Jak člověk (ne)vyžije s důchodem

Důchody jsou v České republice vypláceny na základě příspěvkově definovaného penzijní systému. Tz. že jsou předem definovány způsoby výše příspěvku a teprve na základě jejich výši se vypočítávají dávky.

Vzhledem k tomu, že počet osob v důchodovém věku neustále narůstá, a naopak počet osob výdělečně činných stagnuje či dokonce klesá, je důchod nízký a životní úroveň po dosažení důchodového věku výrazně klesne.

Řada penzistů si proto snaží udržet práci nebo jsou nuceni si přivydělávat.

Průměrný důchod se pohybuje mezi 9 000 a 10 000 Kč měsíčně, což zdaleka nepokrývá skutečné životní náklady a lidé v důchodovém věku musí značně slevit ze životního standardu, na jaký byli zvyklý, když byli výdělečně činní.

Uvědomme si, že průměrný plat naproti tomu činí něco kolem 25 000 Kč měsíčně. Ačkoliv se společnost snaží osobám v důchodovém věku vycházet vstříc formou řady slev a výhod, jejich výdaje zejména na zdravotní péči bývají nezřídka vyšší, než si mohou dovolit.

Řada osob s tímto faktem počítá již ve středním věku. Aby si zajistili víceméně stejnou životní úroveň i ve stáří, uzavírají se penzijní připojištění. Za minimální měsíční příspěvky, které vloží do penzijního fondu, získají navíc státní příspěvek, ale především jistotu, že se nemusí spoléhat na státem garantovaný důchod.