Penzijní připojištění

Díky penzijnímu pojištění získáte jistotu, že se o sebe v důchodovém věku i nadále postaráte sami a zachováte si důstojnou životní úroveň, na jakou jste byli zvyklí. Finančně nebudete závislí ani na státu ani jiných osobách.

S penzijním připojištěním navíc získáte další výhody:

  • příspěvek od státu
  • daňové úlevy
  • možnost získat příspěvek od zaměstnavatele
  • další výhody nabízené jednotlivými pojistiteli (spořící platební karty, zvýhodněné pojištění, atd.)

Pokud se nechcete v pozdějším věku spoléhat pouze na státem garantovanou podporu ve stáří, existují možnosti, jak si naspořit zajímavé finanční prostředky vlastními silami.

Touto možnosti je penzijní připojištění, jehož výhodou je podpora státu ve formě finančního příspěvku, který může dosáhnout až 1 800 Kč za rok!

Penzijní připojištění může uzavřít každý občan s trvalým pobytem v České republice starší 18 let. Čím dříve si penzijní pojištění sjednáte, tím větší obnos na konci pojištění obdržíte. V pravidelných intervalech (měsíčních, čtvrtletních, ročních) jsou posílány vklady v dohodnuté výši, které jsou vybraným penzijním fondem zhodnocovány ve váš prospěch. Výsledná částka závisí nejen na délce spoření, ale samozřejmě i na výši vašeho příspěvku. Minimální výše příspěvku je 100 Kč měsíčně.