Příspěvky na penzijní připojištění

Penzijní připojištění je stále více využívaným produktem. Lidé se stále méně spoléhají na státem garantovaný důchod a sami si snaží ve svém aktivním věku zajistit finanční prostředky, které jim umožní si zachovat kvalitní životní úroveň i v důchodovém věku.

Stát toto snažení rovněž podporuje a to formou státního příspěvku, jehož výše se odvíjí od výše měsíčního příspěvku pojištěného a může dosáhnout až 1 800 Kč za rok.

Výše státního příspěvku:

Měsíční platbaStátní příspěvek
100 – 19950 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč
200 – 29990 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč
300 – 399120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč
400 – 499140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč
500 a více150 Kč

Měsíční příspěvek může být maximálně 150 Kč. Pokud se rozhodnete měsíčně přispívat částkou vyšší než je 500 Kč, státní příspěvek už se nezvyšuje.

Účastníci penzijní připojištění vkládají peníze na tzv. penzijní fond, který peníze dále investuje a zhodnocuje. Tento proces podléhá přísnému státnímu dozoru.