vozidla, druh vozidla, VIN, vlastníka (jméno a příjmení, adresa, rodné číslo), provozovatele silničního vozidla, technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, aj.

Odhlášení vozidla bez likvidace 2024

V České republice neexistuje žádná varianta, která by umožňovala řádné odhlášení automobilu bez ekologické likvidace. Auto totiž neprojde úředním procesem. Existují triky, kterým lze provést takové odhlášení a obejít obecný postup. 

 1. Nafingovaný vývoz – na pobočce STK podá žadatel žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz. Poplatek činí 500 Kč. Je třeba myslet na to, že se u žádosti uvádí jméno osoby, které se vozidlo dováží.
 2. Depozit natrvalo – po uplynutí prvních 12 měsíců nahlásí majitel vozidla, kde auto stojí, a požádá o následné prodloužení. Po dalším uplynutí času není třeba opět oznamovat úřadu, kde vozidlo je. Stačí prodloužit dobu na neurčito.

Samotné odhlášení vozidla bez likvidace se ale nedoporučuje, a to z důvodu hrozící pokuty 20 000 Kč

Poplatek za vyřazení vozidla z evidence

Poplatek za odhlášení vozidla, jde-li o záležitost trvalou, se nevybírá. Trvalé odhlášení vozidla z evidence je zdarma. Liší se ovšem u dočasného odhlášení vozidla. 

Dočasné odhlášení vozidla z evidence

K odhlášení motorového vozidla není nutné vždy přistupovat trvale. Může se jednat i o záležitost dočasnou, například pokud majitel auta plánuje blíže neurčený pobyt v zahraničí, je v dlouhodobé zdravotní indispozici, nebo také při krádeži. Při odcizení vozidla je nutné k odhlášení kromě TP a osvědčení o registraci přinést také protokol od policie.

V takových případech lze požádat o dočasné odhlášení vozu z registru. Lidově se říká dát auto do depozitu. K tomuto úkonu je potřeba odevzdat SPZ a malý technický průkaz do takzvaného depozitu registru motorových vozidel.

Pro cestování (nejen) vozidlem do zahraničí není radno podcenit cestovní pojištění. Hradí nenadálé zdravotní potíže, které se mohou vyšplhat do astronomických výšek.
Spočítat cestovní pojištění na online kalkulačce >

Auto v depozitu

Uvědomuje-li si člověk, že s vozidlem, které vlastní, nebude nějakou dobu jezdit a automobil bude jen zaparkovaný v garáži, může nechat auto dočasně vyřadit z evidence. K uložení auta do depozitu je potřeba navštívit úřad s rozšířenou působností. Lze zajít na jakýkoliv úřad, nemusí jít pouze o pobočku v místě bydliště.

Dříve byla omezena doba prodloužení na uložení vozidla do depozitu. Nyní je to jinak. Časová hranice není omezena zákonem, nicméně musí dojít ke splnění podmínky. 

Aby došlo k řádnému prodloužení depozitu, je potřeba se obrátit na zmíněný úřad po uplynutí 12 měsíců. Po uplynutí musí majitel vozidla nebo jeho zástupce prokázaný plnou mocí přesně určit místo, na kterém vyřazené auto stojí. Pokud by tak osoba neučinila, může hrozí jí při zjištění sankce až 50 000 Kč

Majitel vozu je současně povinen vozidlo řádně zabezpečit tak, aby neohrožovalo a nepoškozovalo životní prostředí. Dále nesmí odstranit důležité komponenty vozu, jakými jsou zejména motor či karoserie s identifikačním číslem auta. 

Za dočasné odhlášení vozidla je stanoven poplatek 200 Kč.

Depozit auta při vypršení povinného ručení

Na dočasné odhlášení motorového vozidla dochází také v případech, kdy vypršelo povinné ručení a majitel vozu nesjednal nové. Zde vyvstává povinnost do deseti dní od ukončení povinného ručení odevzdat osvědčení o registraci auta, SPZ, TP a nahlásit adresu vozu a účel využití. 

Delší cesta do zahraničí, kde řidič nevyužije své vozidlo, je důvodem k dočasnému odhlášení vozidla z evidence. Ušetří to výdaje za povinné ručení.

Uložení SPZ do depozitu 

Pojem uložení SPZ do depozitu má více významů. Jedním z nich je myšleno odevzdání přední i zadní registrační značky na úřadě s rozšířenou působností při ekologické likvidaci vozidla. Takový úkon je zcela zdarma stejně jako samotná likvidace autovraku. 

Druhým typem je správní úkon, při kterém dojde k dočasnému vyřazení vozidla. Služba stojí 200 Kč a jak bylo zmíněno výše, po 12 měsících může dojít k jejímu prodloužení. Chce-li vlastník opět vrátit vozidlo do provozu, vyzvedne si SPZ na úřadě, kde došlo k jeho depozitu. 

Před tím však musí sjednat povinné ručení 2024, aby bylo vozidlo při vyjetí na pozemní komunikace řádně pojištěno. Dalším klíčovým bodem je zjištění, zda má automobil stále platnou technickou prohlídku. Pokud ne, musí být auto odtaženo na STK, kde je provedena kontrola. Za žádných okolností nesmí jezdit po silnici. 

Přepis auta v depozitu 

Vlastník automobilu může s autem nakládat dle libosti, i za předpokladu, že je v vozidlo v depozitu. K takovému úkonu patří například přepis auta v depozitu nebo dokonce prodej.

Na přepis auta v depozitu jsou potřeba patřičné dokumenty:

 • doklad totožnosti
 • plná moc, pokud vlastníka zastupuje jiná osoba
 • velký technický průkaz
 • protokol o evidenční kontrole

Pokud se majitel vozidla přestěhuje, lze také změnit v dokumentaci vozidla sídlo nebo trvalý pobyt vlastníka. 

Zánik vozidla v depozitu

Termínem depozit auta, respektive uložení registračních značek do depozitu, se označuje (dočasné) vyřazení vozidla z evidence. Zánik vozidla je trvalý stav, někdy označovaný jako trvalé vyřazení vozidla z evidence. K zániku vozidla dochází především tehdy, když je auto zcela zničené po nehodě. Také je s ním neoddělitelně spjata výše zmiňovaná ekologická likvidace.

Doba, po kterou může být auto v depozitu, činí maximálně 18 měsíců (12 měsíců + prodloužení o 6 měsíců). Co se stane, když si vlastník vozidla nevyzvedne registrační značky? Dojde automaticky k zániku vozidla v depozitu?

Ano, v takovém případě úřad rozhodne o vyřazení vozidla z provozu. Jestliže je zánik vozidla v depozitu žádoucí, stačí na úřadu podat žádost a přinést doklad o ekologické likvidaci vozidla, případně o jeho předání do sběru vozidel či jeho zničení v důsledku nehody.

Se zánikem vozidla v depozitu je spojena povinnost požádat o zápis této události do 10 dní ode dne, kdy bylo vozidlo zničeno nebo předáno do sběru. V případě nesplnění hrozí pokuta až 50 000 Kč.

Opětovné přihlášení vozidla do evidence

Uplyne-li doba, po níž už mizí důvody k nepoužívání vozidla, je možné vůz opětovně přihlásit do registru motorových vozidel. Rozsáhlá renovace auta dospěla do zdárného konce, majitel vozu se vrátil z několikaměsíční zahraniční stáže, či se plně zotavil ze zdravotních komplikací znemožňujícím mu řídit motorové vozidlo.

Ke zpětnému přihlášení vozidla je potřeba hrstka dokumentů. Jsou to: 

 • občanský průkaz
 • žádost o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu
 • zelená karta, tzn. povinné ručení
 • protokol o nově provedené technické kontrole
 • malý a velký technický průkaz

Na žádosti o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu je třeba vypsat registrační značku vozidla, druh vozidla, VIN, vlastníka (jméno a příjmení, adresa, rodné číslo), provozovatele silničního vozidla, technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, aj. Jedná se o totožný dokument jako žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu.

Plná moc k odhlášení vozidla z registru 

Z časových či jiných důvodů není překážkou, nechá-li se majitel vozu v úkonu odhlašování vozidla z evidence zastupovat osobou jinou, jím plně pověřenou. Majitel vozu může zmocnit kohokoli způsobilého, nebo se obrátit na specializované firmy. Plná moc k přepisu vozidla musí být notářsky ověřená. Lze tak učinit na kterémkoli místě Czech Pointu za drobný poplatek.

Na formuláři plné moci nesmí chybět údaje o zmocniteli a zmocněnci, předmět plné moci a také údaje o vozidle. Typ, model, rok výroby, barva, číslo karosérie – VIN, číslo technického průkazu a registrační značka SPZ.