Životní pojištění, úrazové pojištění

Úraz může potkat kohokoli z nás. Ať už v práci, doma nebo na dovolené. Může Vás vyřadit z práce na dlouhou dobu nebo mít dokonce trvalé následky. Díky úrazu se můžete dostat do tížívé finanční situace, kdy nebude schopni splácet Vaše pravidelné účty a splátky. Proto je dobré zvážit, zda není výhodné uzavřít úrazové pojištění, které nabízejí všechny pojišťovny jako standardní službu. Úrazové pojištění lze sjednat pro různá rizika i na různou výši pojistného. Výše pojistného se odvíjí také od rizikovosti pojištěnce. Mezi nejvíce riziková povolání patří hasiči, řidiči kamionu, lesníci, posádka letadla apod. Tyto osoby mají pojistné nejvyšší.

Před uzavřením pojistky bude pojišťovnu také zajímat Váš zdravotní stav. Vyplníte zdravotní dotazník, kde se pojišťovna mimo jiné ptá na závažné choroby.
Záleží pouze na Vás, v jakém rozsahu pojištění uzavřete.

Pojistit se můžete proti:

  • smrti úrazem
  • trvalé následky úrazu
  • denní odškodné za dobu léčení úrazu
  • denní odškodné za dobu pobytu v nemocnici v důsledku úrazu
  • tělesné poškození po úrazu

Životní pojištění

Životní pojištění slouží k zajištění Vaší rodiny v nenadálých životních situacích. Kromě ochrany Vaší rodiny můžete nakonec vložené finanční prostředky dobře zhodnotit. I proto je volba životního pojištění důležitá a neměla by se uspěchat.

Hlavním cílem pojištění je zabezpečit blízké (děti, manželku) v případě smrti a to hlavně v situacích, kdy je Vás rodina finančně závislá a platíte splátky jako např. hypotéku či leasing. Smlouva neplatí pouze pro případ smrti, je vyplácena i pro případ dožití. Pojišťovna Vám pak vyplácí finanční prostředky, protože uplynula sjednaná doba dohodnutá ve smlouvě.

Při uzavírání životního pojištění je důležité pojistit se na dostatečně vysokou částku a minimálně do 60 let věku. Je také dobré uzavřít pojištění už v mladém věku, budete pak platit menší pojistné.

V současnosti je možné využít několik druhů životních pojištění:

  • rizikové – pojištění pouze pro případ smrti na určitou částku, neobsahuje spořící část
  • kapitálové – pro případ smrti, pro dožití, i jako zhodnocení prostředků
  • investiční – ochrana i zajímavé zhodnocení prostředků
  • důchodové – formy kapitálového pojištění, zaměřuje se na zvýšení kvality života seniorů