Amcico | Informace o pojišťovně

Amcico pojišťovna, je dceřiná společnost nadnárodní pojišťovny Alico, která se na českém trhu objevila na počátku 90. let. V současnosti je třetí největší pojišťovnou v oblasti životního a úrazového pojištění a v oblasti skupinového pojištění zaujímá dokonce místo první.

V průběhu roku 2008 se pojišťovně Amcico podařilo počet klientů zdvojnásobit na současných 150 tisíc. Amcico pojišťovna svým klientům nabízí produkty v oblasti úrazového, životního, investičního a skupinového životního pojištění.

Životní pojištění

Životní pojištění je velmi důležitým druhem pojištění pro případ smrti nebo dožití, ale také jako možnost naspoření prostředků pro zachování životní úrovně ve staří či zajištění dobrého vzdělání svým dětem.

Amcico pojišťovna nabízí v rámci životního pojištění programy pro dospělé (Život, Plus, Spektrum, Relax, RentaTerm, Premium, Invest, Garant Plus) i pro děti (Relax junior, Invest junior, Baby, Garant junior).

Investiční životní pojištění Amcico Invest

Produkt z oblasti životního pojištění nabízený pojišťovnou Amcico INVEST není pouze kvalitním pojištěním ale i výhodným zhodnocením vašich vložených prostředků.

Jedná se o tzv. investiční životní pojištění, které je vhodné zejména pro ty, kteří chtějí chránit svou rodinu pro případ úrazu s trvalými následky či pro případ smrti, ale zároveň mají zájem své vložené finanční prostředky zhodnotit vlastními silami a ve svůj prospěch.

Klient sám si volí investiční fond i strategii a je pouze na jeho rozhodnutí, jaký zvolí poměr vložených prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením vložených prostředků. Investiční fond, strategii i poměr může navíc kdykoliv změnit.

Výhody životního pojištění Amcico Invest:

  • možnost ovlivnit výnosy z pojištění
  • zázemí silné finanční skupiny
  • výplata formou renty
  • daňové úlevy
  • možnost získat příspěvek i od zaměstnavatele
  • 5% bonus u pojistného nad 20 000 Kč
  • široká nabídka připojištění (např. pro případ chirurgického zákroku, denního odškodného při hospitalizaci z důvodu úrazu a nemoci, pro případ rekonvalescence, sirotčího plnění)

Nevýhody životního pojištění Amcico Invest:

  • výše zhodnocení není garantována
  • vysoké poplatky za správu investičního programu a účtu