Co je to povinné ručení – co kryje a co nekryje 2024

Každý řidič musí mít sjednané povinné ručení na svoje vozidlo. Mnohým se to může zdát jako zbytečná investice do té doby, než dojde k dopravní nehodě. Povinné ručení kryje náklady za vzniklé škody na majetku a zdraví. Co je to povinné ručení?

Dalším pojištěním na auto je havarijní pojištění. To je v porovnání s povinným ručením dobrovolné. Řidič se může rozhodnout, zda si havarijní pojištění sjedná nebo nikoliv. Řada pojišťoven nabízí i takzvané mini havarijní pojištění, které lze pořídit za dobré peníze a zároveň je vozidlo alespoň trochu chráněno. 

Tím, že mít havarijní pojištění je na jednotlivcích, pak není možné za něj udělit pokutu jako při kontrole auta bez povinného ručení.

Povinné ručení – kontrola

Při případné kontrole povinného ručení ze strany Policie ČR musí řidič předložit zelenou kartu, která dorazí po sjednání do několika minut na emailovou adresu. Zjistí-li se, že se jedná o neplatné povinné ručení, může kontrola povinného ručení skončit pokutou do 40 000 Kč. Jízda bez zelené karty přijde člověka na velmi vysokou pokutu.

Než vyjede nový majitel s vozidlem z autobazaru, musí mít též sjednanou pojistku na auto. Proto řada autobazarů může sjednat svým klientům pojištění na vozidlo přímo na provozovně. Auto bez povinného ručení nesmí vyrazit na silnice. Jízda bez zelené karty je zakázaná. Pro převoz auta se také hodí krátkodobé povinné ručení, které lze sjednat pouze na 15 dnů.

Online kalkulačka vám pomůže nalézt tu nejvýhodnější nabídku povinného ručení.

Srovnat povinné ručení online >

Povinné ručení – co to je

Co to je povinné ručení? Jedná se o pojištění aut, které musí být ze zákona sjednané pro každé motorové vozidlo, které se bude pohybovat po tuzemských silničních komunikacích. Povinné ručení lze v současné době snadno sjednat online za několik málo minut. Které je to nejlevnější?

Povinné ručení tedy musí mít sjednané každý řidič. Bez zákonného pojištění aut nelze dojít k přepisu auta ani přihlášení vozidla. Jednoduše řečeno, auto bez povinného ručení nemá na silnici co dělat. 

Co to je povinné ručení již každý ví. Co se stane, pokud ho řidič zapomene zaplatit? Stane-li se to, může dojít ke zpětnému doplacení povinného ručení. Pojišťovna zpravidla zasílá upozornění prostřednictvím písemností. Pokud dojde zpětně k doplacení povinného ručení, nic se neděje. Další upomínky však mohou být zpoplatněny pokutou.

Povinné ručení – co kryje

co je z povinného ručení hrazeno? Primárně škody na zdraví či majetku jiných osob. Pokud řidič pojištěného vozidla způsobí autonehodu, pak tyto náklady pokrývá povinné ručení, a to zejména škodu nejen na dalším vozidle, ale i poškození svodidel. 

Dalším krytím je škoda na zdraví. Při některých autonehodách bohužel dochází k poškození zdraví. Náklady na zdraví patří mezi ty nejvyšší. Povinné ručení se vztahuje na vynaložení výdajů na zdravotní péči, zhoršené společenské uplatnění včetně ušlého zisku. Co dělat při autonehodě se člověk dozví od asistenční služby.

U většiny sjednaných povinných ručení jsou součástí asistenční služby, které řidiče zachrání, pokud se jedná o nepojízdné auto. Je nutné mít v tu dobu zaplacené povinné ručení. V některých případech lze i zpětně doplacení povinného ručení. Některé fungují nonstop, a tak není problém se dovolat na telefonní linku a požádat o pomoc s danou situací. Mnohdy je po následném telefonátu vyslán na dané místo odtah vozidla

Nicméně k povinnému ručení si lze sjednat i celou řadu zajímavých připojištění, která kryjí záda při každodenních komplikacích silničního provozu. Všeobecně se doporučuje zřídit si také havarijní pojištění, které kryje škody vzniklé při havárii, vandalismu nebo odcizení vozu.

Všechna tato pojištění lze navíc získat s výraznými slevami. Sleva je u mnohých pojišťoven poskytována za online vyřízení žádosti. Při sjednání pojištění auta skrze online kalkulačku povinného ručení je nadmíru snadné nalézt to nejvýhodnější a nejlevnější povinné ručení.

Povinné ručení kryje škody na majetku a na zdraví třetích osob.

Povinné ručení – co nekryje

Na druhé straně existují výluky v zákoně o povinném ručení. V jakých situacích není možné se spolehnout na povinné ručení plynoucí ze zákona o povinném ručení? 

Jakmile dojde ke způsobení dopravní nehody řidičem, který je pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, pak od proplacení nákladů dává pojišťovna ruce pryč. Pojišťovna neproplatí ani takové vzniklé škody, které nastaly při nevhodném používání vozidla. Tím se myslí přetěžování nebo používání v nevhodném terénu.

To stejné platí v případě, pokud se stane nehoda vozidel stejného majitele. To však neplatí v případě, pokud mají vozidla jiné provozovatele a takový provozovatel není řidičem jednoho z havarovaných vozidel. 

K dalším výlukám patří jízda vozidlem, které nesplňuje normy STK. Takové vozidlo by nemělo ani vyjet na silnice, jen v případě, že jede do nejbližšího autoservisu. Ani škody způsobené konstrukční vadou nebudou majiteli vozidla vyplaceny. 

Pojistné limity – povinné ručení 

Všichni, kdo si sjednávají povinné ručení, by měli hledět primárně na pojistné limity, které jsou klíčové při jakékoliv nehodě nebo nepojízdném autě. Jakmile částka za škody přesáhne pojistný limit, řidič si bude muset sáhnout do vlastní kapsy a náhradu zaplatit sám. 

Pojistným limitem se rozumí nejvyšší možná hranice pojistného plnění. Do takové částky bude pojišťovna plnit závazek vůči řidiči vozidla. Zákon o povinném ručení stanovuje minimální výši limitu plnění na 35 milionů korun

Každý, kdo chce takový limit zvětšit, musí si za to náležitě připlatit. Pokud však řidič nasbíral dostatečně bonusů za bezeškodnou jízdu, pak bude jeho cena za pojištění výrazně nižší než u takových řidičů, kteří získali malusy za zavinění dopravní nehody.

Na vyšší limity je třeba si dávat pozor. Zpravidla se vyplatí si připlatit několik stovek více a mít tak jistotu, že při dopravní nehodě s luxusním autem řidič nezbankrotuje. Minimální limit se doporučuje na 50 milionů korun.

Online kalkulačka povinného ručení

A jak si sjednat to nejvýhodnější povinné ručení, které pokryje případné škody po nenadálé autonehodě a zároveň nevyprázdní rodinnou kasu? Řešení je opravdu snadné, stačí využít služeb online kalkulačky pojištění auta, která je dostupná zcela zdarma.

Jedná se o nezávazný formulář. Zájemce se se zatím k ničemu neupisuje a zobrazení nabídek má pro něj pouze informační charakter. Stejně tak funguje také kalkulačka havarijního pojištění.

Do kalkulačky stačí zadat jen pár základních údajů o sobě a svém vozidle. Údaje jsou poté bleskově vyhodnoceny a klient si může prohlédnout nabídky nejrůznějších pojišťoven ušitých přímo na míru svému vozu. Online si lze pojištění také bez problému sjednat a ušetřit tak nemalou částku.

Díky zelené kartě, dokladu o povinném ručení, jsou řidiči krytí také na území Evropy.

Služby k povinnému ručení

V rámci povinného ručení se klienti mohou těšit se na nadstandardní služby, které bývají u většiny tuzemských pojišťoven v ceně základní pojistky. Jedná se například o pojištění živelné, proti střetu se zvěří a rovněž proti případnému odcizení vozidla.

Střet s volně žijící zvěří je vždy velmi nepříjemný. I malý zajíc, který běží velkou rychlostí, může udělat na vozidle velkou škodu. A to nemluvě o srnách. Připojištění na střet se zvěří se doporučuje všem, nejen těm, kteří žijí na vesnici. Zajíci se pohybují i na okraji Prahy. 

Škodě způsobené přírodními živly člověk nemůže předejít, pokud nemá garáž. Jakmile přijdou kroupy a povodně, majitel vozidla nemá šanci se tomu ubránit. Proto je tento typ připojištění užitečný. 

V základní výbavě lze získat také úrazové pojištění a nejrůznější asistenční služby, mezi které se řadí například krátkodobé poskytnutí náhradního vozidla po nehodě či odtah zničeného vozidla, a to až do vzdálenosti několika stovek kilometrů.

Stačí se ozvat a pojišťovna vše vyřídí za klienta. V tom tkví jedna z velkých výhod povinného ručení.

Telefonická linka pro asistenční služby zpravidla funguje non-stop, zákazníci se na ni samozřejmě dovolají i odkudkoliv ze zahraničí. Případně lze zavolat také na linku řidičů do České kanceláře pojistitelů.

Síť smluvních autoservisů každé tuzemské pojišťovny je velmi široká i v zahraničí, není tedy třeba se obávat nepříjemného uvíznutí v cizině.

Je třeba myslet nejen na pojištění automobilu, ale i nemovitosti. Výše pojištění se vztahuje zejména na oblast, ve které se daná nemovitost nachází. Pojišťovny se při uzavírání pojistné smlouvy řídí povodňovou mapou. Co je to povodňová mapa a jak funguje?

Česká kancelář pojistitelů – pokuty

Česká kancelář pojistitelů je organizací pojišťoven, která spravuje garanční fond ČKP. Garanční fond ČKP hradí škody vzniklé škody za auta bez povinného ručení. Mimo to poskytuje likvidaci pojistných událostí, které jsou specifické, a slouží také jako informační středisko.

Novinkou je, že ČKP již nemá právo požadovat poplatky za auta, která nejezdí. Je třeba dát auto do depozitu a uložit značky a SPZ.

ČKP pokuta z nepojištěné vozidlo

ČKP na své internetové stránce odpovídá na otázku, jaká hrozí od ČKP pokuta za nepojištěné vozidlo. Jak bylo uvedeno výše, při kontrole policií hrozí pokuta od 5 000 Kč až do výše 40 000 Kč. Pokud řidič odmítne předložit zelenou kartu policistovi při silniční kontrole, pak mu hrozí pokuta od 1 500 Kč do 3 000 Kč.

Česká kancelář pojistitelů pokuty udělovat pokuty nemůže ani za nepojištěné vozidlo. To uděluje orgán policie nebo obecní úřady s rozšířenou působností. Česká kancelář pojistitelů pokuty nevystavuje.