Plná moc k přepisu vozidla 

Přepis vozidla je ryze administrativní záležitost, jíž není třeba se obávat předem. Úřednický úkon, jež je výrazně jednodušší než před lety, má však svá pravidla a náležitosti, bez nichž se správný postup neobejde. Která to jsou? Kdy je potřeba plná moc k přepisu vozidla?

K přepisu vozidla dochází nejčastěji při prodeji ojetého vozu. Ať se jedná o prodávajícího či kupujícího, přepisu se musejí na úřadě osobně účastnit oba. Nemohou-li se z rozličných důvodů fyzicky dostavit, mohou úředně zmocnit k zastupování jeden druhého, případně si zvolit jinou plnoletou, svéprávnou a k jednání s úřady způsobilou osobu.

Nejprve však musí proběhnout samotný prodej auta. Postup se vyplatí nepodcenit. Kontrola podstatných skutečností je nezbytná. Jak na to?

Prodej auta – postup 

Prodej starého vozu může být někdy obtížnější, záleží na tom, jakou cestou se řidič vydá. Trh s ojetými vozy může být nepředvídatelný, a když už majitel auta zjistí, jakou má vůz hodnotu, neznamená to, že každý zájemce tuto částku zaplatí. 6 kroků, jak na prodej auta:

Vyčistit vůz
Prezentace je důležitou součástí prodeje vozu. Před uvedením vozu na trh je žádoucí odstranit z vozu veškeré odpadky nebo osobní věci. Dále také všechny samolepky z nárazníku a jiné nepodstatné nálepky.

Zkontrolovat přihrádku, zavazadlový prostor a všechny další úložné kapsy a místo pod podlahovými rohožemi, by mělo být automatické. Samozřejmostí je vysát vnitřek automobilu a otřít prach z palubní desky. Zbývá jen zajet do myčky a umýt vůz zvenku.

Pořídit si fotografie
Po vyčištění vozu je čas jej vyfotografovat. Snímky jsou důležité ze všech úhlů, včetně tachometru, motoru, sedadel a kufru. Je dobré vůz nastartovat a zvěčnit, že veškerá elektronika, jako je rádio, couvací kamera a vestavěná GPS, fungují správně.

Fotografií je lépe udělat více, včetně detailních záběrů případných promáčklin nebo škrábanců. Upřímnost v nabídce zajistí, že potenciální kupující neodejde, protože prodejce přehlédl velkou promáčklinu na bočním panelu dveří.

Shromáždit záznamy o údržbě
Při prodeji vozu soukromé osobě pomáhá předložit doklady o údržbě a servisní záznamy. Shromažďování těchto dat může být obtížné, avšak prokázání, že bylo vozidlo poctivě udržováno, může umožnit zvýšit částku za prodej a usnadnit hledání kupce.

Není možné najít doklad o výměně převodovky? Postačí jeden telefonát mechanikovi a žádost o kopii. Někteří mechanici, zejména velké řetězce a prodejci, mohou uchovávat kopie účtenek. Je rovněž vhodné zmínit se o všech vylepšeních nebo úpravách vozu a zvýšit tak jeho hodnotu.

Určit prodejní cenu vozu
Základní odhad lze zjistit online při zadání roku výroby, značky a modelu vozu, počtu najetých kilometrů, poštovního směrovacího čísla a celkového stavu vozu. Lze se také podívat, jak se podobné vozy prodávají na stránkách soukromých prodejců.

Většina soukromých kupujících se bude snažit vyjednávat, proto se může vyplatit k ceně přidat dalších několik tisíc, než bude vůz uveden do prodeje. Tím prodejce získá dostatečný prostor pro vyjednávání s potenciálními kupci a zároveň dostane zaplaceno v hodnotě vozu.

Inzerovat prodej
Vložit inzerát na některou z oblíbených webových stránek autobazarů je snadné. Auto lze prodávat také na sociálních sítích. V závislosti na užívaném webu, může být účtován základní poplatek za inzerci vozu a další poplatek za propagaci nabídky.

Dokončení prodeje
Zbývá sepsat kupní smlouva a předání ceny. Při transakci se soukromým kupujícím je bezpečnou variantou přijetí hotovosti nebo bankovní převod. Následuje nutnost evidenční kontroly, uzavření nové pojistky povinného ručení, a přepis vozidla na nového majitele.

Prodej ojetého vozu má výhodu v tom, se nový majitel nemusí zasazovat o novou SPZ a převozní značky. Ty slouží jako jednorázový doklad s omezenou platností při nákupu nového vozu, dokud nový majitel nepřihlásí svůj čerstvě nabytý vůz do registru silničních vozidel.

Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla 

Smlouva o prodeji auta je důležitý dokument, jenž musí obsahovat všechny podstatné informace. V prvé řadě je třeba definovat smluvní strany, tedy prodávajícího a kupujícího, včetně jejich plného jména, trvalého bydliště, data narození, případně rodného čísla a čísla občanského průkazu.

Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla dále výslovně prohlašuje, že je prodávající výhradním vlastníkem prodávaného motorového vozidla a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu.

V předmětu smlouvy musí být vyznačeny parametry vozu, tedy:

 • Tovární značka
 • Typ model
 • Barva vozidla
 • Rok výroby
 • Identifikační číslo vozidla (VIN)
 • Zdvihový objem motoru
 • Registrační značka vozidla (SPZ)
 • Velký technický průkaz
 • Číslo ověření o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • STK a její platnost
 • Počet ujetých kilometrů
 • Počet klíčů
 • Stav karoserie vozidla
 • Další podrobnosti o prodávaném vozidle (parametry, výbava, příslušenství)

Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla zahrnuje rovněž kupní cenu v českých korunách, číslem i slovy a způsob úhrady s časovou lhůtou. Kupující zároveň prohlašuje, že je srozuměn s nákupem ojetého vozu a byl detailně obeznámen s jeho technickým stavem a případnými závadami. Ty musejí být v dokumentu výslovně uvedeny.

Ve smlouvě o prodeji auta by mělo být dále uvedeno, kdo z účastníků bude hradit správní poplatek za přepis vozidla a rovněž zavázání se k zrušení a založení povinného ručení u obou zúčastněných stran.

Kupní smlouva na motorku se od této smlouvy výrazně neliší. V kontraktu musejí být uvedeny parametry dopravního prostředku a náležitosti s tím spojené.

Co je potřeba k přepisu auta 

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, neboli přepis vozidla, je administrativní úkon, jež lze provést na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. Tento čin se tedy neváže na trvalé bydliště a je možné auto přepsat kdekoli na území České republiky.

Jak probíhá přepis vozidla? Formulář musí obsahovat patřičné údaje:

 • registrační značka a druh vozidla
 • identifikační číslo vozidla (VIN)
 • dosavadní vlastník i provozovatel silničního vozidla
 • nový vlastník i provozovatel silničního vozidla

K žádosti se přikládá:

 • doklad totožnosti
 • plná moc s úředně ověřeným podpisem
 • technický průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla
 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla
 • zelená karta, v případě, že vozidlo není vyřazeno z provozu

Bez poplatku ovšem není ani takový administrativní úkon, jakým je přepis auta. Cena je stanovena na 800 Kč a zda ji hradí prodejce či kupující, vyznačuje kupní smlouva.

Plná moc k přepisu vozidla

Nemůže-li se k přepisu vozidla na úřad obce s rozšířenou působností dostavit jakákoli ze stran (prodávající či kupující), je potřeba k tomuto úkonu právně zmocnit další osobu. Kupec i prodejce mohou vzájemně zmocnit sami sebe, případně si zvolit jakoukoli jinou právně způsobilou osobu.

Plná moc k přepisu vozidla nemá přesně stanovenou právní formu, nicméně bez konkrétních údajů se neobjede. Především musí obsahovat identifikační data zmocněnce i zmocnitele, s jejich plnými jmény, trvalou adresou, datem narození či rodným číslem.

V plné moci k přepisu vozidla musí být jasně specifikováno, k jakému úkonu je určena – k přepisu vozidla. Dokument dále obsahuje identifikaci vozu, jehož se přepis týká, zejména značka, model, VIN kód a datum první registrace vozu.

Závěrem dokument musí obsahovat platnost plné moci a podpis zmocnitele. Plná moc k přepisu vozidla musí být nevyhnutelně úředně ověřena, a to buď na pobočkách Czech Point, nebo u notáře.

Protokol o evidenční kontrole 

Protokol o evidenční kontrole může být pro mnohé velkou neznámou. Jedná se o technickou prohlídku vozidla, při níž je přezkoumáván faktický stav vozidla s údaji uvedenými ve velkém technickém průkazu.

K prohlídce na stanici technické kontroly je třeba dopravit nejen vozidlo samotné, nýbrž i malý a velký technický průkaz. Kontrolovány jsou zejména:

 • VIN (výrobní číslo) vozidla 
 • Barva karoserie
 • Typ motoru
 • Výrobní štítek s údaji o vozidle
 • Rozměry pneumatik a ráfků
 • Tažné zařízení
 • Počet míst k sezení

Platnost evidenční kontroly motorových vozidel je v současné době 30 dní. Rozhodující je datum na protokolu o evidenční kontrole. Cena za takový úkon se liší dle místa provedení v řádu několika stokorun. Prohlídka probíhá většinou na počkání.

Velký technický průkaz

Velký technický průkaz je správně označen jako Osvědčení o registraci vozidla část II. Na přední části velkého TP lze najít údaje o provozovateli i vlastníku vozidla a na zadní straně identifikační a technické údaje o daném vozidle (VIN, typ motoru, povolené hmotnosti, a pod). 

Spodní část přední strany obsahuje záznamy o provedených technických kontrolách včetně jejich platnosti. Přední strana dále obsahuje číslo technického průkazu v pravém horním rohu. Je vždy vyznačeno červenou barvou a skládá se ze dvou písmen a šesti číslic.

Nejlevnější operativní leasing 

Okolnosti a finanční situace nedovolují vždy koupit a zaplatit vůz v plné výši. Řešením bývají úvěry či leasing, mnohem populárnějším se ovšem stává leasing operativní. Ten funguje na principu pronájmu vozu, nikoli na jeho vlastnictví.

Většinou bývá uzavírán na 24, 36 nebo 48 měsíců, přičemž stáří poskytovaných aut je průměrně 1 až 2 roky. V jedné měsíční splátce bývají zahrnuty jak poplatky za užívání vozu, tak povinné ručení i havarijní pojištění, mnohdy také servis a výměna pneumatik. Nejlevnější operativní leasing začíná již na několika tisících měsíčně.

Po uplynutí dohodnuté doby je auto vráceno zpět jeho majiteli. Výhodou operativního leasingu jsou výrazně nižší měsíční splátky a jistota spolehlivých nových či zánovních vozů. Vyplatí se také těm, kteří mají zájem o automobil jen na dobu určitou a nechtějí se zavazovat k vlastnictví auta svého. Nevýhodou může být omezený limit najetých kilometrů za rok.