Důchodové systémy

Různé země mají zavedeny různé důchodové systémy. Všechny jsou postavené na tzv. třech pilířích. Co to znamená a jak k nim má člověk nejlépe přistupovat?

Důchod většinou začínají řešit lidé až v pokročilém věku, mladí lidi jen málokdy myslí na budoucnoust tak moc dopředu. U nás v České republice je důchodový systém rozdělený do 3 pilířů.

3 pilíře:

  • sociální pojištění
  • penzijní připojištění
  • individuální pojištění a spoření

Sociální pojištění zahrnuje důchodové pojištění, sociální podporu (např. mateřská dovolené či péče o postiženého) a sociální pomoc. Účast na sociální pojištění je povinná a odvody jsou pevně stanovené. Je založené na principu solidarity. Tzn. Že důchody jsou vyplaceny z příspěvků výdělečně činných občanů.

Penzijní připojištění je dobrovolné. Většinou je organizovaný v rámci zaměstnaneckých výhod apod. Pojistné se platí po zvolenou dobu a vyplácí se po jeho ukončení. Jeho účelem je zlepšení úrovně život v důchodovém věku.

Zajímavé je znát také možné příspěvky na penzijní pojištění. Individuální pojištění a spoření je založeno čistě na soukromém rozhodnutí každého občana.

Důchodové systémy mohou být dvojího typu:

  • příspěvkově definovaný penzijní systém (platí i v České republice)
  • dávkově definovaný penzijní systém

Příspěvkově definovaný penzijní systém
V tomto systému je předem definován způsob výše příspěvku, který má být odveden do státního rozpočtu. Na jejich výši pak závisí výše dávek.

Dávkově definovaný penzijní systém
V tomto systému je naopak předem definována výše dávek, které budou účastníku vypláceny. Na základě výše dávek jsou pak stanovený výše finančních příspěvků.

Hybridní penzijní systém – někdy se hovoří o tzv. hybridním penzijním systému, který v sobě kombinuje oba systémy.