Jak změnit pojišťovnu?

Našli jste podle našeho srovnávače lepší pojistku? Chcete změnit Vaši stávající pojišťovnu? Je to snadné. Zde je postup, jak na to.

Výpověď

U většiny uzavřených smluv bývá pojistné období 12 měsíců a pro velkou část řidičů končí 31.12. Pokud chcete vypovědět smlouvu na další období, musíte tak učinit nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období. U většiny pojišťoven lze pojistku vypovědět pouze na konci pojistného období, některé pojišťovny nabízí možnost ukončení při nejbližší následující platbě. Zjistěte si proto, jak je to právě u Vaší stávající pošťovny. Výpověď je třeba doručit písemnou formou. Měla by obsahovat základní údaje – datum, jméno, bydliště, číslo pojistné smlouvy pro povinné ručení a samozřejmě podpis. S výpovědí také rovnou zažádejte o potvrzení o bezeškodním průběhu za minulé roky. K tomu je nutno odevzdat doklad o pojištění a zelenou kartu. Potvrzení o bezeškodním průběhu budete potřebovat pro uplatnění bonusu při uzavírání nové smlouvy.

Uzavření nové smlouvy

Novou pojistku je třeba uzavřít do 7 dnů od zániku té původní. Nepojištěné vozidlo se nesmí zúčastnit silničního provozu.

Bonusy

K uplatnění bonusu při uzavírání nové smlouvy je třeba doložit potvrzení o bezeškodném průběhu za minulé roky. Předchozí pojišťovna je povinna Vám ho do 15 dnů od ukončení pojistky vystavit. Je proto běžné, že ho v době podpisu nové pojistky ještě nemáte. Stačí podepsat čestné prohlášení, že až potvrzení obdržíte, doložíte jej.

Vzor výpovědi

Název pojišťovny Adresa

PSČ

V Kladně, dne 15. 8. 2023

Věc: Výpověď smlouvy o povinném ručení č. ………………………….

Vypovídám uvedenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k nejbližší možné splatnosti. Současně prosím o zaslání potvrzení o délce bezeškodném průběhu mého pojištění.

Děkuji.
S pozdravem

Lukáš Pospíšil
Adresa, PSČ