Uniqa pojišťovna a.s. | Životní investiční pojištění Finance Life

Uniqa pojišťovna, člen nejsilnější finanční skupiny UNIQA Group v Rakousku, podniká po celé Evropě. V České republice působí od roku 1993 a patří mezi největší pojišťovací společnosti. Své služby nabízí prostřednictvím více než 100 obchodních míst po celé republice. Mimo jiné Uniqa pojišťovna nabízí také povinné ručení, jaké má podmínky?

Uniqa pojišťovna svým klientům poskytuje komplexní pojišťovací služby pro privátní a firemní klientelu. Nabízí široké portfolio produktů v oblasti pojištění osob, majetku i odpovědnosti.

Investiční životní pojištění Finance Life

Životní pojištění se stalo velmi využívaným produktem, jehož primárním účelem je ochrana blízkých v případě smrti, dožití, závažných onemocnění či trvalých následků způsobených úrazem. .

Dnes také umožňuje vložené finanční prostředky zhodnotit a získat tak nové prostředky, které mohou nejen dětem zajistit lepší vzdělání a vám kvalitní úroveň života i ve stáří.

V případě investičního životního pojištění má člověk navíc nárok na podíl ze zisku, tzn. že vložené prostředky zhodnotíte ve svůj prospěch. Investování jak do sebe, tak svých blízkých a budoucnosti je zajímavým finančním produktem. V případě, že o něm člověk uvažuje a pár korun měsíčně navíc, není pochyb, že by do něj měl jít.

Pojistný produkt životního pojištění Finance Life je investičním životním pojištěním, který nabízí svým klientům pojišťovna Uniqa. Finance Life se skládá ze dvou částí. Jedna část slouží jako pojistná ochrana v případě nepříznivých životních událostí, druhá zhodnocuje vložené finanční prostředky. O jejich poměru rozhoduje pojištěný sám na základě svobodného rozhodnutí volbou investiční strategie, kterou může v průběhu pojištění kdykoliv změnit.

Charakterem je toto pojištění dlouhodobé a míra finančního zhodnocení se projeví až po letech. Klient je pojišťovnou samozřejmě pravidelně informován o stavu svého účtu.

Životní pojištění Finance Life je nabízeno v těchto programech:

Výhody životního pojištění Finance Life:

  • úleva na daních v případě pojištění nad 5 let
  • výnosy z podílu
  • možnost vyplácení ve formě renty
  • možnost dalších připojištění (úrazové, připojištění denních dávek, atd.)
  • možnost mimořádných vkladů
  • možnost měnit investiční strategii

U investičního životního pojištění je také jednou z výhod, že člověk ho může zahrnout do svého ročního zúčtování daní, získá tak část vložených prostředků zpět na začátku každého nového roku.