Jak nabít autobaterii – napětí, životnost, jak poznat nabitou

Kdejaký řidič se již v životě setkal s velmi nemilou situací, když nasedl do auta, které nechtělo nastartovat. Nejčastější příčinou je vybitá baterie u auta. Nabíjení autobaterie v autě probíhá za jízdy za pomoci alternátoru, to však někdy nestačí. Jak nabít autobaterii doma a jak nabíjet autobaterii v autě? A jaké má autobaterie napětí?

Autobaterie, někdy taky nazývaná akumulátor, slouží jako zdroj elektrické energie ve vozidlech se spalovacím motorem. Základním cílem autobaterie je nastartování vozidla. Akumulátor se skládá navíc z článků, kdy každý z nich má napětí 2,1 V. Dojde-li k poklesu na 1,75 V, autobaterie je poškozená

OBSAH ČLÁNKU

Co je napětí autobaterie a jak funguje?

Co zkracuje životnost autobaterie? 

Jak poznat nabitou autobaterii?

Postup nabíjení autobaterie

Jak správně nabíjet autobaterii?

Jak dlouho se nabíjí autobaterie?

Základní rozdělení typů autobaterií je na údržbové, bezúdržbové a trakční. První typ autobaterií, tedy údržbová autobaterie, je součástí starších aut. Řidiči by měli věnovat pozornost častějším kontrolám napětí a nezapomenout dolévat elektrolyt. Do novějších aut se dávají bezúdržbové, které není nutné hlídat z hlediska hladiny destilované vody. Posledním typem jsou trakční autobaterie, které jsou určené pro karavany nebo přívěsy

Kromě správné péče o autobaterii by se měl každý provozovatel vozidla pravidelně kontrolovat provozní kapaliny v autě. Je to důležité jak pro samotné auto, tak pro jeho posádku.

Co je napětí autobaterie a jak funguje?

Autobaterie jsou základním kamenem moderního motorového vozidla, avšak mnoho řidičů se s nimi setkává jen tehdy, když začnou mít problémy. Jedním z nejběžnějších problémů je snížené napětí autobaterie, což může vést k potížím při startování motoru nebo dokonce k úplnému selhání baterie.

Napětí autobaterie určuje množství energie, kterou baterie může dodat. Běžně se měří v jednotkách voltů (V). Standardní automobilová baterie má obvykle napětí kolem 12,6 voltů, což je dostatečné k tomu, aby spustilo motor a napájelo elektrické spotřebiče vozu.

Ideální tedy je, pokud majitel auta udržuje baterii na hodnotě 12,6 V. Za hodnotu hraniční se dá považovat 12,4 V.

Při běžném provozu vozidla je baterie nabíjena alternátorem, který přeměňuje mechanickou energii z motoru na elektrickou energii. Pokud motor začne těžce startovat nebo vůbec nechce nastartovat, může to být známka sníženého napětí autobaterie.

Klesající napětí autobaterie může vést k oslabení světelných zdrojů, jako jsou světlomety nebo interiérové osvětlení. Moderní vozidla obvykle mají kontrolky, které signalizují problémy s napětím baterie. Pokud se nějaká kontrolka rozsvítí, mělo by se to brát vážně.

Co zkracuje životnost autobaterie? 

K vybití autobaterie mnohdy přispívají i velmi krátké jízdy v automobilu. Autobaterie se za tu dobu nestihne dobít. Ideální vzdálenost pro dobití autobaterie je přes 50 km. Pro udržení kapacity je třeba ji dobít. V případě, že se to nepovede, je na místě popřemýšlet o koupi nové autobaterie.

Autobaterii také nesvědčí příliš vysoké nebo příliš nízké teploty. To člověk do jisté míry nedokáže ovlivnit. Přes velmi chladné noci pomůže zaparkovat auto například do garáže. 

Stane-li se, že je nutné starou autobaterii vyhodit a zakoupit si novou, pak člověk musí myslet na její recyklaci. Autobaterie obsahuje nebezpečné látky. V nejlepším případě je starou baterii dát prodejci, který prodává nové autobaterie, nebo ji prodat v jakékoliv výkupně kovů. 

Stav baterie – jak poznat nabitou autobaterii

Předtím, než se člověk pustí do samotného nabíjení autobaterie, je vhodné si ji nejdřív změřit. Existují dva typy, jak na to. Pro oba typy platí, že by měření mělo probíhat několik hodin po jízdě nebo nabíjení, jelikož musí dojít k ustálení napětí. 

Prvním typem je změření napětí v autobaterii. Měření probíhá pomocí voltmetru, který sám napětí vypočítá a následně se objeví na displeji. Je-li napětí v autobaterii vyšší než 12,6 V, baterie je nabitá. Je-li napětí v rozmezí 12,4 – 12,6 V, baterie není úplně nabitá, avšak ničemu to nevadí a člověk bez problémů nastartuje. Je-li naměřeno méně než 11,9 V, jedná se o vybitou baterii, kterou je třeba dobít.

Druhou možností, jak změřit stav baterie, je měřením hustoty elektrolytu. K autobaterii se připojí hustoměr, který opět změří hustotu. Je-li číslo na hustoměru mezi 1,26 – 1,28 g/ cm3, je autobaterie nabitá. Klesne-li hustota pod 1,24 g/cm3, pak je autobaterie úplně vybitá. 

Nabíjení autobaterie – postup

Autobaterie se dobíjením jízdou nenabije na sto procent, a to ani v případě velkých dálek. Proto se doporučuje dobíjení autobaterie alespoň jednou za čtvrt roku, čímž se prodlouží její životnost. Doba, za jak dlouho se vybije autobaterie, se udává 4-7 let. U moderních automobilů se určuje, že autobaterie vydrží kratší dobu, než se úplně vybije. Je tomu tak z důvodu větší námahy. 

Životnost akumulátoru v automobilu se dá prodloužit nejen dobíjením, nýbrž i pravidelným doléváním destilované vody. Funguje to pouze u aut se standardní autobaterií. Vozidla, která mají gelové baterie, mají elektrolyt v gelové formě. Hladila destilované vody by měla dosahovat do 10 mm nad desky. 

Autobaterie se zpravidla dobíjí za jízdy vozidla při vzdálenostech větších než 50 km.

Jak správně nabíjet autobaterii?

Autobaterie se dobíjí za jízdy vozidla. Pokud však vůz stojí celou zimu venku a nevyužívá se, baterie se zcela vybije. Jedinou možností je její nabití.

  1. Pokud má člověk dům, garáž nebo bude nabíjet v blízkosti, není nutné autobaterii vyjmout z vozu. 
  2. V případě, že je baterie uvnitř kapoty vozidla, musí se od ní odpojit všechny přívodní kabely. Nabíjení neodpojené autobaterie se nedoporučuje.
  3. Jak odpojit autobaterii? Vypne se zapalování, povolí se matice se záporným pólem, následně ta s kladným pólem a autobaterie se opatrně vyjme vzhůru. Při odpojení autobaterie je třeba mít klíče od auta u sebe, protože se může stát, že se auto samo uzamkne.
  4. Jak zapojit autobaterii na nabíječku? Kladný pól na autobaterii se propojí s kladným na nabíjecím zdroji, a stejně tak ten záporný se záporným pólem. Jakmile dojde ke správnému připojení svorek, zapne se nabíjecí zdroj.
  5. Jak zapojit autobaterii? Po nabití se postupuje obráceně, tedy nejprve se odpojí záporné, poté kladné póly od sebe. Nesmí se odpojovat při zapnutém nabíjecím zdroji.

Pokud řidič neví, jak nabít autobaterii doma, následující odstavec mu to usnadní. Autobaterie se musí nabíjet v dobře odvětrávané místnosti, aby se nepoleptala. V blízkosti se nesmí kouřit ani nemanipulovat s ohněm. Svorky se připojí na příslušné póly autobaterie a poté se nabíječka připojí do elektrické sítě. Nikdy ne naopak.

Jak dlouho se nabíjí autobaterie?

Doba nabíjení se přímo závislá nejen na typu nabíječky, nýbrž i na velikosti autobaterie. U starých nabíječek autobaterií je třeba čas hlídat, aby nedošlo k přebití autobaterie. Je tedy důležité věnovat pozornost měřáku.

Nabíječka autobaterie na rozdíl od autolékárničky nepatří mezi povinnou výbavu auta, a tak ji člověk může mít uchovanou v garáži či sklepě. Ovšem takové startovací kabely patří mezi nejlepší vychytávky do auta a obzvlášť v zimě se vyplatí je s sebou vozit.

Jak dlouho se nabíjí autobaterie? Pro výpočet doby nabíjení úplně vybité autobaterie slouží jednoduchý orientační vzorec: kapacita akumulátoru v autě se vydělí nabíjecím proudem. Tedy pokud je kapacita autobaterie 80 Ah a nabíjecí proud 4 A, pak úplné nabití bude trvat zhruba 20 hodin. Doba, za jak dlouho se nabije autobaterie, je tedy různá.

U novějších nabíječek vše funguje automaticky. Takové nabíječky zjistí stav napětí a po nabití se samy vypnout. Nabíjení bezúdržbové baterie probíhá shodně jako u ostatních. Takové baterie mají jednu výhodu, kterou je nedolévání elektrolytu. Bezúdržbová baterie totiž snižuje odpařování.