Česká pojišťovna | Informace o pojišťovně

Mezi veřejností nejznámější pojišťovna vůbec působí na českém trhu již od roku 1827. Dlouholetá tradice, zkušenosti a především kvalitní služby v oblasti pojišťovnictví z ní dělají jednu z nejsilnějších pojišťoven. Víte že Česká Pojišťovna nabízí také povinné ručení?

Silné zázemí je garantováno členstvím ve finanční skupině Generali PPF Holding, která působí v zemích střední a východní Evropy.

Svým klientům ze soukromé i podnikové sféry Česká pojišťovna poskytuje kvalitní pojistné produkty ze všech oblastí pojištění (pojištění osob, majetku, odpovědnosti, vozidel,…), špičkový servis a poradenství. To vše je umožněno díky rozsáhlé síti poboček a školeným zaměstnancům a obchodním zástupcům.

Investiční životní pojištění DIAMANT

Díky životnímu pojištění získáte ve svém životě finanční jistotu pro těžké životní situace. Životní pojištění vzniklo především za účelem poskytnutí pojistné ochrany pojištěnému a především jeho blízkým pro případ smrti či dožití.

Postupem času bylo toto pojištění rozšířeno o investiční složku. Výsledkem této kombinace je kvalitní pojistná ochrana a dlouholeté zhodnocování vložených prostředků. Vlastní volbou investičních fondů a strategií vaše životní pojištění zároveň vydělává.

Můžete svým dětem tak poskytnout kvalitnější vzdělání či si zachovat kvalitní životní úroveň i ve staří.

Výhody investičního životního pojištění DIAMANT:

  • úspora na daních
  • kvalitní pojištění 33 závažných nemocí
  • možnost mimořádných vkladů a výběrů
  • špičkový servis a poradenství
  • v průběhu pojištění můžete měnit náležitost smlouvy (pojistnou částku, pojistné, počet pojištěných osob, délku pojištění)
  • možnost přerušení platby pojistného na určitou dobu
  • možnost měnit investiční program
  • možnost dalších doplňkových připojištění

Doplňková pojištění rozšíří pojistnou ochranu o další pojistná rizika. Životní pojištění DIAMANT od České pojišťovny nabízí možnost připojištění závažných a kritických onemocnění, pojištění pro případ invalidity, pojištění splátek úvěru při ztrátě přijmu.

V případě pojistné události je pojistné plnění vyplaceno jednorázovou částkou pojištěnému či oprávněné osobě, kterou pojištěný určil v pojistné smlouvě. Pojistné plnění, resp. jeho spořící složka je automaticky vyplacena při skončení pojištění.