Nepojištěné vozidlo

Žádné vozidlo bez pojištění se nesmí vyskytovat na veřejných komunikacích dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Za používání vozidla bez platného pojištění odpovědnosti hrozí vysoké pokuty. Jaká výše pokyty to může být?

Z celkového počtu bez mála 7 milionů registrovaných vozidel v České republice není pojištěno plných 800 tisíc, z toho 300 tisíc vyjíždí opakovaně na veřejné komunikace. Řidiči nepojištěných vozidel způsobí každoročně škodu za 450 milionů korun.

Nepojištěné vozidlo – nehoda

Když poškozenému způsobí škodu nepojištěné vozidlo, má nárok na náhradu škody z garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Škůdce je pak povinnen dluh České kanceláři splatit. Pokud tak neučiní, je dluh vymáhán externí společností.

TIP: Pokud někdo hledá nejlevnější povinné ručení , může využít našeho nového nástroje povinné ručení porovnání a velice jednoduše zjistí, která pojišťovna je nejlevnější.

Co ale dělat, když nebude majitel své vozidlo používat a nechcete za něj zbytečně platit pojistku? Může své vozidlo odhlásit pouze dočasně či trvale. V obou případech musí takové vozidlo odstavit z veřejných komunikací, nejlépe umístit do garáže či na jiný soukromý pozemek.

Další povinností je vrátit do sedmi dnů od ukončení pojistné smlouvy SPZ a technický průkaz orgánu evidence vozidel. Za dočasné či trvalé vyřazení vozidla z evidence zaplatí majitel vozu orgánu evidence poplatek 100 Kč.

Pokud bude chtít poté vozidlo opět používat, musí orgánu evidence doložit doklad o splnění podmínek k provozu vozidla na pozemních komunikacích. Úřad evidence pak zruší dočasné vyřazení vozidla, vrátí majiteli SPZ a technický průkaz, v kterém tuto skutečnost zaznamená. Maximální doba pro dočasné vyřazení vozidla je 18 měsíců.