Důchody, druhy důchodů

V České republice máme čtyři druhy důchodů:

  • starobní
  • invalidní
  • vdovský a vdovecký
  • sirotčí

Všechny čtyři druhy se počítají jako součet základní a procentní výměry. U prvních dvou druhu je výše výplaty závislá na délce doby placení důchodového pojištění. Naproti tomu u posledních dvou druhů se jedná o procenta z výměry starobního či invalidního důchodu.

Starobní důchod

Na starobní důchod má právo osoba, která dosáhla důchodového věku (u žen je důchodový věk snížen dle počtu dětí) a nejméně po dobu dvacetipěti let platil pojištění nebo osoba starší 65 let, která platila pojištění po dobu patnácti let.

Invalidní důchod

Invalidní důchod náleží osobě, která byla odbornou komisí uznána částečně či trvalé invalidní. Nyní máme 3 stupně.

  • 1. stupeň – pokles pracovní schopnosti od 35 do 49 %
  • 2. stupeň – pokles pracovní schopnosti od 50 do 69 %
  • 3. stupeň (trvalá invalidita) – pokles pracovní schopnosti nejméně o 70%

Vdovský a vdovecký důchod

Nárok na vdovský důchod má žena, jejíž manžel pobíral důchod nebo zemřel na následky pracovního úrazu. Vyplácen je rok po manželově smrti. Podmínky pro vyplácení vdoveckého důchodu jsou téměř totožně, až na to, že vdovec ztratí nárok v případě dalšího sňatku.

Sirotčí důchod

Sirotčí důchod je vyplácen každému nezaopatřenému dítě, jemuž zemřel rodič. V případě smrti obou rodičů má dítě právo na vyplacení sirotčího důchodu po každém z rodičů.