Spoluúčast havarijní pojištění – jak funguje a jak se počítá

Výběr vhodného havarijního pojištění může v případě nehody ušetřit vlastníku vozidla spoustu peněz. Téměř u každého havarijního pojištění je nutné platit spoluúčast. Jak funguje spoluúčast? A jak se počítá havarijní pojištění?

Pojišťovny nabízejí nepřeberné množství pojistných produktů týkajících se pojištění vozidel. Někdy je těžké se v nich vyznat. Povinné ručení musí mít ze zákona sjednané každý.

povinného ručení, neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jsou hrazeny všechny škody, které provozovatel způsobí provozem vlastního vozidla na zdraví i majetku třetích osob. Vedle povinného ručení je možné sjednat i havarijní pojištění.

Havarijní pojištění je dobrovolné a nebývá zrovna levné. Mnoho motoristů za něj nechce utrácet, proto havarijní pojištění nesjednává. Obzvlášť u novějších vozidel to je ovšem chyba. Havarijní pojištění totiž kryje škody vzniklé na vlastním vozidle.

Ať už se jedná o nehodu, živelní událost nebo krádež, pojištěný má nárok, aby mu pojišťovna škodu vzniklou na vlastním vozidle zaplatila. Kdo havarijní pojištění sjednané nemá, musí škodu na vozidle platit z vlastní kapsy. A to se může pěkně prodražit.

Havarijní pojištění lze sjednat na nejrůznější rizika, s různými pojistnými limity a mimořádnými službami. Vždy je však nutné sjednat také spoluúčast havarijního pojištění. Co je to spoluúčast? A jaká je výše spoluúčasti havarijního pojištění?

Co je to spoluúčast?

Už se samotného názvu „spoluúčast“ je jasné, co je to spoluúčast. Jedná se o podíl pojištěného na způsobené škodě.

Jednoduše řečeno je spoluúčast částka, kterou pojištěný v případě vzniku škody zaplatí ze svého. Zbývající část pokryje pojišťovna na základě vyrozumění likvidátora o dané škodě a jejím rozsahu. Výši spoluúčasti si volí pojištěný sám při sjednávání havarijního pojištění.

Platí pravidlo, že čím vyšší spoluúčast havarijního pojištění je, tím nižší bývá cena pojištění. To zní samozřejmě lákavě. Je ovšem třeba také vědět, že čím vyšší je spoluúčast havarijního pojištění, tím více pak pojištěný zaplatí z vlastní kapsy za vzniklou škodu.

Zejména v případě odcizení auta se vysoká spoluúčast nemusí vůbec vyplatit. Správná volba výše spoluúčasti havarijního pojištění tak ušetří peníze jak z hlediska ceny pojistky, tak z hlediska náhrady škody.

Spoluúčast havarijního pojištění je částka, kterou se pojištěný podílí na vzniklé škodě.

Jak funguje spoluúčast?

Jak funguje spoluúčast, už bylo vysvětleno výše. Jedná se o částku, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Spoluúčast havarijního pojištění je předem domluvená a je uvedená v pojistné smlouvě. 

Výpočet pojištění, respektive nejvýhodnější spoluúčasti havarijního pojištění, není snadný. Člověk by si měl uvědomit, zda chce do havarijního pojištění investovat a mít tak pojištěné i menší škody, nebo jestli chce na pojištění ušetřit, pořídit si to nejlevnější havarijní pojištění, avšak zároveň akceptovat vyšší riziko.

Jak už bylo uvedeno, spoluúčast funguje tak, že čím je nižší, tím menší částkou se bude pojištěný na vzniklé škodě podílet. A naopak.

Tím, jakou si vybere výši spoluúčasti havarijního pojištění, pojištěný říká, jakou částku bude platit z vlastní kapsy z celkové škody, která by byla způsobena v případě pojistné události. Každý se tedy musí rozhodnout sám, jaké riziko na sebe chce vzít.

Spoluúčast – havarijní pojištění

Každá pojišťovna nabízí jinou výši spoluúčasti havarijního pojištění v rozmezí od 0 do 30%. Tyto hraniční hodnoty však nebývají příliš časté. Většina pojišťoven nabízí dvě varianty spoluúčasti havarijního pojištění, ze kterých lze vybírat.

Spoluúčast havarijního pojištění může být stanovena následovně:

 • v procentech, kdy je zároveň stanovena minimální částka spoluúčasti v penězích (např. 1 %, min. 1 000 Kč), nebo
 • fixní částka bez procent (např. od 1 000 Kč do 30 000 Kč)

Lidé nejčastěji volí spoluúčast havarijního pojištění 3% , 5 % nebo 10 %.

Jak se počítá havarijní pojištění

Než si člověk sjedná havarijní pojištění, bude ho zajímat alespoň orientační cena. Je pochopitelné, že každý chce ušetřit a mít co nejlevnější havarijní pojištění. Jak se počítá havarijní pojištění?

Na cenu havarijního pojištění má vliv celá řada faktorů, které hrají roli v tom, jak se počítá havarijní pojištění. Cena havarijního pojištění se kromě parametrů vozidla odvíjí i od limitů plnění, kvality asistenčních služeb a také rychlosti.

Cenu havarijního pojištění ovlivňují následující parametry:

 • cena vozidla
 • objem motoru
 • stáří vozidla (celkový technický stav)
 • zabezpečení vozidla
 • věk a bydliště majitele
 • spoluúčast
 • frekvence plateb pojistného
 • rizika pojištění

Některé pojišťovny také při výpočtu ceny havarijního pojištění zohledňují i značku vozidla. Cenu havarijního pojištění také ovlivňují rizika, která chce majitel pojistit.

Jedná se zejména o čtyři hlavní rizika:

 • havárii
 • přírodní živly
 • poškození cizí osobou
 • krádež

Součástí havarijního pojištění bývají často i asistenční služby. K těm běžným patří zejména odtah, vyproštění nebo oprava vozidla na místě. Další služby je nutné si v pojišťovně přiobjednat. Všechny tyto faktory ovlivňují cenu havarijního pojištění.

Povinné ručení – spoluúčast

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ručení musí mít sjednané každé vozidlo. Na základě něj má pojištěný nárok, aby za něj pojišťovna uhradila škodu vzniklou třetím osobám. Sjednává se i spoluúčast povinného ručení?

Je třeba říci, že spoluúčast standardně nebývá součástí povinného ručení. Běžně se tedy se spoluúčastí povinného ručení nelze setkat. Přesto lze na trhu najít několik produktů, v nichž je spoluúčast u povinného ručení zahrnuta.

Povinné ručení se spoluúčastí je sice levnější než klasické povinné ručení, přesto je to zbytečný risk. Účastníkem nehody je může stát kdokoliv a kdykoliv. A to i když jezdí 20 let bez nehod.

Podpisem smlouvy o povinném ručení se spoluúčastí se pojištěný zaváže k tomu, že v případě nehody určitou část vzniklých škod uhradí z vlastních úspor. Co se stane, když zaviní hromadnou dopravní nehodu? Nebo co když druhý účastník při nehodě zemře?

Škoda se pak vyšplhá do milionových hodnot. Tím pádem se vyšplhá spoluúčast povinného ručení do řádu desetitisíců. A to už může leckoho dostat do obrovských finančních problémů.

Spoluúčast povinného ručení tedy sice může snížit cenu pojištění, ve finále však také může pojištěný svého rozhodnutí hořce litovat.

Bez pojištění se jezdit nevyplácí

Jízda bez pojištění vozidla se může pěkně prodražit, a to i v případě, že k žádné nehodě a škodě nedojde. Řidič, který jezdí bez povinného ručení, se totiž dopouští přestupku a může dostat pokutu až 40 000 Kč

Stačí, aby řidiče bez pojištění zastavila policie, a problém je na světě. Navíc hrozí další postih. Pokud je auto bez pojištění déle než 14 dní, je automaticky vyřazeno z registru vozidel. Tím pádem již nesmí být provozováno na pozemních komunikacích.

A aby toho nebylo málo, za škody, které způsobí vozidlo bez pojištění, plně zodpovídá jeho vlastník. Ten také musí zaplatit způsobenou škodu v plné výši

Za jízdu bez havarijního pojištění sice žádný postih nehrozí, i tak je ovšem dobré se nad sjednáním havarijního pojištění zamyslet. Stačí na silnici potkat srnku nebo nezodpovědného řidiče, který od nehody odjede, a majitel bude muset škodu platit sám.

Je tedy jasné, že jízda bez pojištění se nevyplácí.