Kolik Čechů si před dovolenou v zahraničí sjednává cestovní pojištění?

Přestože je dovolená v zahraničí příležitostí k odpočinku, poznávání nové kultury a užívání si pěkného počasí, mohou být turisté během cesty vystaveni riziku onemocnění nebo úrazu. Někteří lidé se neřídí radou, aby si uzavřeli cestovní pojištění. Co se stane, budou-li potřebovat lékařské ošetření v zahraničí? Jakou cenu budou muset zaplatit a které jsou nejnákladnější destinace?

Na základě průzkůmu bylo zjištěno, že 3 z 10 Čechů potřebovali lékařské ošetření v zahraničí bez ohledu na to, zda měli sjednané cestovní pojištění, či nikoli. To je znepokojivé číslo vzhledem k tomu, že téměř jeden z pěti Čechů si před dovolenou žádné cestovní pojištění nesjednává. A z těch, kteří si ho sjednali, mnozí nevědí, na jaké krytí mají nárok.

Téměř polovina Čechů, kteří si cestovní pojištění nesjednali, uvedlo, že tak neučinili, protože je příliš drahé a znamená pro ně zbytečný náklad. Tento trend převládá zejména u mladších cestovatelů, přičemž polovina z nich uvedla, že jejich rozhodnutí uzavřít cestovní pojištění ovlivňuje místo, kde tráví dovolenou.

Pojišťovny u turisticky hojně navštěvovaných zemí, jako je Egypt, Turecko, Bulharsko, Tunis a Řecko garantuje, že klient nebude u lékaře platit v hotovosti nic. Co se dalších zemí týče, je pravděpodobné, že bude nutné péči zaplatit na místě, ovšem pojišťovny takové případy proplácejí. Jedná se o částky kolem 150 až 200 eur.

Češi mají tendence podceňovat pojistné limity, neboť se jim plnění ve výši několika milionů zdá zbytečné a nereálné. Pojišťovny ovšem doporučují sjednat pojistný limit v případě běžných destinací na nejméně 4 miliony korun. Ačkoli krytí zatím nikdy nepřesáhlo osm milionů.

Avšak u exotických zemí s drahým zdravotnictvím, jako jsou Nový Zéland, Austrálie nebo Kanada, se vyplatí volit několikanásobek. Samotný letecký převoz klienta z Austrálie může stát více než 1 milion korun. Vysoké limity jsou doporučovány také u pojištění pro lyžování na horách v zahraničí. Cestovní pojištění na hory si sjednává 9 Čechů z deseti.

Kdo potřebuje lékařské ošetření a kolik vlastně stojí?

Téměř 30 % Čechů potřebovalo na dovolené v zahraničí lékařské ošetření. To představuje finanční riziko pro ty, kteří se nepojišťují, když uvážíme náklady na případné lékařské ošetření. Ty se sice mohou v jednotlivých zemích lišit, avšak průměrná částka zaplacená za lékařské ošetření činí 165 000 korun.

Dovolená u moře může být rizikem pro neplavce, děti i fyzicky slabší občany. Přeceňovat síly se nevyplácí.

Ze zjištění vyplývá, že 40 % mužů potřebovalo lékařské ošetření ve srovnání s pouhými 25 % žen, přičemž u věkové skupiny 25-34 let je pravděpodobnost potřeby ošetření vyšší než u ostatních věkových skupin. Téměř polovina z této skupiny potřebovala během dovolené nějakou lékařskou pomoc. Převážně díky zraněním způsobeným při sportu.

Extrémní vodní sporty jako kite surfing nebo potápění s přístrojem nespadají pod běžné cestovní pojištění a je třeba se na ně připojistit zvlášť. Stejně tak lze pojistit řadu cest do odlehlých oblastí, ovšem v těchto případech půjde o pojištění na míru, jehož cena bude odpovídat možnému riziku.

Nejčastější zranění Čechů v zahraničí

Během cesty do zahraničí Češi nejčastěji potřebovali ošetření v případě gastroenetitidy nebo otravy jídlem, kdy péči potřeboval každý desátý. Mezi nejčastější problémy, se kterými se Češi setkali, patřily také srdeční potíže, dýchací problémy a zlomeniny kostí.

Pozor je třeba si dát také na úpal a úžeh, dehydrataci, infekci uší a očí a cukrovku. Před cestou do zahraničí je důležité chodit na pravidelné zdravotní prohlídky, které budou užitečným vodítkem při výběru správného pojištění.

Průměrné náklady na ošetření v zahraničí

Průměrné náklady na ošetření v jednotlivých zemích se značně liší, ale všechny mají jednu podobnost: výrazně vyšší cenu, než je částka za uzavření cestovního pojištění.

Průměrné náklady na ošetření v zahraničí podle zemí:

Argentina: 595 000 Kč
Austrálie: 493 000 Kč
Belgie: 368 000 Kč
Brazílie: 153 000 Kč
Bulharsko: 78 000 Kč
Kanada: 605 000 Kč
Čína: 275 000 Kč
Chorvatsko: 93 000 Kč
Kuba: 393 000 Kč
Kypr: 212 000 Kč
Spojené arabské emiráty: 224 000 Kč
Egypt: 360 000 Kč
Francie: 322 000 Kč
Řecko: 91 000 Kč
Itálie: 241 000 Kč
Japonsko: 254 000 Kč
Malta: 547 000 Kč
Mexiko: 606 000 Kč
Maroko: 476 000 Kč
Nizozemsko: 479 000 Kč
Portugalsko: 587 000 Kč
Irská republika: 448 000 Kč
Rusko: 642 000 Kč
Jihoafrická republika: 355 000 Kč
Jižní Korea: 851 000 Kč
Španělsko: 236 000 Kč
Švýcarsko: 311 000 Kč
Thajsko: 454 000 Kč
Tunisko: 662 000 Kč
Turecko: 26 000 Kč
USA: 184 000 Kč

Velká operace v USA stojí téměř 2 200 000 korun; pětkrát více, než by stála v jiných oblíbených prázdninových destinacích, jako je Španělsko a Kypr. Tento trend sleduje i denní sazba za nemocniční pokoj, která činí 117 000 korun, což je pětkrát více, než by stála ve Španělsku, a necelý desetinásobek nákladů v jiných zemích, jako je Bulharsko, Jihoafrická republika a Thajsko.

Pouze Jihoafrická republika se vyrovnala USA v průměrných nákladech na léčbu srdečních onemocnění (294 000 korun), což je třikrát více než ve Španělsku, Francii, Itálii a Turecku. Všechny tyto zahraniční země jsou mezi Čechy oblíbené.

Cestovní pojištění: na co si dát pozor

Před cestou se ujistěte, že jste absolvovali všechna očkování: Při cestě do oblasti, kde se hojně vyskytují nemoci, jako je malárie, je nanejvýš důležité zajistit si správné očkování a léky. Pokud byste onemocněli chorobou, které byste se mohli vyhnout očkováním, mohlo by to vaše cestovní pojištění anulovat.

Zrušení cestovního pojištění: Každý desátý Čech nemá sjednané cestovní pojištění. Někteří ho považují za příliš drahé a za zbytečný dodatečný náklad. Tím se vystavují riziku čehokoli. Náklady na sjednání cestovního pojištění blednou ve srovnání s desetitisíci korun, které možná bude nutné vynaložit na operaci zlomené nohy.

Příjezd sanitky stojí v zahraničí statisíce korun.

Nehody pod vlivem alkoholu: Přestože odpočinek a zábava jsou důležitou součástí každé dovolené, nadměrné pití alkoholu a následný úraz mohou vést ke ztrátě platnosti sjednaného cestovního pojištění. Důležité je nepřekračovat meze a dávat pozor na své okolí.

Nechat vše na poslední chvíli: Slušná pojistka se bude vztahovat na vše, co by mohlo narušit cestu do cílové destinace. Případné zranění, nemoc nebo dokonce problémy v letecké dopravě mohou vést ke zrušení nebo posunutí dovolené, proto je důležité mít pojistku připravenou už před odjezdem. Pojistku nelze uzavřít zpětně.

Kryjte správné aktivity: Většina pojistných smluv cestovního pojištění se vztahuje na řadu sportů a volnočasových aktivit, některé z nich však v pojistné smlouvě zahrnuty nejsou. Je důležité si ověřit, zda jsou ve smlouvě zahrnuty sporty, jako je lyžování, snowboarding a vodní sporty, protože ty zpravidla vyžadují dodatečné pojistné.

Uveďte všechny již existující zdravotní potíže: Pokud se vám udělá špatně kvůli již existujícímu zdravotnímu stavu, cestovní pojištění vám nebude vyplaceno, pokud jste tento stav pojišťovně neoznámili. Nejenže vás tak čeká řada účtů za hospitalizaci, ztratíte také nárok na pojistné krytí při případném zmeškání zpátečního letu. I když již existující zdravotní stav zvýší cenu pojistného o několik desítek až stovek korun, z dlouhodobého hlediska se to vyplatí.

Uveďte rodinu: Přestože jsou děti určitého věku v některých pojistkách zahrnuty zdarma, je třeba je při objednávce uvést. Žádná uzavřená pojistka se nemůže vztahovat na někoho, kdo není uveden ve smlouvě.

Nespokojte se s bezplatným cestovním pojištěním: Pokud máte cestovní pojištění zahrnuto u své banky nebo u některé z kreditních karet, je důležité seznámit se s podmínkami pojistné smlouvy. Pojištění, které nabízí většina bankovních účtů a kreditních karet tohoto typu, pravděpodobně nepokryje ztrátu zavazadel nebo jiné léčebné výlohy, takže si pro tyto možnosti budete muset pojištění ještě dokoupit.

Zjistěte si, kde se nacházíte: Vždy se ujistěte, že země, do které cestujete, je kryta podmínkami vaší pojistné smlouvy. Některé pojistky se vztahují pouze na jednotlivé kontinenty, proto je důležité zjistit, zda je vaše destinace pokryta.

TIP: Jakmile se sjednáno cestovní pojištění, začne každý řešit, jak se správně sbalit a jaké jsou zakázané předměty v odbaveném zavazadle.