Investiční pojištění

Produkt z oblasti životního pojištění nabízený pojišťovnou Amcico INVEST není pouze kvalitním pojištěním ale i výhodným zhodnocením vašich vložených prostředků.

Investiční životní pojištění AEGON Global

Životní pojištění AEGON Global poskytuje komplexní pojistnou ochranu vám i vašim blízkým v podobě finančního zabezpečení v těžkých životních situacích jako je úmrtí, invalidita nebo závažná onemocnění.

Investiční životní pojištění Allianz Rytmus

Investiční životní pojištění nabízí možnost spojení kvalitní pojistné ochrany pojištěnému a jeho blízkým pro případ smrti nebo dožití a rovněž zhodnocení vložených prostředků. Sám pojištěný rozhoduje o poměru pojistné ochrany a investiční složky a tento poměr může kdykoliv měnit v průběhu pojištění.

Investiční životní pojištění Aviva EasyLife

Investiční životní pojištění Aviva EasyLife je vhodné pro všechny, kteří chtějí mít kvalitní pojistnou ochranu a zároveň spořit. Aviva EasyLife v sobě spojuje oba požadavky s vysokou mírou flexibility, která vám umožňuje si pojištění přizpůsobit vlastním potřebám.

Investiční životní pojištění AXA Comfort Plus

Životní pojištění je velmi využívaným druhem pojištění, jelikož chrání pojištěného a jeho blízké v případě závažných životních událostí jako je úmrtí nebo závažný úraz s trvalými následky. Díky životnímu pojištění je o vaše blízké i v těchto náročných životních situací finančně postaráno.

Investiční životní pojištění ČPP Evropská penze PLUS

Pro případ nenadálých životní situací, jejichž důsledkem bývá smrt či trvalé následky způsobené úrazem, nabízí Česká podnikatelská pojišťovna pojistný produkt životního pojištění Evropská penze PLUS.

Investiční životní pojištění Česká pojištovna DIAMANT

Díky životnímu pojištění získáte ve svém životě finanční jistotu pro těžké životní situace. Životní pojištění vzniklo především za účelem poskytnutí pojistné ochrany pojištěnému a především jeho blízkým pro případ smrti či dožití.

Investiční životní pojištění ČSOB FORTE

Pro případ nenadálých životních situací, které mohou znepříjemnit život vám a vašim blízký, nabízí ČSOB pojišťovna životní pojištění FORTE. Životní pojištění FORTE vám poskytne pojistnou ochranu pro případ smrti nebo dožití.

Investiční životní pojištění Investor Plus

Životní pojištění chrání vás a vaše blízké pro případ smrti či dožití. Vaši blízcí jsou i v těchto nepříjemných životních situací finančně zabezpečeni. Investiční životní pojištění je spojením pojistné ochrany s možností investovat do pojišťovnou nabízených fondů a vložené prostředky tak významným způsobem zhodnotit.

Česká spořitelna FLEXI životní pojištění

Životní pojištění původně vzniklo za účelem finančního zabezpečení pojištěného a jeho rodiny blízkých pro případ vážného úrazu s trvalými následky či smrti. V průběhu let se životního pojištění změnilo v produkt, který i nadále slouží k ochraně blízkých, ale zároveň nabízí možnost zhodnocení vložených prostředků.

Investiční životní pojištění Uniqa Finance Life

Životní pojištění se stalo velmi využívaným produktem, jehož primárním účelem je ochrana blízkých v případě smrti, dožití, závažných onemocnění či trvalých následků způsobených úrazem. Dnes také umožňuje vložené finanční prostředky zhodnotit a získat tak nové prostředky, které vašim dětem můžou zajistit lepší vzdělání a vám kvalitní úroveň života i ve stáří.