Povinné ručení pojišťovna Slavia

Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je určeno pro všechny vlastníky vozidel a slouží k odškodnění poškozených, kterým byla způsobena škoda. O jaké škody se jedná?

Pojišťovna Slavia vznikla v roce 1868 a její činnost jako slavné prvorepublikové pujišťovny byla ukončena v roce 1945 z důvodu znárodnění pojišťovnictví, k její obnově došlo znovu v 90. letech.

Povinné ručení zahrnuje několik typů druh, zpravidla se jedná o:

 • na zdraví nebo usmrcením
 • vzniklá poškozením, zničením nebo ztrátou věci
 • mající povahu ušlého zisku

Primárním účelem povinného ručení je ochrana pojištěného před nečekanými finančními nároky poškozeným.

Pojišťovna Slavia nabízí výběr ze dvou variant povinného ručení:

 • POV Základ s limity pojistného plnění 35 mil. Kč pro škody na zdraví a 35 mil. Kč pro škody na věcech a ušlém zisku
 • POV Profi s limity pojistného plnění 100 mil. Kč pro škody na zdraví a 100 mil. Kč pro škody na věcech a ušlém zisku

Součástí obou variant povinného ručení jsou asistenční služby. U varianty POV Profi jsou asistenční služby bezplatné, u varianty POV Základ stoji 150 Kč ročně.

Hlavní výhodou povinného ručení od Slavia pojišťovny je jeho cena. Bezpochyby patří k nejlevnějším na trhu.

Slavia pojišťovna rovněž nabízí velmi výhodné slevy a bonusy:

 • Pojištění Kryštof na 1 rok zdarma
 • za bezeškodní průběh může řidič získat až 60% bonus
 • 30% sleva pro invalidní řidiče
 • 15% sleva pro nákladní vozidla
 • bonus při sjednání příslibu bezeškodného průběhů v prvních 24 měsíců pojištění 15% (tzv. Bonus Kredit)
 • 5% sleva pro řidiče používají zimní pneumatiky
 • 11% sleva pro druhé až čtvrté vozidlo

Pojištění Kryštof kryje tyto škody:

 • pokuty
 • při odebrání řidičského průkazu eliminuje finanční ztráty hradí právní služby

S povinným ručení od pojišťovny Slavie lze uzavřít další doplňková připojištění, která zvýší vaši pojistnou ochranu. Takto si lze připojistit živelní pojištění, pojištění skel, pojištění zavazadel, pojištění úrazu řidiče.

V sazbách povinného ručení od pojišťovny Slavie se promítá kategorie a stáří vozidla a věk provozovatele.

Pojišťovna Slavia má bohatou historie sahající až do druhé poloviny 19. století. Po roce 1945, kdy došlo k přerušení konkurenčního prostředí, se na český trh znovu dostává v 90. letech.

V současné době Pojišťovna Slavia poskytuje komplexní pojišťovací služby s následujícím produkty:

 • pojištění vozidel
 • cestovní pojištění
 • zdravotní pojišťovny
 • pojištění osob
 • pojištění přepravy
 • pojištění zvířat
 • pojištění majetku a odpovědnosti
 • pojištění letadel a plavidel

Výběr je opravdu široký. V případě, že má člověk zájem o více pojištění, je vhodné si všechny vybrat u téže pojišťovny, získá tak speciální slevu.