ČSOB pojišťovna | Informace o pojišťovně, pobočky

ČSOB pojišťovna byla založena v roce 1994 jako Chmelářská pojišťovna. Jako jedna z mála nabízela služby i v oblasti pojištění zemědělství. Ke změně názvu došlo v roce 2001. Pojišťovna ČSOB také mimo jiné nabízí povinné ručení. Za jakých podmínek si může člověk toto pojištění zřídit?

V současně době je ČSOB pojišťovna čtvrtou největší pojišťovnou v České republice, nabízející komplexní pojišťovací služby v životním i neživotním pojištění.

Investiční životní pojištění FORTE

Pro případ nenadálých životních situací, které mohou znepříjemnit život vám a vašim blízký, nabízí ČSOB pojišťovna životní pojištění FORTE. Životní pojištění FORTE poskytne pojistnou ochranu pro případ smrti nebo dožití. Využije-li kdokoliv i široké nabídky doplňkových připojištění, může o pojistnou ochranu rozšířit i o další připojištění.

Druhy připojištění:

 • pro případ vážné choroby
 • pro případ invalidity následkem nemoci nebo úrazu
 • zproštění od placení
 • pro případ trvalých následků
 • pro případ smrti následkem úrazu s dvojnásobným plnění při dopravní nehodě
 • pro případ léčení úrazu (denní odškodné)
 • pracovní neschopnosti následkem nemoci
 • hospitalizace následkem nemoci nebo úrazu
 • hospitalizace následkem úrazu
 • pojištění pro děti

Životní pojištění FORTE je zároveň možnosti, jak své finance prostřednictvím zajímavé nabídky investičních fondů a strategií výrazně zhodnotit. Navíc je jen na vašem rozhodnutí, jaký fondy a strategií zvolíte a v průběhu pojištění je můžete libovolně měnit.

Výhody investičního životní pojištění FORTE:

 • možnost pojištění dvou dospělých a až pěti děti
 • v případě smrti následkem úrazu při autonehodě vyplacení dvojnásobku pojistné částky
 • možnost měnit náležitosti pojištění a přizpůsobovat si jej své momentální životní situaci
 • je jedním z nejlevnější životních pojištění na trhu
 • možnost připojištění
 • možnost výhodného investování do pěti nabízených fondů, které můžete kdykoliv změnit
 • možnost výběrů části prostředků již v průběhu pojištění
 • možnost daňových úlev
 • správa pomocí internetové aplikace Účet Online

ČSOB pojišťovna nabízí kvalitní životní pojištění, která člověku a jeho blízkým maximálně ochrání před všemi možnými riziky, ale zároveň vám umožňuje naspořit prostředky do budoucna za velmi příznivou cenu. Navíc se jedná o rodinné životní pojištění a v rámci jedné pojistné smlouvy můžete pojistit až sedm osob (dva dospělý a až pět dětí).

V případě, že se bojíte rizika při investování do investiční fondů, vám ČSOB pojišťovna nabízí garantovaný fond se zhodnocením minimálně 2,4 % ročně. ČSOB také nabízí zajímavé penzijní fondy.