Životní pojištění – nejčastěji kladené otázky

Životní pojištění představuje pro pojištěného člověka i pro jeho blízké finanční jistotu v případě nepředvídatelných událostí.

Za jakých podmínek dochází k vyplacení finančních prostředků?

 • V případě smrti nebo jiného tělesného poškození pojištěnce vyplácí pojišťovna pojistné plnění oprávněným osobám.
 • Další možností je však smlouva pro případ dožití, kdy je částka vyplacena po uplynutí dohodnuté doby nezávisle na zdravotním stavu pojištěnce. V takovém případě je částka vyplacena najednou nebo v pravidelných splátkách.

Jak si vybrat správné životní pojištění?

 • Je důležité zvážit hlavní účel životního pojištění.
 • Je důležité se rozhodnout, zdali Vám jde o zajištění rodiny, nebo o pokrytí nákladů na hypotéku, leasing či úvěr v případě náhlého poklesu příjmů.
 • Můžete také zvolit životní pojištění, při kterém své investice zhodnocujete.
 • Životní pojištění můžete uzavřít i krátkodobě, například pro pokrytí úvěru. Pak není potřeba se rozhodovat tak důsledně jako třeba v případě dražšího životního pojištění s vyšší pojistnou částkou na celý život.

Jaké jsou druhy životního pojištění?

 • Rizikové pojištění – vztahuje se pouze na krytí rizika (nejčastěji smrti). Toto pojištění jako jediné není daňově uznatelné
 • Kapitálové pojištění – opět kryje riziko, ale navíc ještě vytváří garantovaný kapitálový zisk
 • Flexibilní pojištění – stejné jako Kapitálové, ale zvyšuje flexibilitu tím, že můžete měnit určité podmínky pojištění
 • Investiční pojištění – od flexibilního se liší pouze tím, že hodnotu výnosu můžete aktivně ovlivňovat. V takovém případě však zaniká garance výnosu
 • Důchodové pojištění – opět vytváří garantovanou kapitálovou hodnotu, ale výnos nemůžete aktivně ovlivňovat a pojištění není flexibilní. Toto je jediné pojištění, které nekryje riziko smrti.

Jaká je výše výnosů?

Velice záleží na tom, jakým způsobem investuje pojišťovna. Výše výnosu je tedy proměnlivá. Rozdíly mezi jednotlivými pojišťovnami jsou však téměř zanedbatelné.

Jak a kdy můžu zrušit dříve uzavřené pojištění?

 • Smlouvu můžete vypovědět kdykoliv, ovšem počítejte se sankcemi.
 • U rizikového pojištění pojišťovna nevyplácí zpět vůbec nic, není v něm totiž zahrnuto žádné spoření.
 • U kapitálového nebo investičního pojištění dostanete zpět část vynaložených prostředků („odbytné“). To se však liší v závislosti na délce pojištění.