Technická kontrola – platnost, prodloužení, propadlá

Technická kontrola vozidla je nedílnou součástí péče a odpovědnosti za vlastní automobil. Laicky řečeno jde o odbornou preventivní prohlídku auta, zda vše funguje tak, jak má. Jakou má technická kontrola platnost? Lze ji prodloužit? A jak postupovat v případě, kdy je kontrola propadlá?

Technické kontroly silničních vozidel podrobně definuje zákon č. 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, konkrétně v paragrafu číslo 47.

Technická kontrola

Pojem technická kontrola nebo také prohlídka znamená kontrolu technického stavu a správnou činnost funkcí vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků. Současně také jejich vliv na životní prostředí.

Technickou prohlídku provádí jakákoli Stanice technické kontroly (STK), která je držitelem oprávnění vydaného krajským úřadem na základě kapacitních potřeb v okresu. Provádět technickou kontrolu může pouze pracovník s profesním osvědčením kontrolního technika vydaného Ministerstvem dopravy.

Podstatou technických kontrol je výhradně posouzení technického stavu vozidla. STK nesmí za žádných okolností seřizovat a opravovat jakékoli automobilové části, s výjimkou jednoduchého seřízení světlometů nebo volnoběžných parametrů motoru.

Kromě technické kontroly STK provádí i další služby, například měření emisí, ověřování tachografu či evidenční kontrolu k přepisu vozidla na nového majitele.

Typy technických kontrol

Technická prohlídka není jednotná kontrola. Člení se podle účelu a rozsahu prováděných šetření na technické prohlídky:

 • pravidelné
 • silničních vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí
 • prováděné za účelem schválení technické způsobilosti silničního vozidla
 • prováděné za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel
 • prováděné při technické silniční kontrole podle zákona o silničním provozu
 • prováděné na žádost
 • opakované prováděné při zjištění vážné nebo nebezpečné závady na silničním vozidle
 • opakované prováděné v rámci státního odborného dozoru
 • samostatně prováděné evidenční kontroly silničního vozidla

Ve všech případech platí, že řidič, respektive motorista, který vůz do Stanice technické kontroly přivezl, je oprávněn být technické prohlídce přítomen.

Co je na STK kontrolováno – státní technická kontrola

STK, někdy nesprávně označovaná jako státní technická kontrola, bývá postrachem mnoha řidičů, zejména je-li auto již starší a riziko závad vyšší než u nových automobilů.

Mnoho účastníků silničního provozu má z STK obavy jednoduše proto, že pokud při kontrole technik zjistí závažné nedostatky, bude vůz prohlášen za nepojízdný. Co vše je během technické kontroly ověřováno:

 • Identifikátory vozu – VIN kód, SPZ a jiné
 • Stav tachometru 
 • Řízení – technický stav, geometrie, vůle
 • Brzdy – technický stav, účinnost, stejnosměrnost, vedení brzd
 • Skla – technický stav, zatmavení
 • Světla – technický stav
 • Podvozek (včetně pneumatik a ráfků) – technický stav, vůle, úniky kapalin, koroze, funkce tlumičů
 • Karoserie – stav a koroze nosných částí, doplňky a úpravy, vůle, ostré a nebezpečné hrany, zástěrky a kryty
 • Motor – výkon, hlučnost a účinnost výfuku, únik kapalin, elektromagnetické odrušení
 • Funkčnost bezpečnostních pásů, airbagů a platnost povinné výbavy

U skel, světel, podvozku a motoru je navíc kontrolována homologace, což je potvrzení toho, že vozidlo plní požadavky předpisů EHK a směrnic a nařízení Evropské unie potřebných pro registraci ve všech zemích EU.

Závady zjištěné na STK

Paragraf 49 zákona č. 56/2001 Sb. rozlišuje 3 stupně závad, kterými jsou lehká, vážná nebo nebezpečná závada:

 • lehká závada – nemá významný vliv na provozní vlastnosti vozidla, bezpečnost provozu na pozemních komunikacích ani životní prostředí
 • vážná závada – ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla, je způsobilá ohrozit provoz na pozemních komunikacích nebo může nepříznivě působit na životní prostředí
 • nebezpečná závada – bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy silničního vozidla, provoz na pozemních komunikacích nebo životní prostředí

Technickou kontrolou projde vozidlo pouze bez závad nebo jen s lehkými závadami, které je provozovatel vozu povinnen co nejdříve odstranit. Při vážné závadě je vozidlo technicky způsobilé jen 30 dnů. Během této doby musí provozovatel závadu odstranit a dostavit se k nové technické kontrole.

Bez platné technické kontroly nesmí vozidlo na silniční komunikaci.

Zjištěná nebezpečná závada znamená, že provozovatel nesmí s vozidlem odjet, naopak je povinen jej na vlastní náklady nechat odtáhnout do servisu. STK v tomto případě odstraní ze zadní registrační značky červenou STK nálepku. Po opravě vozidla je nutné vůz přistavit k nové kontrole.

TIP: Pokud je auto bourané, nepojízdné nebo staré, a nepodaří se ho prodat, pak přichází na řadu ekologická likvidace vozidel a autovraků. Ta se provádí na více než 600 autovrakovištích po celé ČR, a to zadarmo nebo za malou finanční odměnu pro majitele vraku.

Které závady nejčastěji na STK neprojdou

 • Přiliš opotřebované pneumatiky nebo pneu špatného rozměru
 • Únik provozních kapalin (motorový olej, chladicí kapalina)
 • Chybějící filtr pevných částic nebo katalyzátor
 • Zatmavená okna bez schválení a homologace
 • Nesvítící světla (funkční musí být i osvětlení SPZ)
 • Příliš hlasitý výfuk
 • Neschválené tuningové úpravy

Platnost STK

Na technickou prohlídku je povinné se dostavit každé silniční vozidlo, ovšem s různým časovým rozmezím. Nový osobní automobil musí absolvovat STK po čtyřech letech od nákupu, a poté každé dva roky. Stejně to má i nákladní automobil do 3 500 kg.

Pravidelně každý rok, ať se jedná o nový či ojetý vůz, musí STK podstoupit nákladní automobily nad 3 500 kg, autobusy, přípojná vozidla nad 3 500 kg, vozidla taxislužby, vozidla s právem přednosti v jízdě, speciální automobily a vozidla autopůjčovny s výjimkou nebrzděného přívěsu do 750 kg.

VozidloPrvní prohlídkaDalší prohlídky
osobní automobil42
nákladní automobil do 3 500 kg42
nákladní automobil nad 3 500 kg11
autobus11
motocykl do 50 cm3 nebo do 50 km·h−1 s výjimkou motocyklu opatřeného šlapadly64
motocykl nad 50 cm3 a nad 50 km·h−1 nebo motocykl opatřený šlapadly64
traktor44
nebrzděný přívěs do 750 kg64
přípojné vozidlo do 3 500 kg kromě nebrzděného přívěsu do 750 kg42
přípojné vozidlo nad 3 500 kg11
vozidlo taxislužby, vozidlo s právem přednosti v jízdě, speciální automobil11
vozidlo autopůjčovny s výjimkou nebrzděného přívěsu do 750 kg11

Motocykly mají situaci podstatně příznivější, neboť STK na motorku je povinná až po šesti letech od začátku provozu. Další prohlídky se opakují po čtyřech letech. STK motocyklu je podobná s STK traktoru. Další kontroly traktoru jsou stanoveny rovněž po čtyřech letech, ovšem první prohlídka musí být provedena nikoli po šesti, nýbrž po čtyřech letech.

Platnost STK se vyznačuje v technickém průkazu a také na červené STK známce za zadní registrační značce vozidla. V technickém průkazu je vyznačen den, měsíc a rok provedené technické kontroly, na nálepce pak měsíc a rok příští STK.

Co je potřeba k STK 

Na Stanici technické kontroly je potřeba přijet připravený. Kromě vozidla samotného jsou potřeba patřičné dokumenty, jako jsou:

 • velký technický průkaz 
 • malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • doklady o homologaci případných doplňků
 • protokol o měření emisí (bylo-li měření provedeno před technickou kontrolou)
 • platba 1 500 – 2 000 Kč

Registrační značka není povinná, neboť vozidlo se může nacházet ještě před registrací, případně jako vozidlo v depozitu. Tedy dočasně odhlášené z registru silničních vozidel. Při opakované STK je třeba přinést také protokol o prohlídce minulé, podle níž je prováděna kontrola opakovaná.

Výjimky z technické kontroly

Výjimku z povinnosti podstupovat pravidelné STK mají vozy kategorie R, kam spadají:

 • jízdní kola (také koloběžky, tandemy, šlapací čtyřkolky, odrážedla)
 • ruční vozíky nebo jiná vozidla tlačená nebo tažená pěšky jdoucí osobou
 • potahová vozidla (kolová i saně)
 • nemotorové vozíky pro invalidy

Vozík pro invalidy s motorickým pohonem obecně spadá do kategorie L mezi lehké čtyřkolky. Ovšem záleží na velikosti, maximální rychlosti a hmotnosti. Podstatné je, zda není-li vozík pro invalidy širší a delší než 1 metr, nejezdí-li rychleji než 6 km za hodinu a neváží více než 450 kilogramů.

Pak dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích spadá mezi Ostatní vozidla kategorie R.

Propadlá STK 2024

V případě vozidel se nevyplácí laxnost a zanedbání povinných úkonů souvisejících s provozem na silnicích. To se týká nejen platného povinného ručení a registrace, nýbrž také platné technické kontroly. Propadlá technická je velký problém.

Není radno nechávat věci na poslední chvíli, případně je zanedbat úplně. Propadlá STK znamená velké problémy.

V prvé řadě může být nevyhovujícím techickým stavem auta ohrožen život jak řidičův, tak život všech účastníků silničního provozu. Je-li technická kontrola po termínu a dojde k autonehodě, pojišťovna kvůli propadlé STK 2024 škody nepokryje.

Při policejní kontrole na silnicích hrozí provozovateli vozidla s propadlou STK pokuta až 50 tisíc korun. Příkazem na místě lze za přestupek uložit pokutu do 5 000 Kč.

Prodloužení STK

O prodloužení STK obecně nelze zažádat. Odložení technické kontroly bylo možné pouze v roce 2020 a 2021 dle výjimečného vládního nařízení Omnibus. Konkrétně u vozidel, jimž propadla STK v období od 1. 2. 2020 do 31. 8. 2020. Prodloužení technické tedy čítalo celých 7 měsíců.

V další fázi se jednalo o vozidla, kterým propadla STK od 1. 9. 2020 až 30. 6. 2021. STK odklad ovšem neplatil v případě, kdy byla u vozidla zjištěna vážná závada. V současné době již prodloužení STK není možné.