Přehled povinných ručení

S pojišťovnou Allianz máte navíc možnost uzavřít povinné ručení SEZÓNA, které je určeno pro všechny, kteří nevyužívají vozidlo po celý rok. V takovém případě nemusíte vracet registrační značky.

Povinné ručení od pojišťovny ČSOB

ČSOB pojišťovna poskytuje komplexní pojišťovací služby. Kromě pojištění vozidel má širokou nabídku i v oblastech pojištění osob, majetku a odpovědnosti a také cestovního pojištění.

Povinné ručení od pojišťovny Uniqa

Pojišťovna Uniqa je jednou z pojišťoven, která má povolení k uzavírání pojistných smluv na povinné ručení. Můžete si vybrat z celkem tří nabízených variant povinného ručení, které se liší výši limitů pojistného plnění a rozsahem.

Povinné ručení od pojišťovny Generali

V případě pojistné události, kdy pojištěný způsobí škodu třetí osobě provozem svého vozidla, Pojišťovna Generali hradí veškeré výdaje (bolestné, ušlý zisk, škodu na majetku, náklady na opravy, atd.).

Povinné ručení od pojišťovny AXA

Pojišťovna AXA v rámci povinného ručení nabízí řadu připojištění, slev, bonusů. Součástí povinného ručení u pojišťovny AXY jsou asistenční služby. Cenu stanovuje na základě výkonu motoru a trvalého bydliště.

Povinné ručení od České pojišťovny

Česká pojišťovna Vám poskytne kvalitní pojistnou ochranu před finančními nároky poškozených, kterým jste způsobili škodu provozem svého vozidla.

Povinné ručení od pojišťovny Kooperativa

Povinné ručení od Kooperativy se vztahuje na veškeré škody na zdraví nebo usmrcením, mající povahu ušlého zisku, náklady na právní ochranu pojištěného či škody na majetku. Všechny varianty povinného ručení Basic, Standard i Benefit navíc zahrnují živelní pojištění zdarma.

Povinné ručení od Hasičské vzájemné pojišťovny

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nabízené Hasičskou vzájemnou pojišťovnou kryje škody na zdraví či usmrcením, mající povahu ušlého zisku, vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci nebo náklady na právní ochranu pojištěného.

Povinné ručení od České podnikatelské pojišťovny

Česká podnikatelská pojišťovna je jednou z pojišťoven, která toto pojištění nabízí svým klientům, včetně řady výhod, bonusů a slev i na jiné produkty. Povinné ručení od České podnikatelské pojišťovny je poskytováno ve třech možných variantách.

Povinné ručení od pojišťovny Triglav

U pojišťovny Triglav si povinné ručení můžete dokonce sjednat on-line a získáte tak další slevu ve výši 20%. Triglav pojišťovna stanovuje sazby povinného ručení pouze na základě kubatury vozidla.

Povinné ručení od pojišťovny Slavia

Pojišťovna Slavia nabízí výběr ze dvou variant povinného ručení POV Základ s limity pojistného plnění 35 mil. Kč a POV Profi s limity pojistného plnění 100 mil. Kč.

Povinné ručení od Dolnorakouské pojišťovny

Dolnorakouská pojišťovna ohlásila konec své činnosti v České republice. Současným klientům bude smluvní vztah i nadále platit. Možnou variantu je spolupráce s pojišťovnou Kooperativa, jakožto strategickým partnerem Dolnorakouské pojišťovny.

Povinné ručení od pojišťovny Wüstenrot

Na rozdíl od většiny pojišťoven stanovuje pojišťovna Wüstenrot jako první sazby povinného ručení podle výkonu motoru, kde vychází ceny výrazně levněji. V sazbách dále zohledňuje věk řidiče, staří vozidla a zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu.