Pojišťovna České spořitelny | Flexi životní pojištění

Pojišťovna České spořitelny zahájila svou činnost pod názvem Živnostenská pojišťovna v roce 1993. Původní orientace na firemní klientelu se brzy rozšířila o produkty pro klienty z privátní sféry, s čímž souvisela i změna názvu pojišťovny v roce 2001.

Nyní patří mezi přední české pojišťovny nabízejících produkty v oblasti životního pojištění prostřednictvím svých poboček, poboček svého strategického partnera České spořitelny a dalších smluvních partnerů.

Pojišťovna České spořitelny a její produkty:

 • FLEXI životní pojištění
 • JUNIOR – flexibilní životní pojištění
 • KAPITÁL – kapitálové životní pojištění
 • HYPOTÉKA – úvěrové životní pojištění
 • Pojištění k úvěrům
 • Komplexní pojištění pro účastníky penzijního připojištění

FLEXI životní pojištění

Životní pojištění původně vzniklo za účelem finančního zabezpečení pojištěného a jeho rodiny blízkých pro případ vážného úrazu s trvalými následky či smrti. V průběhu let se životního pojištění změnilo v produkt, který i nadále slouží k ochraně blízkých, ale zároveň nabízí možnost zhodnocení vložených prostředků.

Jedná se o spoření dlouhodobého charakteru, kdy se vložené částky významně zhodnotí až několikaletém fungování pojištění. Zároveň umožňuje volit a měnit investiční strategie kdykoliv v průběhu pojištění.

Pojišťovna České spořitelny nabízí investiční životní pojištění FLEXI, které vám umožní v rámci jedné smlouvy pojistit celou rodinu (max. 2 dospělí a až 5 dětí) a zároveň spořit a výhodně zhodnotit vložené finanční prostředky minimálně o 2,4 % za rok.

Výhody FLEXI životního pojištění u Pojišťovny České spořitelny:

 • Životní pojištění na míru každého klienta
 • Úlevy na daních
 • Výplata i formou renty
 • Možnost připojištění denního odškodného, hospitalizace, pracovní neschopnosti, atd.
 • Možnost získat příspěvek od zaměstnavatele
 • Klient si sám volí a mění investiční strategii po celou dobu pojištění
 • Česká spořitelna nabízí kombinaci 16 investičních fondů a 3 strategií
 • Nárok na mimořádné vklady i výběry

Kdy není nárok na pojistné plnění od pojišťovny;

 • V případě úmyslného způsobení pojistné události.
 • V pípadě pojistné události, která proběhla v souvislosti s jednáním, za níž bylo pojištěný odsouzen.
 • V případě pojistné událostí, ke které došlo pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
 • V případě pojistné události, kdy pojištěný zemřel, ale jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo dokonce smrt.
 • V případě pojistné události, ke které došlo vinou válečných události a jiným vynímečnými událostmi.