Ekologická likvidace vozidel a autovraků – co je potřeba

Nepodaří-li se člověku prodat auto, které je nepojízdné, staré nebo nabourané, pak může využít službu ekologické likvidace. Pomocí ekologické likvidace aut dojde k vyřazení vozidel z provozu a evidence. Je tomu tak za účelem stahování nebezpečných odpadů z planety Země, kterým právě materiál z vozidel je. Řada firem nabízí zdarma odtah autovraků včetně finanční odměny za poskytnutí vozidla na likvidaci. Co je potřeba? 

Na problematiku likvidace nebezpečných odpadů se zaměřila Evropská unie. Nyní existují restrikce, které omezují výrobce nových vozidel. Cílem je výroba součástech do aut, které jsou buď snadno recyklovatelné, nebo se dají využít pro další použití. Jednou ze směrnic Evropského parlamentu a Rady je č. 2000/53/ES ukládající minimální přípustnou míru pro recyklaci na 95 % hmotnosti vozidla. 

V České republice se likvidace řídí zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Ekologická likvidace vozidel – kde nechat auto zlikvidovat?

Zákon stanovuje pro takový typ vozidel pojem, kterým je „vozidlo s ukončenou životností“. Na takové autovraky se specializuje řada autorizovaných zpracovatelů. Ze zákona je dáno, že žádný z nich si za eko likvidaci vozidel nemůže účtovat poplatek. Vyžaduje-li zpracovatel autovraků finanční kompenzaci, tak pouze v případě, že nějaká součástka vozidlu chybí, a je velmi nebezpečným odpadem. 

V České republice je možné se setkat nejen s autorizovanými zpracovateli autovraků, ale i s řadou kovošrotů a sběrných dvorů, které fungují na stejné bázi. Seznam míst provádějící ekologickou likvidaci vozidel, kam je možné dopravit nepojízdný nebo nabouraný automobil, spravuje Ministerstvo životního prostředí. Na území republiky jich je kolem 600

Ekologická likvidace vozidel – co je potřeba, protokol o ekologické likvidaci vzor

Jak probíhá taková ekologická likvidace vozidel a autovraků? Není se čeho bát. Stačí se držet základních 3 kroků, které člověka dovedou ke správné likvidaci bez znečištění prostředí. Ekologická likvidace vozidla je totiž jedinou možnou variantou odstranění auta pomocí formální a zákonné cesty. Výstupním dokumentem je protokol o ekologické likvidaci, jejíž vzor je snadno k nalezení na stránkách zpracovatelů autovraků.

Likvidace autovraků je možná u 600 autorizovaných zpracovatelů v ČR, kteří ji provádí zadarmo nebo za finanční odměnu.

Dokumenty, které je nutné mít již při cestě na vrakoviště, jsou:

Pokud likvidaci autovraku zařizuje osoba odlišná od majitele, je nutné mít s sebou také plnou moc. Plná moc k likvidaci musí obsahovat celé jméno, adresu a rodné číslo zmocnitele i zmocněnce, a musí řádně vystihovat předmět a specifikaci úkonů, které mohou být v rámci plné moci prováděny. 

Autovrakoviště – likvidace autovraků

Zjistí-li člověk, že oprava nabouraného vozidla se mu již nevyplatí, nebo auto nejede, pak je na místě si najít nejbližší možné místo autorizovaného autovrakoviště. Jak již bylo výše zmíněno, likvidace kompletního autovraků je bezplatná. V některých případech může autovrakoviště ještě nabídnout majiteli finanční odměnu. Ceny se pohybují kolem 1000 – 3000 Kč

Autovrak se doveze na autovrakoviště nebo je možné ho nechat odtáhnout. Opět je zde ponecháno na podmínkách autorizovaných zpracovatelích, zda to svým klientům odtáhnout zadarmo nebo si nechají zaplatit náklady ve výši 200 Kč

Na autovrakovišti převezmou od majitele autovrak. Vyndají z něj součástky, které by se daly použít pro další využití nebo je prodají. Mezi takové součástky patří katalyzátory, autobaterie nebo například zpětná zrcátka. Je možné prodávat autodíly i vlastní cestou, je třeba si dávat pozor na to, aby nedošlo k újmě na životním prostředí. Zbytek auta putuje do šrotu. Z auta se sundají registrační značky, které si majitel autovraku odnáší s sebou na úřad. 

Autovrakoviště si dává pozor zejména na rám s označením VIN kódu, motor a hlavní část karoserie. Autovrak by měl mít i nápravu. 

Z autovrakoviště tedy člověk odchází nejen s SPZ, nýbrž i s protokolem o ekologické likvidaci vozidla. Vzor, jak má protokol vypadat, je veřejně přístupná opět na stránkách Ministerstva pro životní prostředí. V protokolu je vyhotovené specifické číslo, které je možné si také na webu ministerstva ověřit. 

Úřad – ekologická likvidace autovraků

Další kroky vedou na obecní úřad s rozšířenou působností. K vyřazení je třeba vyplnit žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla. Společně s žádostí se musí dodat doklad totožnosti, velký a malý technický průkaz, protokol vydaný na autovrakovišti prokazující ekologickou likvidaci vozu, a registrační značky. 

Pro úspěšnou likvidaci autovraku je třeba navštívit 3 místa: vrakoviště, úřad a pojišťovnu.

I tento úkon je zcela zdarma. Je na místě si dávat pozor na druhý správní úkon, který se nazývá vyřazení vozidla z registru vozidel neboli depozit. Rozdíl spočívá v tom, že je to pouze dočasné vyřazení. Taková služba stojí 200 Kč a maximální doba je 12 měsíců. Depozit lze následně prodloužit o 6 měsíců. 

Depozit využívají ti, kteří vědí, že auto nebudou nějakou dobu používat a nechtějí za to platit povinné ručení. Na úřadě je možné toto vystavit bez zbytečných průtahů a auto začít využívat naplno až po ujednané době. 

Zrušení povinného ručení 

Posledním krokem je zrušení povinného ručení u pojišťovny. Stačí prosté písemné oznámení prostřednictvím emailu pojišťovně. V příloze emailu by měla být kopie velkého technického průkazu, ve kterém bylo na úřadě vyznačena informace o provedení ekologické likvidace vozidla. 

Pojišťovna by měla s klientem ukončit pojistnou smlouvu o pojištění auta a zbylé pojistné, které bylo předplaceno, vrátit zpět na účet a vyhotovit o tom prohlášení. 

Tím formální cesta k ekologické likvidaci vozidla nebo autovraku končí. Pojištěná odpovědnosti zaniká dnem vyřazení vozidla z provozu ze zákona. 

Jak odhlásit auto bez ekologické likvidace?

Neexistuje žádná zákonná cesta, jak odhlásit auto bez ekologické likvidace. Vyřazení vozidla tímto způsobem není možné. Automobil neprojde úředním procesem vyřazení. Pokud však někdo nevěří autovrakovišti a chce si součástky prodat sám, po prodeji musí se zbytkem vozidla na autovrakoviště, kde dostane protokol. 

Existují triky, díky kterým lze obejít postup, jak zlikvidovat auto.

  • Trik číslo 1 – nafingovaný vývoz. Provádí se to na STK, stojí to 500 Kč a je třeba vyplnit žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz. Do žádosti se uvádí i osoba, v jejíž prospěch se auto vyváží. 
  • Trik číslo 2depozit auta natrvalo. Po 12 měsících majitel nebo zmocněnec sdělí úřadu místo umístění vozidla a prodlouží dobu na neurčito. 

Je důležité si uvědomit, že v případě zjištění takového stavu hrozí majiteli výše pokuty až 20000 Kč dle zákona o odpadech. Odhlášení vozidla bez likvidace se tedy nedoporučuje.