Pojistka na blbost, pojištění odpovědnosti – recenze

S pojmem pojistka na blbost se setkala většina lidí v běžném životě. Jedná se o pojištění odpovědnosti. Toto pojištění s lidovým označením se sjednává pro případy škody způsobené třetí straně. Co je to pojistka na blbost a na co se vztahuje?

Pojištění odpovědnosti je možné sjednat v kterékoliv bance nebo pojišťovně, a to pro všemožné životní situace. Mezi nejčastější typy, které si občané České republiky sjednávají, patří pojištění občanské odpovědnosti, pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli a pojištění profesní odpovědnosti, které je za zákona povinné pro odborné profese. Vedle toho sem patří i pojištění vozidla jako je povinné ručení nebo havarijní pojištění, které poskytuje náhradu škody v případě nehody na silnicích. Při cestování je třeba myslet na sjednání cestovního pojištění.

Pojistka na blbost – co je to?

Jak bylo výše zmíněno, pojistka na blbost je lidové označení pro pojištění odpovědnosti uzavírané pro případ škody na majetku nebo zdraví třetí osobě

Pojištění na blbost je dnes velmi oblíbené zejména rodin s dětmi, které je těžké uhlídat od různých neplech. Pojištění odpovědnosti má za cíl chránit nejen jednotlivce, ale i rodiny v občanském životě. 

Na co se vztahuje pojištění proti blbosti

Každá z pojišťoven nabízející uzavření pojištění poskytuje různé krytí a připojištění. Pomocí nejrůznějších srovnávačů cen může člověk narazit na výhodnou nabídku, a tak své pojištění uzavřít. Přemýšlet by o ní měl každý, protože způsobit někomu jinému škodu na majetku nebo zdraví se může stát kdykoliv a velmi jednoduše.

Pojištění občanské odpovědnosti kryje škody nejen pojistníka, ale i členů domácnosti včetně domácích mazlíčků.

Pojištění odpovědnosti neboli pojistku na blbost lze rozčlenit do několika typů, a to na základě toho, na co se pojištění vztahuje. 

Pojištění občanské odpovědnosti

Pokud se člověk pojistí v rámci občanské odpovědnosti, pak toto pojištění kryje škody nejen pojistníka, ale i všech členů domácnosti. Jedná se o velmi praktické pojištění odpovědnosti, které se za tu cenu opravdu vyplatí.

Příkladem je tomu rozbité zboží v obchodě nebo pokud domácí mazlíček rozkouše sousedům plot nebo pokouše samotného souseda. Snadno k úrazu může přijít i soused, který prochází po namrzlém chodníku, který patří pojistníkovi. 

Pojištění odpovědnosti – cena

Jak již bylo výše nastíněno, v rámci uzavření pojištění odpovědnosti jsou pokryté i osoby, které bydlí s pojištěnou osobou ve stejné domácnosti. Takové pojištění platí v zásadě po celé Evropě, což je velkou výhodou. Budoucí pojištěná osoba si vybírá z řady různých cenových limitů, a to i v rozmezí několika milionů korun. Vyšší limity se doporučují převážně těm, kteří sportují.

Pojištění odpovědnosti zaplatí škody způsobené jiné straně při jakýchkoliv aktivitách, a zároveň pokrývá i škody způsobené nemovitou věcí, kterou pojištěný vlastní, a je uvedena ve smlouvě. Typickým příkladem může být spadlý strom na sousedovu garáž.

Je možné si pojištění na blbost rozšířit o další pojištění. Pojistit se dá například škoda na drobné elektronice u pojišťovny Direct od 1000 Kč, cena za pojištění škody na pronajatých věcech se pohybuje od 500 Kč nebo odpovědnost za zvíře od 600 Kč. Pojišťovna nabízí také oblíbené Direct povinné ručení, které lze snadno sjednat i online.

Pojistka odpovědnosti zaměstnance – kalkulačka

V zákoně je uvedeno, že pokud se nějaké škody dopustí zaměstnanec, zaměstnavatel ji po něm může vyžadovat. Taková výše škody může dosahovat až do 4,5násobku průměrné měsíční mzdy. Pomocí kalkulačky pojištění odpovědnosti zaměstnance lze zjistit, jaká pojišťovna nabízí nejlevnější pojištění. Kalkulačka vypočítá cenu na základě faktorů jako je nejen průměrná měsíční mzda, nýbrž i výše spoluúčasti, územní platnost a případně řízení dopravních prostředků.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance se vztahuje na takové situace, jako je poškození zboží při manipulaci ve skladu nebo zaměstnanec, který má vypůjčené služební vozidlo, ho poničí nebo nabourá. 

Takové pojištění je vhodné pro všechny osoby, kterým jsou svěřeny do rukou odpovědné práce a je zde riziko možných škod. Škodu může způsobit při výkonu své práce kdokoliv, proto ji může uzavřít zkrátka každý!

Pojištění z vlastnictví nemovitosti

Uzavření takového pojištění je povinné jen v případech, kdy je nemovitost zatížená hypotékou. V ostatních případech je ponecháno na vlastníkovi, zda si pojištění sjedná nebo nikoliv. 

Typickým příkladem, proč se hodí mít uzavřenou pojistku na blbost spojenou s odpovědností z vlastnictví nemovitosti je ten, když začne silně foukat vítr a uvolní se taška ze střechy, která zasáhne auto souseda.

Profesní pojištění 

Profesní pojištění je specifického rázu. Vztahuje se totiž na takové pracovníky, kteří vykonávají práci s vyšším rizikem a může vzniknout jakákoliv škoda vlivem odborné znalosti. Jelikož k výkonu takových povolání je nutná odbornost a absolvování titulu, je to dáno zákonem. 

Mezi takové profese patří lékaři, advokáti, notáři, auditoři atd. Doporučuje se i dalším povoláním, kterým je účetní, tlumočník nebo například soudní znalec. 

Na co se nevztahuje pojištění na blbost? 

Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na takové škody provedené pojistníkem, které:

 1. byly způsobené úmyslně 
 2. byly způsobené hrubou nedbalostí 
 3. vznikly v důsledku požití alkoholu nebo návykových látek
 4. byly způsobené na životním prostředí.

Platí zde stejné pravidlo, že záleží na každé z pojišťoven, jaké si stanoví výjimky z výluk pojištění. Proto se doporučuje před uzavřením si důkladně pročíst celou smlouvu a potvrdit si, zda očekávání koresponduje s uvedeným textem na papíře. Pojišťoven je mnoho, a proto to, co nenabízí jedna, může nabízet druhá.

Na co si dát pozor

Pojistka na blbost patří mezi produkty, které jsou velmi žádané, proto je nabízí převážná část pojišťoven. Rozlišují se však v některých zásadních kritériích. V čem se produkty neliší je fakt, že všechny mají společný cíl krytí veškerých škod, které způsobí pojištěná osoba nebo její dítě, a to v běžném životě.

Existují situace, kdy se zdá člověku logické, že danou škodu pojišťovna zaplatí. Pojišťovny se často odvolávají na občanský zákoník a ustanovení o zanedbání náležitého dohledu v případech poškození některé z věcí vlastním nezletilým dítětem. Pojišťovny mají ve svých podmínkách uvedenou povinnost pojištěných předcházet vzniku škod. Pokud dítě rozbije svým rodičům cokoliv, pojištění se na to zpravidla nepoužije. 

Jak již bylo zmíněno výše, tak je nutné si dávat pozor na možné výluky. Náhrada škody se nevyplácí příbuzným a ani nepokryje odpovědnost, kterou si na sebe vezme pojištěný, byť se jedná o škodu nad rámec právních předpisů. 

Při uzavření pojistky na blbost pro běžný život je třeba věnovat zvýšenou pozornost výlukám v pojistných smlouvách.

Jestliže člověk převezme některou věc do vlastní úschovy třetí osoby a dojde k jejímu poškození, tak i v tomto případě si pravděpodobně bude muset dotyčný sáhnout do vlastní kapsy a škodu třetí osobě zaplatit z vlastních prostředků. 

Vedle majetkových škod existuje i další typ, kterým je nemajetková újma. Do takové skupiny patří přirozená práva člověka, omezení svobody, zásah do důstojnosti a další. Některé pojistky obsahují i tyto náhrady škod včetně újmy způsobené blízké osobě poškozeného. 

Zde bohužel neplatí ve většině za málo peněz hodně muziky. Levnější pojistné sjednané na internetu obsahuje řadu výluk. Člověk by měl myslet i na to, že se může stát jakákoliv škoda z nedbalosti, a tak by měl hledat v takových pojistkách, které to pokrývají. 

Nejlepší pojistka na blbost

Jak již bylo nastíněno výše, pojistka na blbost patří mezi velmi oblíbený produkt nabízený řadou pojišťoven. Která z pojišťoven nabízí nejlevnější a která naopak nejlepší pojištění odpovědnosti, a jaké jsou jejich plusy a mínusy? 

Generali česká pojišťovna

Generali česká pojišťovna patří mezi jednu z nejznámějších. O tom svědčí i rozmanitost produktů, které nabízí. Konkrétně pojištění odpovědnosti lze sjednat buď pro běžný život nebo na zaměstnání. 

Minimální výše limitu pojistného je stanovena na 2 miliony korun. Spoluúčast je jako u většiny pojišťoven ponechána na klientovi, který si může vybrat v rozmezí nulové spoluúčasti až do 10 000 Kč. 

Výhodou je snadné sjednání z domova, ale pouze v případě, pokud se jedná o pojistku na blbost pro osobní život. Chce-li člověk uzavřít pojištění pro zaměstnání, pak musí navštívit pobočku osobně. 

Výhody:

 • pojištění se vztahuje na všechny členy domácnosti a domácí mazlíčky, jedná se tedy o pojištění psa nebo kočky
 • při sjednání online je poskytnuta klientovi 15 % sleva

Nevýhody:

 • při sjednání pojištění odpovědnosti pro zaměstnání musí klient osobně na pobočku 

Tuto pojišťovnu doporučujeme v případě, pokud si chce klient sjednat pojištění na blbost pro běžný život, a to s několika procentní slevou a z pohodlí domova. Generali česká pojišťovna nabízí i možnost nulové spoluúčasti, kterou mohou využít ti, kteří si rádi za takové pojistné připlatí. 

ČSOB pojišťovna

Za nejlepší možnou variantu je bráno pojištění u společnosti ČSOB. Internetové stránky pojišťovny nabízí na rozdíl od Generali možnost sjednání jak pojištění odpovědnosti pro běžný život, tak i pro zaměstnání, a to prostřednictvím formuláře. I zde je ponecháno na klientovi, jak vysoký limit si nastaví. Na druhé straně nelze sjednat nulovou spoluúčast při výkonu povolání. 

Pojištění odpovědnosti v osobním životě se vztahuje na všechny členy domácnosti a týká se i pojištění mazlíčků. Limit pro pojištění sahá až do výše 50 milionů korun. Webový formulář je speciálně vyvinut na vybrání nejlepší možné varianty a v nejideálnější výši limitu dle zadaných kritérií. 

Zaměří-li se člověk na pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, pak zjistí, že při způsobení jakékoliv škody je spoluúčast buď 25 % nebo 10 %

Výhody:

 • uzavření pojistky pro běžný život a na zaměstnání z domova
 • výhodné ceny 
 • webový formulář nabídne nejlepší možnou variantu na míru klientovi

Nevýhody:

 • sleva 10 % při sjednání online, tedy o 5 % nižší než u Generali
 • bez možnosti nulové spoluúčasti při pojištění při zaměstnání 

Spoluúčast je běžnou součástí každého pojištění. Část pojistného plnění tak musí zaplatit z vlastní kapsy klient, byť má sjednané pojištění. Cena pojistky se odvíjí od zvolené spoluúčasti. Některé pojišťovny nabízí nulovou spoluúčast, jiné pevnou částku, další zase procenta ze způsobené škody. 

Srovnávač Vpojisteni

Srovnávače jsou dnes velmi používané při porovnávání cen různých pojišťoven na trhu. Vpojisteni.cz nabízí moderní kalkulačku cen pojištění, která má velmi moderní vzhled. Její oblíbenost souvisí i s jednoduchostí v ovládání celé aplikace. 

Největší výhodou srovnávačů jsou nejnižší ceny na trhu, které vždy zároveň zahrnují slevu za online sjednání pojištění.

Na základě uvedeného požadavku vyjedou pouze ty pojišťovny, které daný produkt nabízí, a seřadí se podle nejnižší ceny. V případě zájmu vyhodnotí i tu nejlepší variantu, která na rozdíl od té nejlevnější obsahuje řadu výloh, za které se vyplatí si připlatit.