Jak uplatnit škodu způsobenou střetem vozidla a zvěře – lze uplatnit i z povinného ručení?

Stále větší počet dopravních nehod je způsobeno střetem vozidla a zvěře. Každoročně dochází k tisícům takových nehod, zejména v jarních a podzimních měsících, kdy zvěř migruje za potravou. Jak se v takové situaci zachovat?

Škodu vám v tomto případě uhradí pojišťovna pouze tehdy, máte-li sjednané havarijní pojištění. Z povinného ručení tuto škodu nebylo dosud možné uplatnit.

Například pojišťovna Generali toto riziko nyní kryje i v rámci standardní nabídky povinného ručení. V případě, že ke střetu se zvěří dojde, vám pojišťovna uhradí opravu vozidla ve výši až 100 000 Kč, přičemž spoluúčast je pouze 1 000 Kč (naproti tomu u havarijní pojištění bývá minimálně 5 000 Kč).

Velkou výhodou tohoto pojištění je, že nijak neovlivní škodní průběh vašeho pojištění, tzn. že nepřijdete o bonus za bezeškodný průběh. Základními doporučení při střetu se zvěří je vždy volat Policii ČR. Ideální rovněž je pořízení fotodokumentace, která jasně dokazuje, že škoda na motorovém vozidle byla způsobena střetem se zvěří.

V případě, že člověk srazí zvíře, které uteče, je dobré volat policii i z toho důvodu, že je dodatečně problém dokázat, co se vlastně stalo a je dobré pojišťovně doložit zápis o dopravní nehode od Policie ČR.