Vinkulace pojistného plnění – co je to, význam

S pojmem vinkulace se lze setkat ve světě bankovnictví a pojišťovnictví. Vinkulace se nejčastěji sjednává při uzavření pojistné smlouvy. Co přesně znamená vinkulace pojistného plnění? A jak funguje devinkulace?

Každý, kdo někdy uzavíral životní pojištění, hypotéku nebo leasing, se pravděpodobně setkal s pojmem vinkulace.

Vinkulace se sjednává písemně a znamená, že pokud se něco stane s pojištěnou věcí, dostane peníze od pojišťovny ten, na koho je vinkulace napsána (například banka nebo leasingová společnost).

S vinkulací se lze nejčastěji setkat u:

 • životního pojištění
 • hypotéky
 • leasingu vozidla

Vinkulace pojištění je tedy převedení výnosu z pojistného plnění na třetí osobu. Nejčastěji se jedná právě o banku, fond či leasingovou společnost. Tyto subjekty si vinkulací chrání své pohledávky.

Co je vinkulace pojistného plnění?

Vinkulace pochází z latinského vinculum a znamená pouto nebo vázání. Co je vinkulace v praxi a jak funguje?

Obecně pojem vinkulace znamená zmrazení nebo také omezení možností nakládat s určitou věcí. Vinkulace pojištění, neboli také zastavení pojistky, znamená, že pojistné plnění bude vyplaceno ve prospěch třetí osoby.

Zcela jednoduše lze říci, že vinkulace pojištění funguje tak, že při pojistné události není pojistné plnění vyplaceno majiteli nemovitosti nebo provozovateli vozidla, nýbrž bance či leasingové společnosti.

Co je vinkulace pojistného plnění tak nejvíce zajímá lidi, kteří si kupují vozidlo pomocí operativního leasingu nebo úvěru. Vinkulace se zřizuje také v případě financování nemovitosti pomocí hypotéky.

Nevýhodou vinkulace je omezení možnosti nakládat s pojištěnou věcí.

Při vinkulaci pojištění je pojistné plnění vyplaceno ve prospěch třetí osoby.

K čemu je vinkulace?

Vinkulace zajišťuje, že pokud se s pojištěnou věcí během jejího splácení něco stane, peníze z pojistky dostane banka nebo leasingová společnost.

Pokud si někdo koupí vozidlo pomocí operativního leasingu, sjedná se na něj havarijní pojištění a v případě vzniku škody na vozidle bude pojistné plnění vinkulováno leasingové společnosti. To znamená, že peníze nedostane provozovatel vozidla, nýbrž právě leasingová společnost.

Pokud provozovatel auto úplně zničí, tak pojistné plnění bude vyplaceno leasingové společnosti k umoření dluhu a případný zbytek bude vyplacen provozovateli.

Podobná situace může nastat i u hypotéky. Nastane-li pojistná událost (např. požár či povodeň), dostane plnění z pojištění banka, nikoliv vlastník nemovitosti. Pokud klient bez problému hypotéku splácí, tak mu banka pojistné plnění poskytne k pokrytí škod a uvedení nemovitosti do původního stavu.

Pokud klient hypotéku nesplácí řádně, tak bude pojistné plnění využito nejprve ke splacení aktuální dlužné částky bance a případný zbytek bude poskytnut klientovi.

Lze uzavřít, že vinkulace pojistného plnění třetí osobě znamená, že výnosy z pojistného plnění jsou převedeny na třetí osobu

Vinkulace je tedy určitý typ zástavy, kterým se banka či jiný věřitel chrání, aby nepřišla o peníze, které klientovi půjčila. V současné době je vinkulace u hypoték často nahrazována zástavním právem k nemovitosti.

Jak zřídit vinkulaci pojistného plnění?

Vinkulace pojištění se většinou uzavírá písemně při sjednání úvěrové smlouvy. Jedná se o jeden z předpokladů čerpání úvěru, převzetí vozidla či uzavření samotné úvěrové smlouvy.

Před samotným sjednáním vinkulace pojistného plnění musí být nejprve uzavřena pojistná smlouva o pojištění dané věci. Ve smlouvě tedy musí být uvedeno, jaká rizika jsou pojištěním kryta (tzn. podmínky pojištění), a také předmět pojištění.

Následně se uzavírá smlouva o vinkulaci pojištění, příp. se jen podepisuje formulář vinkulace pojistného plnění. V každém případě musí být vinkulace písemná. Ve vinkulaci musí být vždy uvedeno, ve prospěch koho bude případné pojistné plnění vinkulováno.

Banky, leasingové společnosti či jiní věřitelé mívají pro vinkulaci pojistného plnění svůj vlastní formulář, kde je řada údajů již vyplněna. Pojišťovna při sjednávání pojištění tyto údaje pouze potvrdí, nechá si smlouvu (formulář) o vinkulaci a pojištěný dostane druhý originál této smlouvy.

Ten většinou musí dodat poskytovateli hypotečního úvěru či leasingu formou kopie. U hypoték i leasingu je ovšem obvyklé, že věřitel nemovitost nebo auto pojistí sám či u svého partnera a klient pouze podepíše smlouvu o vinkulaci pojištění.

Před každou změnou pojistné smlouvy je třeba kontaktovat banku nebo leasingovou společnost a pojistnou smlouvu zaktualizovat, příp. vinkulaci znovu zřídit.

Co je devinkulace pojistného plnění?

Devinkulace je opak vinkulace. Nastává v okamžiku, kdy důvod k vinkulaci pominul. V praxi znamená zrušení sjednané vinkulace nebo také konec zástavy.

Devinkulace pojistného plnění tak nastává v případě, kdy dlužník splatí hypotéku, úvěr na auto či jiný závazek. Devinkulace může nastat i v případě, že se věřitel s dlužníkem při konkrétní pojistné události dohodnou na tom, že náhrada škody poputuje přímo dlužníkovi.

O devinkulaci pojistného plnění lze žádat při splnění následujících podmínek:

 • dlužník má řádně uhrazeny veškeré splátky včetně příp. poplatků z prodlení splatných k datu žádosti,
 • dlužník disponuje fakturami za provedenou opravu vozidla v servisu, řemeslníků apod.

K devinkulaci pojistného plnění je třeba souhlasu věřitele (banky nebo jiné úvěrové společnosti). Následně již není pojistné plnění vypláceno zástavnímu věřiteli, nýbrž vlastníkovi.

Devinkulace – vzor

V případě vinkulace pojistného plnění je náhrada škody vyplácena věřiteli. Jestliže však opravy poškozené věci zajišťuje provozovatel či vlastník sám, může si od věřitele vyžádat potvrzení o tom, že pojišťovna vyplatí náhradu škody přímo jemu. Bude tedy žádat o devinkulaci čili zrušení vinkulace. 

Prakticky to funguje tak, že každou jednotlivou pojistnou událost řeší dlužník s věřitelem individuálně. Pojistné plnění se pak vyplácí přímo tomu, kdo pojištění sjednal, nikoli poskytovateli úvěru.

O devinkulaci se také žádá v okamžiku, kdy je dluh zcela splacen. K devinkulaci je třeba písemné prohlášení věřitele. Každý věřitel opět většinou mívá svůj vzor devinkulace.

Kdo tedy hledá vzor devinkulace, měl by se nejprve podívat na webové stránky věřitele nebo zavolat na jeho zákaznickou linku, kde mu s devinkulací poradí. Vzor devinkulace lze také najít pod pojmem „žádost o devinkulaci“ nebo „žádost o souhlas s výplatou pojistného plnění“.

V každém případě by měl vzor devinkulace obsahovat následující:

 • číslo leasingové/úvěrové smlouvy
 • smluvní strany (věřitel, dlužník)
 • předmět devinkulace
 • název pojišťovny, která poskytuje pojistné plnění
 • číslo pojistné události
 • datum vzniku škody

Jakmile dlužník potvrzení devinkulace obdrží, musí ho doložit pojišťovně. Na základě tohoto potvrzení může pojišťovna vinkulaci teprve ukončit a pojistné plnění vyplatit přímo pojištěnému.