Životní pojištění, úrazové pojištění

Úraz může potkat kohokoli z nás. Ať už v práci, doma nebo na dovolené. Může člověka během pár vteřin vyřadit z práce na dlouhou dobu nebo mít dokonce trvalé následky. Kvůli úrazu se může každý rychle dostat do tížívé finanční situace, kdy nebude schopni splácet své pravidelné účty a splátky. Proč je proto důležité životní a úrazové pojištění?

Proto je dobré zvážit, zda není výhodné uzavřít úrazové životní pojištění, které nabízejí všechny pojišťovny jako standardní službu. Úrazové pojištění lze sjednat pro různá rizika i na různou výši pojistného.

Úrazové pojištění

Výše pojistného se odvíjí také od rizikovosti pojištěnce. Mezi nejvíce riziková povolání patří hasiči, řidiči kamionu, lesníci, posádka letadla apod. Tyto osoby mají pojistné nejvyšší.

Před uzavřením pojistky bude pojišťovnu také zajímat zdravotní stav žadatele o pojištění. Ten musí vyplnit zdravotní dotazník, kde se pojišťovna mimo jiné ptá na závažné choroby. Záleží pouze na každém člověku, v jakém rozsahu pojištění uzavře.

Možnosti pojištění:

  • smrti úrazem
  • trvalé následky úrazu
  • denní odškodné za dobu léčení úrazu
  • denní odškodné za dobu pobytu v nemocnici v důsledku úrazu
  • tělesné poškození po úrazu

Životní pojištění

Životní pojištění slouží k zajištění rodiny v nenadálých životních situacích. Kromě ochrany rodiny může člověk nakonec vložené finanční prostředky dobře zhodnotit. I proto je důležité zvolit nejlepší životní pojištění a nemělo by se to uspěchat.

Hlavním cílem pojištění je zabezpečit blízké (děti, manželku/manžela) v případě smrti a to hlavně v situacích, kdy je na člověku rodina finančně závislá a platí splátky jako např. hypotéku či leasing.

Smlouva neplatí pouze pro případ smrti, je vyplácena i pro případ dožití. Pojišťovna tak pak vyplácí finanční prostředky, protože uplynula sjednaná doba dohodnutá ve smlouvě.

Při uzavírání životního pojištění je důležité pojistit se na dostatečně vysokou částku a minimálně do 60 let věku. Je také dobré uzavřít pojištění už v mladém věku, budete pak platit menší pojistné.

V současnosti je možné využít několik druhů životních pojištění:

  • rizikové – pojištění pouze pro případ smrti na určitou částku, neobsahuje spořící část
  • kapitálové – pro případ smrti, pro dožití, i jako zhodnocení prostředků
  • investiční – ochrana i zajímavé zhodnocení prostředků
  • důchodové – formy kapitálového pojištění, zaměřuje se na zvýšení kvality života seniorů

Pojištění by neměl podcenit především ten, kdo má závazky v podobě dětí. Případně pokud je přináší většinové příjmy do domácnosti. Po výpadku takového příjmu se rodina může rychle dostat do finanční tísně.