Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění je kombinací pojištění „života“ s možností investování části vložených prostředků. Obsahuje tedy dvě složky, pojistnou a spořící.

Investiční i rizikové životní pojištění poskytuje ochranu pro případy:

  • úmrtí
  • úrazu s trvalými následky

Komu je investiční životní pojištění určeno

Investiční životní pojištění vhodné pro všechny, kteří chtějí být chráněni pro případ nenadálých životních událostí, ale zároveň chtějí mít možnost spoření za účelem získání prostředků pro lepší život ve stáří, či kvalitnějšího vzdělání pro své děti.