Povinné ručení pojišťovna Triglav

Povinné ručení (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) je zákonné pojištění, které musí mít uzavřený každý majitel vozidla, které je provozováno na veřejných komunikacích. Téměř každá pojišťovna je dnes schopná nabídnout povinné ručení. Jaký druh povinného ručení nabízí pojišťovna Triglav?

Toto pojištění chrání všechny účastníky silničního provozu. V případě pojistné události je poškozený odpovídajícím způsobem odškodněn a za pojištěného, který nehodu způsobil, uhradí veškeré škody pojišťovna. V tomto případě pojišťovna Triglav.

Při sjednání každého pojištění je dobré si porovnat nabídky, což lze udělat pohodlně online z domova a teprve poté se rozhodnout, která nabídka je nejvýhodnější.

Pojišťovna Triglav nabízí jednu variantu povinného ručení s nadstandardním limit pojistného plnění.

 • 50 mil. Kč u škody na zdraví a 50 mil. Kč pro škody na věci a ušly zisk

Navíc je k povinnému ručení od pojišťovny Triglav zdarma nabízeno:

 • úrazové pojištění řidiče
 • pojištění právní ochrany a samozřejmě asistenční služby CORIS platící na celém území Evropy

Při bezeškodním průběhu můžete od pojišťovnou Triglav získat až 60% bonus, který lze převádět na další rodinné příslušníky.

K povinnému ručení můžete také uzavřít řadu výhodných připojištění, která zkvalitní pojistnou ochranu:

 • připojištění zavazadel
 • připojištění skel (bez spoluúčasti po třech měsících trvání pojištění)
 • připojištění nákladů na půjčení vozidla
 • nadstandardní asistenční služby

U pojišťovny Triglav si povinné ručení můžete dokonce sjednat on-line a získáte tak další slevu ve výši 20%.

Triglav pojišťovna stanovuje sazby povinného ručení pouze na základě kubatury vozidla. Tzn. že při stanovování cen nezohledňuje trvalé bydliště, věk vlastníka, staří či typ vozidla. Ceny jsou pro všechny zájemce stejné.

Triglav pojišťovna poskytuje služby v neživotním pojištění.

Nabízí pojištění majetku a odpovědnosti pro privátní i podnikovou klientelu:

 • pojištění domácnosti, bytu, domu, nemovitostí
 • pojištění odpovědnosti
 • pojištění vozidel
 • úrazové pojištění
 • cestovní pojištění
 • pojištění podnikatelů
 • pojištění vozidel

Triglav pojišťovna vznikla v roce 2000, její působení se v České republice dostalo do nové fáze v roce 2014, kdy pojišťovna byla prodaná skupine VIGO Investments.