ING | Investiční životní pojištění Investor Plus

Skupina ING zahájila své působením v České republice v roce 1991 jako specialista na oblast bankovnictví, správu aktiv, životního a penzijního pojišťovnictví, penzijního připojištění a podílových fondů.

ING pojišťovně se jako první zahraniční pojišťovně podařilo získat licenci k sjednávání pojistných smluv. V současné době patří ke špičce mezi pojišťovnami vůbec a pro své klienty ze soukromé i firemní sféry vytvořila širokou nabídku pojistných produktů, servis a poradenství.

To vše založené na dlouholetých zkušenostech, díky kterým ING pojišťovna ví, co její klienti potřebují.

Investiční životní pojištění Investor Plus

Životní pojištění chrání vás a vaše blízké pro případ smrti či dožití. Vaši blízcí jsou i v těchto nepříjemných životních situací finančně zabezpečeni.

Investiční životní pojištění je spojením pojistné ochrany s možností investovat do pojišťovnou nabízených fondů a vložené prostředky tak významným způsobem zhodnotit. Výše zhodnocení se odvíjí do vhodně zvolené strategie, kterou lze libovolně měnit po celou dobu pojištění.

Oblíbeným produktem ING pojišťovny je investiční životní pojištění Investor Plus, který si pojištěný uzpůsobí vlastním potřebám a možnostem. Pojištěný se rozhoduje sám o poměru pojistné ochrany/investice, volí si investiční fondy a strategie na základě vlastního uvážení a pojistnou ochranu má možnost rozšířit o řádu doplňkových připojištění.

Výhody investičního životního pojištění Investor Plus;

  • možnost snížení daňového základu až o 12 000 za rok
  • možnost výrazného zhodnocení vloženého pojistného prostřednictvím čtyř nabízených fondů, které lze vzájemně kombinovat
  • možnost si sjednat doplňková pojištění (pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, hospitalizace následkem úrazu, závažných onemocnění, atd.)
  • možnost měnit pojistnou smlouvu a její parametry (délka pojištění, výše pojistné částky, výše splátek, atd.)
  • možnost vybírat část prostředků již v průběhu pojištění
  • možnost výplaty formou pravidelné renty
  • možnost přerušit placení pojistné až po dobu 1 roku
  • možnost pojištění libovolného počtu dětí

Nevýhodou životního pojištění je jeho cena. Je opravdu důležité vybrat kvalitního pojistitele, jehož produkt bude vyhovovat přesně vašim potřebám. Investiční životní pojištění Investor Plus je ověřeným produktem, který využívají klient ING pojišťovny po celém světě. Nespornou výhodou je i silné zázemí prosperující společnosti jako je právě ING Group.