Rozsah povinného ručení

Každý řidč by měl vědět, že povinné ručení mu platí ve všech státech, které jsou uvedeny na zadní straně jeho zelené karty. Vztahuje se na škody vzniklé v ČR a ostatních výše zmiňovaných státech, se kterými má Česká kancelář pojistitelů uzavřenou smlouvu o vzájemném vyrovnávaní nároků na náhradu škody způsobené provozem vozidla. Co vše kryje povinné ručení?

Povinné ručení je tu pro případ, že provozem vozidla řidič způsobí škodu na majetku či zdraví osob. Týká se osob odpovědných za škodu způsobenu provozem vozidla, které je uvedeno v pojistné smlouvě a to i v případě, že řidič není majitelem vozidla.

Povinné ručení

V pojistných podmínkách každé smlouvy jspu detaily o rozsahu povinného ručení .V každé pojistné smlouvě musí být také uvedeny limity pojistného plnění. Ze zákona jsou dané minimální výše limitů, které musí pojišťovna ve smlouvě nabídnout.

Pro škody na zdraví či usmrcení je výše limitu 35 miliónů korun. Minimální limit 35 miliónů korun platí i pro škody zničením, poškozením či odcizením vozidla a za ušlý zisk. Každý má ale možnost zvolit si vyšší limity pojistného plnění.

Důležité je vědět, že povinné ručení na auto v zahraničí je něco jiného než cestovní pojištění. Povinné ručení v zahraničí je jednou z nejdůležitějších věcí, na kterou by řidič měl myslet před cestou do zahraničí.

Většina zemí požaduje, aby řidiči měli platné povinné ručení pro svůj vůz. Přestože se pravidla pro povinné ručení v zahraničí mohou lišit podle země, obecně platí, že to řidiče chrání před škodami na jeho vozidle nebo škodami, které může způsobit ostatním.

Zatímco cestovní pojištění uzavírá člověk sám pro sebe, nikoliv pro svůj vůz. Cena cestovního pojištění je většinou nízká a hodně záleží na délce pojištění a zemi, do které člověk cestuje. Důležité je také v pojištění vyplnit, zda se například jedná o pracovní cestu, nebo rodinnou dovolenou.

Rozsah povinného ručení:

  • usmrcení nebo škody na zdraví
  • vzniklé zničením, poškozením či odcizením věci
  • za ušlý zisk
  • vynaložené na právní zastoupení na uplatňování výše uvedených nároků

Pojištění se nevztahuje na situace, pokud si škodu na vlastním vozidle způsobíte sám. V každém pojištění také existují výluky. Například pokud člověk zaviní nehodu v podnapilém stavu, pojišťovna za něj nic hradit nebude.