Srovnání povinného ručení, ceník

Bez povinného ručení nelze dle zákona s motorovým vozidlem vyjet na silnici. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má svá pravidla a zákonitosti a také různé ceny. Kde najít srovnání povinného ručení a ceníky jednotlivých pojišťoven? Které povinné ručení je nejlepší?

Ve světě motorů se lze setkat s různými pojmy. Povinné ručení, pojištění odpovědnosti či zákonné pojištění. Řeč je o jednom a tomtéž, tedy o pojistce, která kryje škody způsobené provozem vozidla třetím osobám. Co kryje povinné ručení? Majetkové, nemajetkové škody i újmu na zdraví.

 • Majetkové škody se týkají jak škod na vozidle, tak věcné škody ostatních předmětů znehodnocených při autonehodě. Lze tak nárokovat náhradu za zničenou elektroniku, ošacení nebo zavazadla. Dále poničená svodidla, či nabourané ploty. Škody na vozidle zahrnují asistenční a odtahovou službu, náhradní vozidlo po dobu oprav a úhradu servisu.
 • Nemajetkové škody nemají jednoznačnou definici. Mohou to být zmařené dovolené, pracovní cesty či stáže, jichž se nelze zúčastnit z důvodu autonehody a následné zdravotní indispozice vyplývající ze situace.
 • Újma na zdraví je jednoznačnější a kryje úhradu léčebných výloh, poskytuje náhradu ušlého zisku, bolestné, ošetřovné, i odškodnění za psychickou újmu a případné trvalé následky a náhradu ušlého zisku.

Vše je podrobně definováno v zákoně č. 168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Pojistná smlouva obsahuje vždy:

 • určení pojistitele a pojistníka a údaje o vozidle,
 • dobu trvání pojištění,
 • limit pojistného plnění,
 • výši pojistného, jeho splatnost a způsob jeho placení a
 • formu a místo oznámení škodné události

Pozor – neplést si povinné ručení s havarijním pojištěním. Zatímco prvně jmenované kryje škody způsobené třetím osobám na jejich majetku, havarijní pojistka pokrývá škody na vozidle vlastním.

Srovnávač povinného ručení

Pojišťovací trh je co do počtu nabídek povinného ručení velmi bohatý, proto může být mnohdy matoucí vyznat se v širokém portfoliu dostupných pojistek. Málokdo chce trávit čas a vkládat energii do nekonečného listování mezi jednotlivými pojišťovnami, jejich ceníkem a vzájemným srovnáváním.

Z tohoto důvodu se zrodil srovnávač povinného ručení, který zastřešuje dlouhý seznam pojišťoven specializujících se na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Veškeré pojistky tak lze díky srovnání povinného ručení nalézt na jednou místě a během pouhých několika málo minut.

K povinnému ručení se váží asistenční služby, které jsou řidičům v případě autonehody vítanou pomocnou rukou.

Srovnání cen povinné ručení nejen přibližuje lidem, nýbrž šetří drahocenný čas a usnadňuje výběr. Srovnávač, známý také pod pojmem kalkulačka povinného ručení, funguje na principu zadání parametrů o vozidle do online systému, který uvedená data vyhodnotí a na jejich základě nabídne zákazníkovi nejlepší možné řešení.

Mezi tyto parametry patří:

 • Způsob užití vozidla (běžný provoz, autoškola, nebezpečné náklady, taxislužba, pronájem, rozvoz zboží, historická či přednostní vozidla)
 • SPZ vozidla

Pokud uživatel SPZ nezná, je potřeba do srovnávače povinného ručení zadat doplňující údaje. Přednostně a zejména tyto:

 • Typ vozidla (osobní, nákladní, užitkové, motocykl, autobus, traktor, tahač, sanita, elektromobil, obytný automobil)
 • Značka model
 • Objem a výkon motoru
 • Údaje o vlastníkovi vozidla (fyzická osoba, OSVČ, podnikatel), jméno a příjmení, věk, bydliště)
 • Délka předchozího pojištění
 • Počet způsobených nehod

Pojišťovací web 123ruceni.cz se specializuje na povinné ručení a kalkulačka na něm provozovaná umí vypočítat pojištění na míru, jež lze dále filtrovat dle ceny, dle ročně najetých kilometrů, limitů krytí a dalšího rozsahu služeb.

Navazující služby mohou zahrnovat rozšířenou asistenci, připojištění skel, střetu se zvěří, přírodní rizika, odcizení vozidla, úrazové pojištění, nebo zavazadla. Zákonné pojištění vozidel – ceník se pohybuje již od 968 Kč za rok, což vychází na zhruba 81 korun měsíčně.