Havarijní pojištění – cena

Havarijní pojištění je pojištění dobrovolné, není ze zákona povinné a je pro případ škody na vlastním vozidle. Pokrývá škody způsobené nejen havárií, ale i přírodními živly, odcizením, vandalismem, neoprávněným užitím vozidla. Jaký je rozdíl mezi havarijním a povinném pojištění?

Jak už název napovídá, tak povinné pojištění je povinné a musí být sjednáno na každý vůz. Zatímco havarijní pojištění je zcela dobrovolné, avšak velmi výhodné, protože právě havarijní pojištění kryje především majitele vozu a jeho škodu.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je druh pojištění, který je určen k pokrytí škod na majetku v důsledku jeho havárie, požáru, úderu blesku nebo jiných podobných událostí. Havarijní pojištění je běžně používáno pro majetek, který je často křehký nebo přišel o hodnotu v případě poškození. To může zahrnovat domy, byty, lodě, auta a další.

Mezi přírodní živly jsou řazeny – požár, povodně, krupobití, blesk, tlak sněhu, sesuv půdy, pád kamení, záplavy, vichřice. Havarijní pojištění tak zabezpečuje klienta proti velké škále rizik, které mu v souvislosti s vlastnictvím a provozem jeho vozidla hrozí. Kokrétní rozsah služeb nabízí každá pojišťovna jiný a je na každém, které služby využije.

Havarijní pojištění jako každé pojištění něco stojí, a proto je výhodné spíše pro novější dražší vozy. Pro starší vozy je vhodné pojistit jen takovou kombinaci rizik, která je reálná. Některé pojišťovny neuzavřou pojištění pro vozy starší 10 let, jiné usuzují spíše podle technického stavu vozidla.

Cena havarijního pojištění se odvíjí od výše částky, na kterou si vozidlo nechá majitel pojistit. Do ceny se také promítá stáří, značka vozidla, jeho pořizovací cena, věk majitele, rizikovost řidiče – bezeškodný průběh, výbava vozidla a region, v kterém bydlí a mnoho dalších faktorů.

Důležitá je také výše spoluúčasti, kterou při havárii bude majitel vozu hradit.

Ke standardnímu havarijnímu pojištění nabízí pojišťovny ještě další typy připojištění. Připojištění vyžaduje – pojištění čelního skla, zavazadel, pro případ úrazu přepravovaných osob, nájem náhradního vozidla.

Pokud majitel vozu uzavře havarijní pojištění rovnou i spolu s povinným ručením, získá lepší asistenční služby a další výhody.