Aviva | Informace o pojišťovně

Aviva pojišťovna je jednou z nejstarších a největších pojišťoven na světovém trhu. Vznikla v Británii a nyní působí ve 28 zemích světa a jejích služeb využívá více než 50 mil. Klientů. Do České republiky přišla v roce 1997 a až do roku 2002 působila pod názvem Commercial Union.

Aviva pojišťovna se zaměřuje na oblasti investičního životního pojištění, které tvoří více než 95% jejího portfolia.

Investiční životní pojištění

Životní pojištění je v České republice poměrně mladým pojištěním na rozdíl od západních zemích, ve kterých je tento produkt téměř samozřejmostí. Díky investičnímu životnímu pojištění máte jistotu, že bude o vás a vaše blízké postaráno v případě nečekaných životních situací jako je závažné onemocnění, invalidita či dokonce smrt.

Navíc mátě možnost díky investiční složce naspořit finanční prostředky, které vám umožní ponechat si stejnou životní úroveň i ve staří či poskytnout svým dětem kvalitnější vzdělání.

V rámci investičního životního pojištění nabízí Aviva tyto produkty;

  • Aviva EasyLife
  • Talisman
  • Spořící životní plán
  • Aviva Royal

Investiční životní pojištění Aviva EasyLife

Investiční životní pojištění Aviva EasyLife je vhodné pro všechny, kteří chtějí mít kvalitní pojistnou ochranu a zároveň spořit. Aviva EasyLife v sobě spojuje oba požadavky s vysokou mírou flexibility, která vám umožňuje si pojištění přizpůsobit vlastním potřebám.

Klient sám rozhoduje o výši investiční složky a jakým způsobem ji investuje. Svá rozhodnutí může kdykoliv během pojištění měnit.

Životní pojištění Aviva EasyLife může uzavřít každý v rozmezí 16 až 65 let s pojistnou dobou minimálně na 10 let.

Výhody investičního životního pojištění Aviva Easy Life;

  • Investiční možnosti v podobě nabízených programů, které lze kdykoliv změnit dle aktuální životní situace
  • Kvalitní doplňková připojištění (trvalé následky, závažné onemocnění, hospitalizace, drobné úrazy, náhlá smrt, zproštění placení pojistného při pracovní neschopnosti, pojištění denních dávek, invalidita, …)
  • Možnost kdykoliv upravit či změnit parametry smlouvy
  • Úlevy na daních
  • Možnosti získání příspěvku od zaměstnavatele
  • Možnost dočasného přerušení placení pojistného v případě složitých životních situací

Pojistné plnění

Pojistné plnění je vyplaceno pojišťovnou na konci pojistného období nebo v případě pojistné události (v případě smrti je pojistné plnění vyplacené oprávněné osobě uvedené ve smlouvě). Můžete si vybrat buď jednorázové vyplacení či výplatu formou pravidelné renty.