Zákonné pojištění vozidel

Zákonné pojištění vozidla musí uzavřít každý, kdo chce vozidlo používat na veřejných komunikacích anebo mu byla přidělena registrační značka. Jak uzavřít nejvýhodnější zákonné pojištění vozu?

Pojištění vozidel ze zákona upravuje zákon č. 168/1999 Sb. Kdo tuto povinnost nesplní, Česká kancelář pojistitelů je oprávněna vymáhat za každý den bez pojištění poplatek od 20 do 300 Kč. Současně hrozí pokuta ve správním řízení ve výši 5 000 až 40 000 Kč.

Povinné pojištění

Pojištění vozidla každý dokládá podepsanou zelenou kartou. Pokud ji řidič při silniční kontrole nepředloží, hrozí mu pokuta 1 500 Kč až 3 000 Kč.

Povinné ručení náleží ke skupině pojištění z odpovědnosti. Pokrývá tedy škody způsobené někým druhým a to jak na majetku, tak na zdraví. Nevztahuje se tudíž na škody vzniklé na vlastním voze. Pro tyto potřeby slouží havarijní pojištění.

Ceník zákonného pojištění vozidla se poté odvíjí od typu vozidla a již proběhlých pojistných událostí.

Pojistná smlouva se uzavírá mezi pojistitelem a pojistníkem a musí obsahovat tyto náležitosti:

 • stanovení pojistitele a pojistníka
 • údaje o vozidle
 • délka trvání pojistné smlouvy pro vozidlo
 • výše pojistného
 • způsob placení a splatnost pojistného
 • forma oznámení škodné události
 • pojistné podmínky

Pojistné podmínky zahrnují detaily vzniku, trvání a zániku pojistné smlouvy. U většiny uzavřených smluv bývá pojistné období 12 měsíců a pro velkou část řidičů končí 31. 12. Pokud chce klient vypovědět smlouvu na další období, musí tak učinit nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období.

Zákonné pojištění vozidla nemusí uzavřít:

 • řidič vozidla se zahraničí, pokud má platnou zelenou kartu vydanou pojišťovnou v některém ze zahraničních států
 • vozidla integrovaného záchranného systému
 • bezpečnostní informační služba, policie
 • vozy ministerstva vnitra a obrany

Zelená karta je pojištění vozidla, které je platné v zemích po celé Evropě. Je určené pro vozidla, která nejsou registrovaná v České republice. Pojištění se vztahuje k vozidlům, která jsou vlastněna nebo provozována v jiné zemi, ale která jsou v provozu v České republice. Zelená karta je doklad o pojištění, který se vydává pojišťovnou, ve které je vozidlo pojištěno.

Jeho cílem je zajistit, aby vozidlo mělo platné pojištění a aby bylo v souladu s nařízeními a zákony o pojištění, které platí v dané zemi. Většina zemí Evropské unie vyžaduje, aby vozidla měla platnou zelenou kartu, aby mohla vůbec v dané zemi jezdit.

Některé země mají ještě další požadavky, jako například vyžadování, aby vozidlo mělo zelenou kartu s platností po dobu jednoho roku. Zelená karta je velmi důležitý doklad, který musí řidič mít, pokud chce jezdit s vozidlem v jakékoli jiné zemi Evropské unie. Je to doklad, který potvrzuje, že vozidlo je pojištěno.