Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění je kombinací pojištění „života“ s možností investování části vložených prostředků. Obsahuje tedy dvě složky, pojistnou a spořící. Proč si ho zřídit?

Protože investiční životní pojištění v sobě kombinuje dva zajímavá finanční produkty, je dobré se zamyslet nad tím, zda by si ho člověk neměl zřídit. Jedná se o kombinaci pojistné ochrany s možností dosáhnout zhodnocení vložených prostředků.

Investiční životní pojištění

Jednou z nevhod investičního životního pojištění je to, že kllient většinou nemá žádnou jistotu, že dojde ke zhodnocení jeho investice.

Investiční i rizikové životní pojištění poskytuje ochranu pro případy:

  • úmrtí
  • úrazu s trvalými následky

Životní žipojištění se většinou vyplatí s přibývajícím věkem, kdy člověk většinou prodělává závažné nemoce.

Komu je investiční životní pojištění určeno

Investiční životní pojištění vhodné pro všechny, kteří chtějí být chráněni pro případ nenadálých životních událostí, ale zároveň chtějí mít možnost spoření za účelem získání prostředků pro lepší život ve stáří, či kvalitnějšího vzdělání pro své děti.

Například společnost ING nabízí investiční životní pojištění, ve kterém může člověk získat několik výhod.

Výhody:

  • možnost snížení daňového základu až o 12 000 za rok
  • možnost výrazného zhodnocení vloženého pojistného prostřednictvím čtyř nabízených fondů, které lze vzájemně kombinovat
  • možnost si sjednat doplňková pojištění (pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, hospitalizace následkem úrazu, závažných onemocnění, atd.)
  • možnost měnit pojistnou smlouvu a její parametry (délka pojištění, výše pojistné částky, výše splátek, atd.)
  • možnost vybírat část prostředků již v průběhu pojištění
  • možnost výplaty formou pravidelné renty
  • možnost přerušit placení pojistné až po dobu 1 roku
  • možnost pojištění libovolného počtu dětí

Je tak na každém, pro jakou společnost se rozhodne.