Nejčastější dotazy – Penzijní fondy

Penzijní připojištění je konzervativní způsob ukládání prostředků, který je pár let před důchodem velice vhodný pro stabilizaci majetku. Diskutovat můžeme o výnosnosti u mladších účastníků, nicméně záleží vždy na konkrétním zadání a vztahu k riziku daného účastníka.

Dostanu státní příspěvek a kolik to bude?

Ano, ze zákona má každý účastník penzijního připojištění nárok na státní příspěvek. Výpočet výše státního příspěvku najdete níže.

Měsíční příspěvek  Státní příspěvek

  • 100 – 199              50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč
  • 200 – 299              90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč
  • 300 – 399              120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč
  • 400 – 499              140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč
  • 500 a více             150 Kč

Na jakou částku se připojistit?

Zvolení pravidelného měsíčního příspěvku u penzijního připojištění je individuální. Pro lepší orientaci Vám pomůžeme s výběrem kriterií, dle kterých se můžete řídit při určování měsíčního příspěvku:

  • současný příjem
  • očekávaný budoucí příjem
  • věk účastníka
  • předpokládaný odchod do starobního důchodu
  • příspěvky třetích osob

Můžu smlouvu předčasně ukončit?

Smlouvu můžete předčasně vypovědět pouze písemně podle podmínek daných zákonem a penzijním plánem. Nejdříve však lze pojištění vypovědět po 12 započtených měsících. Po této době máte právo na výplatu „odbytného“. Na státní příspěvek však ztrácíte nárok.