Stále více dopravních nehod se obejde bez asistence Policie ČR

Asistence policie je totiž ze zákona povinná být u všech dopravních nehod, kde výše škody přesáhne dle prvních předpokladů 100 000 Kč a samozřejmě ke všem dopravním nehodám, při kterých došlo ke zranění či usmrcení jedné či více osob.

V ostatních případech než je zmíněno výše, není účast policie nutná.

Účastníci dopravní nehody, ke které nebyla z výše uvedených důvodů zavolána policie, jsou povinni sepsat zápis o dopravní nehodě. Za tímto účelem existuje speciální tiskopis. V případě, že je nemáte, stačí učinit zápis i na běžném listu papír.

Zápis musí být písemný, musí odpovídat skutečnosti a musí být podepsán všemi účastníky dopravní nehody. Zápis je následně předán příslušným pojistitelům, kteří na jeho základě určí výší škody a vyplatí odpovídající částku poškozeným.

U některých autonehod se častěji volá asistenční služba od pojišťovny než policie. V případě, že si člověk není jistý, jestli u nehody nevznikla škoda vyšší než 100 000 Kč, je lepší vždy policii zavolat.