Evidenční kontrola – cena, platnost, protokol

Vlastnit auto neznamená jen požitek z jízdy a pohodlný přesun z místa na místo. Bez jistých úkonů se vlastnictví vozidla neobejde. Pojištění, doplnění paliva, výměna pneumatik a STK jsou nejběžnější činnosti, které je potřeba s automobilem pravidelně dělat. Kdy je však potřeba provést evidenční kontrolu? Co to je, kolik stojí a jak dlouho je platná?

Evidenční prohlídka může být provedena na osobních automobilech, motocyklech, užitkových vozech, obytných vozech a autobusech. Je potřeba ji podstoupit při změně vlastníka vozu (přepis vozidla), včetně převodu mezi rodinnými příslušníky. Například při dědictví po zesnulém rodiči.

Dále při trvalém vývozu auta do zahraničí, pro registraci dovezeného auta, při ukončení leasingu a při zápisu změn. Například při přestavbě auta nebo dodatečném zápisu tažného zařízení. Evidenční kontrolu provádí jakákoli stanice technické kontroly (STK) bez ohledu na bydliště řidiče nebo registraci vozu.

Co je evidenční kontrola

Evidenční kontrola silničního vozidla je porovnání skutečného stavu vozu s údaji uvedenými v technickém průkazu. Malém i velkém. A také v osvědčení o technické způsobilosti, které nepodléhá registraci. Evidenční kontrola motocyklu probíhá totožně jako v případě automobilu.

Jinými slovy na vozidle musí být vše tak, aby byl jeho stav shodný s informacemi v dokumentech. To znamená, že je nezbytné, aby údajům v techničáku odpovídal například typ motoru, nebo barva karoserie. Taková je STK evidenční kontrola. Co je kontrolováno? Co vše musí souhlasit?

 • VIN vozidla 
 • barva karoserie
 • typ motoru
 • výrobní štítek s údaji o vozidle
 • rozměry pneumatik a ráfků
 • tažné zařízení
 • počet míst k sezení

Vyhláška č. 302/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických prohlídkách a měření emisí vozidel ve své druhé části nazvané Technické prohlídky, Rozsah a způsob provádění technických prohlídek, v § 8, odstavec 7 hovoří, že:

Evidenční kontrola je technická prohlídka vozidla v rozsahu kontrolních úkonů stanovených v příloze č. 7 ve skupině kontrolních úkonů č. 0. Tato technická prohlídka je účelově zaměřena na kontrolu souladu provedení vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla na kontrolu souladu provedení a umístění identifikačních údajů vozidla například VIN, výrobní štítek v porovnání databází, která je součástí Centrálního informačního systému pro STK, a za účelem jejich dokumentace.

VIN vozidla (Vehicle Identification Number) je unikátní rádoby rodné číslo automobilu. Dá se říci evidenční číslo vozidla. Jedná se o 17 místný kód, jenž je vyznačen na různých místech automobilu a dále také v obou technických průkazech. Díky němu lze dohledat kompletní historii vozu.

Evidenční kontrolu provádějí STK zpravidla na počkání.

Nejvhodnějším způsobem, jak toho docílit, je využít online systém databáze ojetých aut v České republice, takzvaný AutoTracer. Pomocí něhož lze zkontrolovat tachometr, poškození či odcizení vozu, servisní historii, historii inzerce, ocenění vozidla a další související informace.

Evidenční kontrola – co je potřeba

Častokrát kladená otázka „Co potřebuji na evidenční kontrolu?“ má jednoduchou odpověď. Vesměs jsou v zásadě potřebné pouze tři věci: přivézt automobil samotný a předložit osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz) a velký technický průkaz.

Dle vyhlášky č. 302/2001 Sb. jsou doklady předkládané před provedením evidenční prohlídky:

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován

Přičemž s automobilem může na STK přijet kdokoliv, nemusí se vždy jednat o vlastníka automobilu, či jeho kupce. Výběr stanice technické kontroly je zcela na uvážení zájemce o evidenční prohlídku. Některé stanice vyžadují objednání předem, k mnohým stačí přijet bez ohlášení a počkat, až na auto přijde řada.

Jak dlouho trvá evidenční kontrola

Evidenční prohlídka není tak důkladná jako pravidelná dvouletá technická prohlídka, při níž je potřeba zkontrolovat, zda jsou všechny parametry funční a auto pojízdné. Tedy zejména stav tachometru, technický stav řízení, brzd, skel, světel, podvozku, tlumičů, úniky kapalin, karoserie, koroze, stav motoru a dále funkčnost bezpečnostních pásů, airbagů a platnost povinné výbavy.

Jak dlouho trvá evidenční kontrola? Zpravidla pouze zhruba 15 až 30 minut. Lze ji provést na počkání. Nezbytné je přinést s sebou potřebné dokumenty (malý a velký TP), provést platbu a vyčkat na vystavení protokolu o evidenční kontrole.

Evidenční kontrola – cena

Kolik stojí evidenční kontrola? Při stanovení ceny STK evidenční kontroly záleží na kraji, regionu, případně vytíženosti místa. Zpravidla se (STK evidenční kontrola) cena pohybuje v rozmezí 200 až 800 Kč, přičemž průměrná cena činí víceméně 400 korun.

Protokol o evidenční kontrole

Důležitou ba přímo nezbytnou součástí prohlídky je výstupní protokol o evidenční kontrole. Ten slouží pro účely zápisu do registru silničních vozidel, zejména při přepisu automobilu na nového majitele. Přepis vozidla lze uskutečnit na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností, a to do 10 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy.

Vzor protokolu o evidenční kontrole.

K přepisu je potřeba přinést kromě kupní smlouvy také zelenou kartu jako doklad o platném povinném ručení a samozřejmě protokol o evidenční kontrole. Přepis samotný vyjde na 800 Kč.

Platnost evidenční kontroly

Jak dlouho platí evidenční kontrola? Protokol o prohlídce je vydáván na dobu 30 dní, během níž je potřeba stihnout přepis auta na nového vlastníka. Lidé se často ptají, jak dlouho platí STK jako evidenční kontrola. To je třeba uvést na pravou míru.

STK není totéž co evidenční kontrola, ovšem evidenční prohlídka je součástí každé pravidelné technické prohlídky. Technická kontrola je důkladnější a logicky dražší než prohlídka evidenční. Ovšem pokud potřeba evidenční kontroly spadá do doby, kdy je nezbytná i řádná technická kontrola, lze provést oba úkony v jednom a ušetřit několik stokorun na samostatné evidenční kontrole.

Otázka „Platí STK jako evidenční kontrola?“ má tedy jednoznačnou odpověď: Ano, platí. Evidenční kontrola neznamená servis ani opravy. Pouze porovnání skutečného stavu vozidla s oběma jeho technickými průkazy.

Nevyhovující evidenční kontrola

Čas od času se stává, že je evidenční kontrola nevyhovující. Co to znamená? Skutečný stav vozu neodpovídá údajům vytištěným v technickém průkazu. Může se tak stát například po neodborných úpravách na vozidle, například po odstranění sedadel nebo změně barvy karoserie.

Pokud je evidenční kontrola automobilu nevyhovující, nelze vozidlo přepsat na nového majitele.

Evidenční kontrola nepojízdného vozidla

Má-li nepojízdné, například zčásti rozebrané vozidlo jasně viditelné identifikační znaky (VIN a typ motoru), pak není problém evidenční kontrolu nepojízdného vozidla provést. Za stejných podmínek jako u vozu pojízdného.